פתיחת התפריט הראשי

ויקיפדיה:באילו תמונות מותר לי להשתמש?

רקע כלליעריכה

רישיון שימוש כולל תנאים שעל פיהם ניתן להשתמש בתמונה. הטקסט בוויקיפדיה מוגש תחת רישיון CC-BY-SA (המוסבר בהמשך). לעומת זאת, התמונות מוגשות תחת רישיונות שונים, לאו דווקא רישיון CC-BY-SA. לכן, כדי להשתמש בתמונות, יש לבחון את סוג הרישיון.

איתור סוג הרישיוןעריכה

קל לאתר את סוג הרישיון: לוחצים באמצעות העכבר על התמונה וכך מגיעים לדף התמונה. בכותרת הדף ניתן לראות את המילה "קובץ" ולאחריו נקודתיים, ולאחר מכן שם הקובץ.

אם נדפדף במורד הדף, נמצא לרוב פסקה בשם "רישיון", "Licensing" או "License". במקרים אלו ניתן לקרוא את תנאי השימוש שמופיעים תחת פסקה זו. אם אין פסקה בעל אחד השמות לעיל, ניתן לחפש בדף את הרישיון, המופיע בדרך כלל בתוך מסגרת כלשהי, לפני פסקת "היסטוריית הקובץ".

סוגי רישיונות נפוציםעריכה

להלן סוגי רישיונות נפוצים ותקציר אופן השימוש וההגבלות, אם בכלל:

תמונה שם הרישיון תקציר והסבר קצר
  שימוש הוגן רישיון זה הוא הרישיון היחיד שאינו מתיר שימוש בשום צורה שהיא מחוץ לוויקיפדיה. המדובר בתמונות שבעליהן לא התירו לנו, לוויקיפדיה, להשתמש בתמונה. אי לכך, תמונות בעלי רישיון זה מוצגות בוויקיפדיה באמצעות החריגה המשפטית הקרויה שימוש הוגן.
 
  
CC-BY-SA במסגרת רישיון זה, רשאים כולם להשתמש בתמונה לכל מטרה, לרבות מטרה מסחרית, בתנאי:
  • שניתן קרדיט ליוצר התמונה
  • שאם מבוצע שינוי בתמונה, התמונה החדשה מפורסמת אף היא תחת רישיון CC-BY-SA, כך שאחרים יכולים להשתמש בה לכל מטרה (אם אכן נוצרה תמונה חדשה, שימוש בה יחייב מתן קרדיט הן ליוצר המקורי והן למבצע השינוי)
  • ושמצוין כי התמונה מוגשת תחת רישיון זה (למשל, הכיתוב "חלק מהזכויות שמורות לפי cc-by-sa")
 
 
CC-BY במסגרת רישיון זה, רשאים כולם להשתמש בתמונה לכל מטרה, לרבות מטרה מסחרית, בתנאי שניתן קרדיט ליוצר התמונה ובתנאי שצוין כי התמונה מוגשת תחת רישיון זה (למשל, הכיתוב "חלק מהזכויות שמורות לפי cc-by").
  רשות הציבור במסגרת רישיון זה, רשאים כולם לעשות בתמונה ככל העולה על רוחם, ללא כל הגבלה.
  שימוש חופשי מוגן במסגרת רישיון זה, רשאים כולם לעשות בתמונה ככל העולה על רוחם, ללא כל הגבלה.
  שימוש חופשי עם ייחוס במסגרת רישיון זה, רשאים כולם לעשות בתמונה ככל העולה על רוחם, בתנאי שניתן קרדיט ליוצר התמונה.
  GFDL במסגרת רישיון זה, רשאים כולם להשתמש בתמונה לכל מטרה, לרבות מטרה מסחרית, בתנאי:
  • שניתן קרדיט ליוצר התמונה,
  • ושבצמוד לתמונה יופיע קישור לרישיון המלא של התמונה (או הדפסה של הרישיון אם מדובר בתמונה מודפסת),
  • ושאם מבצעים שינוי בתמונה, התמונה החדשה תפורסם אף היא תחת רישיון GFDL, כלומר שאחרים יוכלו להשתמש בה לכל מטרה. במצב כזה, יש לתת קרדיט הן ליוצר המקורי והן למבצע השינוי.

לתשומת לבכם, ייתכן מצב שבו לתמונה אחת שני רישיונות. בדרך כלל, במצב מעין זה, באפשרותכם לבחור את הרישיון המועדף עליכם.

ראו גםעריכה