ויקיפדיה:בוט/בוט ההסבה/הרצות

 1. D...‏ זמן ריצה 00:00:28‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:04, 20 באוקטובר 2020 (IDT)
 2. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 20 באוקטובר 2020 (IDT)
 3. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 20 באוקטובר 2020 (IDT)
 4. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 20 באוקטובר 2020 (IDT)
 5. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 20 באוקטובר 2020 (IDT)
 6. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 20 באוקטובר 2020 (IDT)
 7. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 20 באוקטובר 2020 (IDT)
 8. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 20 באוקטובר 2020 (IDT)
 9. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 20 באוקטובר 2020 (IDT)
 10. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 20 באוקטובר 2020 (IDT)
 11. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 20 באוקטובר 2020 (IDT)
 12. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 20 באוקטובר 2020 (IDT)
 13. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 20 באוקטובר 2020 (IDT)
 14. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 20 באוקטובר 2020 (IDT)