הערת עסק חי

לגידול אידורופוני

הערת עסק חי היא הערה שמוסיף רואה חשבון לדוחות כספיים של חברה, ומשמעותה היא שיש ספק בהמשך קיומה של החברה לטווח של יותר משנה. רואה החשבון בוחן את ההתחייבויות הכספיות של החברה לטווח קצר מול יתרת המזומנים של החברה ומול צפי הכנסות, ומעריך שהחברה לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה. הערת עסק חי מיועדת לגורמים שהלוו כסף לחברה, כגון בנקים ומחזיקי איגרות חוב, ולבעלי מניות.

הערת עסק חי מקשה על ההתנהלות העסקית השוטפת של חברה, משום שהיא מהווה תמרור אזהרה לגורמים אחרים. גורמים אחרים עשויים שלא לתת לחברה אשראי, לדרוש ממנה תשלומים במזומן ולא להתקשר איתה בהתקשרויות עסקיות ארוכות טווח.

לא תמיד הערת עסק חי פירושה סוף דרכה העסקית של החברה. בחלק מהמקרים מדובר בקושי לטווח קצר, שניתן לפתור אותו באמצעים כגון:

  1. הכנסת גורם מממן - למשל באמצעות מכירת מניות החברה למשקיע.
  2. הזרמת כספים ממקורות עצמיים של בעלי החברה.
  3. הגדלת הרווחים מעבר לרווחים הצפויים.
  4. במקרה של קבוצת חברות, עשויות להיות בה חברות שמצבן הכלכלי תקין. במקרה זה ניתן למכור חברות אלה לגורם אחר. כך למשל בספטמבר 2012 פורסמה הערת עסק חי על IDB. בתוך קבוצת IDB ישנן חברות כמו שופרסל וסלקום שמצבן הכלכלי תקין.

ראו גם

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה