ויקיפדיה:בוט/בוט ההסבה/הרצות

 1. ארכיון 1
 2. ארכיון 2
 3. ארכיון 3
 4. ארכיון 4
 5. ארכיון 5
 6. ארכיון 6
 7. ארכיון 7
 8. ארכיון 8
 9. ארכיון 9
 10. ארכיון 10
 11. ארכיון 11
 12. ארכיון 12
 13. ארכיון 13
 14. ארכיון 14
 15. ארכיון 15
 16. ארכיון 16
 17. ארכיון 17
 18. ארכיון 18
 19. ארכיון 19
 20. ארכיון 20
 21. ארכיון 21
 22. ארכיון 22
 23. ארכיון 23
 24. ארכיון 24
 25. ארכיון 25
 26. ארכיון 26
 27. ארכיון 27
 28. ארכיון 28
 29. ארכיון 29
 30. ארכיון 30
 31. ארכיון 31
 32. ארכיון 32
 33. ארכיון 33
 34. ארכיון 34
 35. ארכיון 35
 36. ארכיון 36
 37. ארכיון 37
 38. ארכיון 38
 39. ארכיון 39
 40. ארכיון 40
 41. ארכיון 41
 42. ארכיון 42
 43. ארכיון 43
 44. ארכיון 44
 45. ארכיון 45
 46. ארכיון 46
 47. ארכיון 47
 48. ארכיון 48
 49. ארכיון 49
 50. ארכיון 50
 51. ארכיון 51
 52. ארכיון 52
 53. ארכיון 53
 54. ארכיון 54
 55. ארכיון 55
 56. ארכיון 56
 57. ארכיון 57
 58. ארכיון 58
 59. ארכיון 59
 60. ארכיון 60
 61. ארכיון 61
 62. ארכיון 62
 63. ארכיון 63
 64. ארכיון 64
 65. ארכיון 65
 66. ארכיון 66
 67. ארכיון 67
 68. ארכיון 68
 69. ארכיון 69
 70. ארכיון 70
 71. ארכיון 71
 72. ארכיון 72
 73. ארכיון 73
 74. ארכיון 74
 75. ארכיון 75
 76. ארכיון 76
 77. ארכיון 77
 78. ארכיון 78
 79. ארכיון 79
 80. ארכיון 80
 81. ארכיון 81
 82. ארכיון 82
 83. ארכיון 83
 84. ארכיון 84
 85. ארכיון 85
 86. ארכיון 86
 87. ארכיון 87
 88. ארכיון 88
 89. ארכיון 89
 90. ארכיון 90
 91. ארכיון 91
 92. ארכיון 92
 93. ארכיון 93
 94. ארכיון 94
 95. ארכיון 95
 96. ארכיון 96
 97. ארכיון 97
 98. ארכיון 98
 99. ארכיון 99
 100. ארכיון 100
 101. ארכיון 101
 102. ארכיון 102
 103. ארכיון 103
 104. ארכיון 104
 105. ארכיון 105
 106. ארכיון 106
 107. ארכיון 107
 108. ארכיון 108
 109. ארכיון 109
 110. ארכיון 110
 111. ארכיון 111
 112. ארכיון 112
 113. ארכיון 113
 114. ארכיון 114
 115. ארכיון 115
 116. ארכיון 116
 117. ארכיון 117
 118. ארכיון 118
 119. ארכיון 119
 120. ארכיון 120
 121. ארכיון 121
 122. ארכיון 122
 123. ארכיון 123
 124. ארכיון 124
 125. ארכיון 125
 126. ארכיון 126
 127. ארכיון 127
 128. ארכיון 128
 129. ארכיון 129
 130. ארכיון 130
 131. ארכיון 131
 132. ארכיון 132
 133. ארכיון 133
 134. ארכיון 134
 135. ארכיון 135
 136. ארכיון 136
 137. ארכיון 137
 138. ארכיון 138
 139. ארכיון 139
 140. ארכיון 140
 141. ארכיון 141
 142. ארכיון 142
 143. ארכיון 143
 144. ארכיון 144
 145. ארכיון 145
 146. ארכיון 146
 147. ארכיון 147
 148. ארכיון 148
 149. ארכיון 149
 150. ארכיון 150
 151. ארכיון 151
 152. ארכיון 152
 153. ארכיון 153
 154. ארכיון 154
 155. ארכיון 155
 156. ארכיון 156
 157. ארכיון 157
 158. ארכיון 158
 159. ארכיון 159
 160. ארכיון 160
 161. ארכיון 161
 162. ארכיון 162
 163. ארכיון 163
 164. ארכיון 164
 165. ארכיון 165
 166. ארכיון 166
 167. ארכיון 167
 168. ארכיון 168
 169. ארכיון 169
 170. ארכיון 170
 171. ארכיון 171
 172. ארכיון 172
 173. ארכיון 173
 174. ארכיון 174
 175. ארכיון 175
 176. ארכיון 176
 177. ארכיון 177
 178. ארכיון 178
 179. ארכיון 179
 180. ארכיון 180
 181. ארכיון 181
 182. ארכיון 182
 183. ארכיון 183
 184. ארכיון 184
 185. ארכיון 185
 1. .L...‏זמן ריצה 00:02:41‏; 1 דפי מפרט‏; 48 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות10:43, 8 במאי 2024 (IDT)[תגובה]
 2. .L...‏זמן ריצה 00:01:46‏; 1 דפי מפרט‏; 10 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות11:41, 8 במאי 2024 (IDT)[תגובה]
 3. .L...‏זמן ריצה 00:01:16‏; 1 דפי מפרט‏; 34 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות23:42, 8 במאי 2024 (IDT)[תגובה]
