הפרש ריבועים

במתמטיקה, הפרש ריבועים הוא ביטוי מהצורה .

הצגה של הפרש ריבועים באמצעות הפרשי שטחי ריבועים
שטח ריבוע בעל צלע a ערכו a^2 ושטח ריבוע בעל צלע b ערכו b^2. לכן הפרש השטחים ערכו הפרש ריבועי הצלעות a ו-b בהתאמה.

זהות הפרש הריבועיםעריכה

אחת הזהויות המוכרות ביותר באלגברה בסיסית היא   לכל זוג מספרים   ו- .

הוכחה: נפתח את הסוגריים בביטוי   לפי חוק הפילוג:

 

מכיוון שכפל הוא פעולה חילופית (כלומר  ) מתקיים:  , ולכן:

 

והתקבלה הזהות הרצויה.

בהוכחת הזהות השתמשנו במעט מאוד תכונות של מספרים; התכונות היחידות שנדרשנו להן הן חוק הפילוג, חוק הקיבוץ וחילופיות הכפל. תכונות אלו מתקיימות בכל חוג חילופי, ולכן בחוג כזה מתקיימת זהות הפרשי הריבועים. מהוכחת הזהות נובע שגם ההפך נכון: חוג שמתקיימת בו זהות הפרש הריבועים לכל זוג איברים הוא חילופי.

בשדה המספרים המרוכבים זהות הפרש הריבועים מאפשרת לפרק גם סכום של ריבועים. מכיוון ש-  אזי מתקיים לכל   ו-  מרוכבים:

 

לכל מספר מרוכב   (  ו-  ממשיים) מוגדר מספר צמוד:   וערך מוחלט:   (זהו המרחק של   מ-0 במישור גאוס). לפי פירוק סכום הריבועים מתקיימת הזהות:  .

הפרש של ריבועי טבעייםעריכה

שאלה בסיסית בתורת המספרים היא אילו מספרים טבעיים ניתנים להצגה כהפרש של שני מספרים ריבועיים. לשאלה זו פתרון פשוט יחסית בזכות קיומה של הזהות האלגברית הפשוטה.

אף מספר מהצורה   אינו הפרש של שני מספרים ריבועיים. טענה זו פשוטה להוכחה בעזרת חשבון מודולו 4:

 

לכן מבדיקת כל האפשרויות עולה:

 

כל מספר אי-זוגי   הוא הפרש של שני מספרים ריבועיים:

 

גם כל מספר מהצורה   הוא הפרש שני מספרים ריבועיים:

 

המסקנה היא שמספר טבעי הוא הפרש של שני מספרים ריבועיים אם ורק אם הוא משאיר שארית שונה מ-2 בחלוקה ב-4.

אלגוריתמים רבים לפירוק מספר שלם לגורמים מבוססים על התובנה שאם   הוא מספר אי-זוגי אז:

 

הכללהעריכה

זהות הפרש הריבועים היא מקרה פרטי של זהות כללית של הפרש חזקות:

 

את הזהות ניתן להוכיח על ידי פתיחת סוגריים וצמצום הסכום הטלסקופי המתקבל.

ראו גםעריכה