המגרפה (בית המקדש)

כינוי לכמה כלים שהיו בבית המקדש, ונחלקו המפרשים על זהותם, על היחס ביניהם, ועל השימוש בהם

על פי מקורות חז"ל, שלושה כלים שהיו בבית המקדש נקראו מגרפה. המפרשים נחלקו על זהותם, על היחס ביניהם, ועל השימוש בהם.

שלוש המגרפות

כלי השרת

עריכה

המגרפה מוזכרת בתור כלי גדול ששימש לגריפת האפר והדשן של המערכה הגדולה אל התפוח. מגרפה זו הייתה אחת מכלי השרת של מזבח העולה, ומוזכרת במשנה כאשר מסופר על עבודת התמיד: ”...ונטלו את המגרפות ואת הצינורות ועלו לראש המזבח...” (משנה, מסכת תמיד, פרק ב', משנה א'). צורת המגרפה היא כעין יעה של ימינו, והיא נועדה לגריפת האפר מהמערכות לתפוח, בעוד שהצינורות היו כעין קלשון, ושימשו להזזת בשר הקרבנות שטרם נשרף.[1] על פי המפרשים, מגרפה זו מוזכרת בין כלי המזבח שעשה משה, כ"יעים", בפסוק ”וַיַּעַשׂ אֶת כָּל כְּלֵי הַמִּזְבֵּחַ אֶת הַסִּירֹת וְאֶת הַיָּעִים וְאֶת הַמִּזְרָקֹת אֶת הַמִּזְלָגֹת וְאֶת הַמַּחְתֹּת כָּל כֵּלָיו עָשָׂה נְחֹשֶׁת”.[2]

כלי נגינה

עריכה
 
מגרפה

המגרפה הייתה כלי נגינה שמסופר עליה שהפיקה צלילים רבים. בתלמוד הבבלי[3] מתואר שהמגרפה התפצלה לעשרה קנים, ובכל אחד עשרה נקבים, וכל קנה הוציא סוג זמר אחד. מכאן יוצא שהמגרפה הפיקה 100 סוגי זמר שונים. קיימת סברה נוספת כי המגרפה הפיקה אלף מיני זמר שונים אבל נאמר מיד, באותה המימרא, ש"מתניתא גוזמתא" = הגזימה המשנה, ומדובר בצלילים רבים, ולא ב-10X10X10.

מצילתיים

עריכה

במסכת תמיד[4] מוזכר שכדי להודיע שעומדים להקריב את קורבן התמיד, היו זורקים את המגרפה בין האולם למזבח והיא הייתה משמיעה קול אדיר.[5]

אף מוזכר במשנה ש”אין אדם שומע קול חברו בירושלים, מקול המגרפה” (משנה, מסכת תמיד, פרק ה', משנה ו') ואף ש”מיריחו היו שומעין קול המגרפה” (משנה, מסכת תמיד, פרק ג', משנה ח').

קישורים חיצוניים

עריכה

הערות שוליים

עריכה
  1. ^ המפרש על מסכת תמיד, דף כ"ח, עמוד ב', דיבור המתחיל נטלו את המגרפות.
  2. ^ תרגום יונתן ותרגום אונקלוס על ספר שמות, פרק ל"ח, פסוק ג', פירוש רש"י על ספר שמות, פרק כ"ז, פסוק ג'
  3. ^ תלמוד בבלי, מסכת ערכין, דף י', עמוד ב'
  4. ^ משנה, מסכת תמיד, פרק ה', משנה ו'
  5. ^ יש שפירשו שכלי זה הוא אותו כלי נגינה שהוזכר לעיל (ראו פירוש קהתי למשנה זו).