 4. .L...‏זמן ריצה 00:02:15‏; 1 דפי מפרט‏; 59 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות18:43, 9 במאי 2024 (IDT)[תגובה]
 5. .L...‏זמן ריצה 00:01:56‏; 1 דפי מפרט‏; 8 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות00:41, 10 במאי 2024 (IDT)[תגובה]
 6. .L...‏זמן ריצה 00:01:12‏; 1 דפי מפרט‏; 18 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות21:42, 12 במאי 2024 (IDT)[תגובה]
 7. .L...‏זמן ריצה 00:00:24‏; 1 דפי מפרט‏; 0 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות02:41, 15 במאי 2024 (IDT)[תגובה]
 8. ..W..‏זמן ריצה 01:47:43‏; 9 דפי מפרט‏; 73 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות06:30, 15 במאי 2024 (IDT)[תגובה]
 9. .L...‏זמן ריצה 00:00:19‏; 1 דפי מפרט‏; 1 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות13:41, 16 במאי 2024 (IDT)[תגובה]
 10. .L...‏זמן ריצה 00:19:56‏; 1 דפי מפרט‏; 1 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות15:00, 16 במאי 2024 (IDT)[תגובה]
 11. .L...‏זמן ריצה 00:00:18‏; 1 דפי מפרט‏; 1 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות15:41, 16 במאי 2024 (IDT)[תגובה]
 12. .L...‏זמן ריצה 00:03:06‏; 2 דפי מפרט‏; 108 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות08:07, 20 במאי 2024 (IDT)[תגובה]
 13. .L...‏זמן ריצה 00:01:15‏; 1 דפי מפרט‏; 12 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות15:42, 20 במאי 2024 (IDT)[תגובה]
 14. ..W..‏זמן ריצה 01:12:31‏; 11 דפי מפרט‏; 242 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות06:55, 22 במאי 2024 (IDT)[תגובה]
 15. .L...‏זמן ריצה 00:02:44‏; 1 דפי מפרט‏; 25 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות03:42, 23 במאי 2024 (IDT)[תגובה]
 16. .L...‏זמן ריצה 00:02:35‏; 1 דפי מפרט‏; 35 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות02:42, 26 במאי 2024 (IDT)[תגובה]
 17. .L...‏זמן ריצה 00:01:04‏; 1 דפי מפרט‏; 14 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות03:42, 26 במאי 2024 (IDT)[תגובה]
 18. .L...‏זמן ריצה 00:02:04‏; 1 דפי מפרט‏; 39 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות22:43, 27 במאי 2024 (IDT)[תגובה]
 19. .L...‏זמן ריצה 00:01:09‏; 1 דפי מפרט‏; 15 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות23:42, 27 במאי 2024 (IDT)[תגובה]
 20. .L...‏זמן ריצה 00:01:25‏; 1 דפי מפרט‏; 20 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות03:42, 29 במאי 2024 (IDT)[תגובה]
 21. .L...‏זמן ריצה 00:01:51‏; 1 דפי מפרט‏; 6 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות04:41, 29 במאי 2024 (IDT)[תגובה]
 22. ..W..‏זמן ריצה 01:19:57‏; 11 דפי מפרט‏; 498 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות07:03, 29 במאי 2024 (IDT)[תגובה]
 23. .L...‏זמן ריצה 00:01:08‏; 1 דפי מפרט‏; 10 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות03:42, 30 במאי 2024 (IDT)[תגובה]
 24. .L...‏זמן ריצה 00:01:08‏; 1 דפי מפרט‏; 12 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות04:42, 30 במאי 2024 (IDT)[תגובה]
 25. .L...‏זמן ריצה 02:09:58‏; 1 דפי מפרט‏; 3803 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות15:50, 30 במאי 2024 (IDT)[תגובה]
 26. .L...‏זמן ריצה 00:09:48‏; 1 דפי מפרט‏; 275 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות16:49, 30 במאי 2024 (IDT)[תגובה]
 27. .L...‏זמן ריצה 00:02:10‏; 1 דפי מפרט‏; 62 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות01:43, 31 במאי 2024 (IDT)[תגובה]
 28. .L...‏זמן ריצה 01:49:46‏; 1 דפי מפרט‏; 1682 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות03:29, 31 במאי 2024 (IDT)[תגובה]
