ויסות הוא פעולה של התאמת קצב הזרימה של חומר או מידע למערכת. הוויסות נועד להתאים את כמות החומר הנכנס ליכולת המערכת להתמודד עמו, ובכך למנוע שיבוש בפעולת המערכת. ויסות יכול להיות תופעה טבעית או מלאכותית.

וסת לחץ הוא מנגנון פשוט לקביעת רמה מרבית של לחץ, למשל בסיר לחץ

מנגנוני ויסות ביצורים חיים עריכה

יצורים חיים מכילים בתוכם מנגנוני ויסות. שיבוש של מנגנון ויסות ביצור חי יכול להוביל לתפקוד לקוי, מחלה ואף מוות. דוגמאות למנגנוני ויסות ביצורים חיים:

גם במערכות טבעיות מורכבות, כגון מערכת אקולוגית, קיימים מנגנוני ויסות טבעיים המאפשרים את המשך קיום המערכת בתצורתה הנוכחית. דוגמה למנגנון כזה הוא שמירת היחס המספרי בין אוכלי בשר לאוכלי-צמחים.

מנגנוני ויסות מלאכותיים עריכה

האדם משתמש במנגנוני ויסות בתחומי חיים רבים ומקדמת דנא. כמו במנגנונים הטבעיים, ישנם מנגנוני ויסות פרטניים (למשל ויסות במכונות) ומנגנוני ויסות כלליים (למשל בתחום הכלכלה). מכשיר המשמש לוויסות נקרא וַסָּת. דוגמאות למנגנוני ויסות בשימוש האדם:

ראו גם עריכה