 29. .L...‏זמן ריצה 02:32:14‏; 1 דפי מפרט‏; 2871 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות18:13, 31 במאי 2024 (IDT)[תגובה]
 30. .L...‏זמן ריצה 00:03:17‏; 1 דפי מפרט‏; 86 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות18:44, 31 במאי 2024 (IDT)[תגובה]
 31. ..W..‏זמן ריצה 01:08:39‏; 11 דפי מפרט‏; 129 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות06:51, 5 ביוני 2024 (IDT)[תגובה]
 32. ..W..‏זמן ריצה 01:09:22‏; 11 דפי מפרט‏; 131 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות06:53, 12 ביוני 2024 (IDT)[תגובה]
 33. ..W..‏זמן ריצה 00:00:09‏; 0 דפי מפרט‏; 0 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות06:53, 12 ביוני 2024 (IDT)[תגובה]
 34. .L...‏זמן ריצה 00:05:49‏; 1 דפי מפרט‏; 152 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות16:45, 13 ביוני 2024 (IDT)[תגובה]
 35. .L...‏זמן ריצה 00:02:38‏; 1 דפי מפרט‏; 12 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות18:42, 13 ביוני 2024 (IDT)[תגובה]
 36. .L...‏זמן ריצה 00:01:08‏; 1 דפי מפרט‏; 19 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות19:42, 13 ביוני 2024 (IDT)[תגובה]
 37. .L...‏זמן ריצה 00:01:47‏; 1 דפי מפרט‏; 4 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות01:41, 14 ביוני 2024 (IDT)[תגובה]
 38. .L...‏זמן ריצה 00:02:42‏; 1 דפי מפרט‏; 33 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות02:42, 14 ביוני 2024 (IDT)[תגובה]
 39. .L...‏זמן ריצה 00:01:52‏; 1 דפי מפרט‏; 8 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות03:41, 14 ביוני 2024 (IDT)[תגובה]
 40. .L...‏זמן ריצה 00:01:51‏; 1 דפי מפרט‏; 5 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות04:41, 14 ביוני 2024 (IDT)[תגובה]
 41. .L...‏זמן ריצה 00:01:22‏; 1 דפי מפרט‏; 8 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות13:42, 14 ביוני 2024 (IDT)[תגובה]
 42. ..W..‏זמן ריצה 01:11:15‏; 11 דפי מפרט‏; 167 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות06:55, 19 ביוני 2024 (IDT)[תגובה]
 43. ..W..‏זמן ריצה 01:17:22‏; 11 דפי מפרט‏; 141 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות07:01, 26 ביוני 2024 (IDT)[תגובה]
 44. .L...‏זמן ריצה 00:07:27‏; 1 דפי מפרט‏; 242 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות13:48, 1 ביולי 2024 (IDT)[תגובה]
 45. .L...‏זמן ריצה 00:02:51‏; 1 דפי מפרט‏; 31 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות14:42, 1 ביולי 2024 (IDT)[תגובה]
 46. .L...‏זמן ריצה 00:02:36‏; 1 דפי מפרט‏; 10 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות15:42, 1 ביולי 2024 (IDT)[תגובה]
 47. .L...‏זמן ריצה 00:03:49‏; 1 דפי מפרט‏; 54 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות16:43, 1 ביולי 2024 (IDT)[תגובה]
 48. .L...‏זמן ריצה 00:02:16‏; 1 דפי מפרט‏; 17 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות17:43, 1 ביולי 2024 (IDT)[תגובה]
 49. .L...‏זמן ריצה 00:01:02‏; 1 דפי מפרט‏; 9 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות18:42, 1 ביולי 2024 (IDT)[תגובה]
 50. ..W..‏זמן ריצה 01:12:01‏; 11 דפי מפרט‏; 136 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות06:56, 3 ביולי 2024 (IDT)[תגובה]
 51. ...M.‏זמן ריצה 13:13:22‏; 56 דפי מפרט‏; 705 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות20:57, 4 ביולי 2024 (IDT)[תגובה]
 52. ..W..‏זמן ריצה 01:11:23‏; 11 דפי מפרט‏; 144 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות06:55, 10 ביולי 2024 (IDT)[תגובה]
 53. ..W..‏זמן ריצה 01:12:17‏; 11 דפי מפרט‏; 136 עריכות • KotzBotדף שיחהתרומות06:56, 17 ביולי 2024 (IDT)[תגובה]