ויקיפדיה:בוט/בוט ההסבה/הרצות

/ארכיון 1 /ארכיון 2 /ארכיון 3

 1. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:18, 30 באוגוסט 2019 (IDT)
 2. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:12, 31 באוגוסט 2019 (IDT)
 3. ..W.‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:37, 31 באוגוסט 2019 (IDT)
 4. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 31 באוגוסט 2019 (IDT)
 5. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 31 באוגוסט 2019 (IDT)
 6. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 1 בספטמבר 2019 (IDT)
 7. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 1 בספטמבר 2019 (IDT)
 8. ..W.‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 1 בספטמבר 2019 (IDT)
 9. ...M‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:35, 1 בספטמבר 2019 (IDT)
 10. ..W.‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:56, 1 בספטמבר 2019 (IDT)
 11. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 1 בספטמבר 2019 (IDT)
 12. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:10, 1 בספטמבר 2019 (IDT)
 13. ...M‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:28, 1 בספטמבר 2019 (IDT)
 14. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:06, 1 בספטמבר 2019 (IDT)
 15. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:18, 1 בספטמבר 2019 (IDT)
 16. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:48, 1 בספטמבר 2019 (IDT)
 17. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 1 בספטמבר 2019 (IDT)
 18. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 2 בספטמבר 2019 (IDT)
 19. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 2 בספטמבר 2019 (IDT)
 20. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 2 בספטמבר 2019 (IDT)
 21. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 2 בספטמבר 2019 (IDT)
 22. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 3 בספטמבר 2019 (IDT)
 23. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 3 בספטמבר 2019 (IDT)
 24. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 3 בספטמבר 2019 (IDT)
 25. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 3 בספטמבר 2019 (IDT)
 26. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 4 בספטמבר 2019 (IDT)
 27. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 4 בספטמבר 2019 (IDT)
 28. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 4 בספטמבר 2019 (IDT)
 29. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 4 בספטמבר 2019 (IDT)
 30. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 5 בספטמבר 2019 (IDT)
 31. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 5 בספטמבר 2019 (IDT)
 32. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 5 בספטמבר 2019 (IDT)
 33. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 5 בספטמבר 2019 (IDT)
 34. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 6 בספטמבר 2019 (IDT)
 35. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 6 בספטמבר 2019 (IDT)
 36. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 6 בספטמבר 2019 (IDT)
 37. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 6 בספטמבר 2019 (IDT)
 38. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 7 בספטמבר 2019 (IDT)
 39. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 7 בספטמבר 2019 (IDT)
 40. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 7 בספטמבר 2019 (IDT)
 41. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 7 בספטמבר 2019 (IDT)
 42. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 8 בספטמבר 2019 (IDT)
 43. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 8 בספטמבר 2019 (IDT)
 44. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 8 בספטמבר 2019 (IDT)
 45. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 8 בספטמבר 2019 (IDT)
 46. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 8 בספטמבר 2019 (IDT)
 47. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 8 בספטמבר 2019 (IDT)
 48. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:40, 8 בספטמבר 2019 (IDT)
 49. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 8 בספטמבר 2019 (IDT)
 50. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 8 בספטמבר 2019 (IDT)
 51. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:32, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 52. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:36, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 53. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 54. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:04, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 55. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:28, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 56. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:36, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 57. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 58. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 59. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 60. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 61. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 62. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:40, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 63. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 64. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:43, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 65. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:44, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 66. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:48, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 67. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:54, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 68. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:56, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 69. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:56, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 70. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:58, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 71. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:00, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 72. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:02, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 73. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:04, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 74. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:08, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 75. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 76. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 77. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 78. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 79. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 80. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 81. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 82. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:03, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 83. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:04, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 84. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:05, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 85. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:07, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 86. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 87. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:10, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 88. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:29, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 89. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 90. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 91. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 92. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 93. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:01, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 94. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 95. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 96. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 97. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 98. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:51, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 99. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:24, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 100. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:32, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 101. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 102. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:48, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 103. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:06, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 104. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:46, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 105. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 106. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 107. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 108. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:42, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 109. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:44, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 110. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:56, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 111. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:00, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 112. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:08, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 113. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 114. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:30, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 115. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 116. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 117. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 118. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:01, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 119. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 120. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 121. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 122. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 123. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:04, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 124. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:16, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 125. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:20, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 126. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:40, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 127. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 128. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:42, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 129. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:52, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 130. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 131. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 132. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 133. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 134. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:04, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 135. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 136. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:56, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 137. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 138. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 139. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 140. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 141. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 142. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 143. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 144. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 145. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 146. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 147. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 148. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 149. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 150. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 151. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 152. ..W.‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:06, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 153. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 154. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 155. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 156. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 157. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:08, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 158. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:47, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 159. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:28, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 160. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 161. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 162. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:48, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 163. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:52, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 164. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:01, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 165. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 166. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 167. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:39, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 168. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 169. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:44, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 170. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:01, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 171. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 172. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 173. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 174. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 175. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 176. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 177. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 178. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 179. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:09, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 180. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 181. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:48, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 182. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 183. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:40, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 184. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 185. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:21, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 186. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:13, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 187. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 188. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 189. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 190. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:45, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 191. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 192. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 193. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:44, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 194. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:54, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 195. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:00, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 196. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:12, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 197. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:55, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 198. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 199. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 200. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:28, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 201. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:43, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 202. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 203. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 204. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 205. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 206. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 207. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 208. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 209. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:00, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 210. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:33, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 211. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:38, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 212. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 213. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:53, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 214. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:57, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 215. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:58, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 216. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 217. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 218. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 219. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 220. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 221. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 222. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 223. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 224. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 225. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:53, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 226. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:57, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 227. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:58, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 228. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:59, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 229. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:02, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 230. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:04, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 231. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:40, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 232. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 233. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:05, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 234. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 235. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:42, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 236. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:53, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 237. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:57, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 238. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 239. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 240. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 241. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 242. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 243. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 244. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 245. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 246. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 247. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 248. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 249. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 250. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 251. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 252. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 253. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 254. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 255. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 256. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 257. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 258. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 259. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 260. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 261. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 262. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 263. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 264. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 265. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 266. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 267. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 268. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 269. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 270. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 271. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 272. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 273. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 274. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 275. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:16, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 276. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:46, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 277. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:55, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 278. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:04, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 279. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:32, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 280. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:40, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 281. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 282. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:45, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 283. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:12, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 284. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:14, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 285. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 286. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:45, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 287. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:02, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 288. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 289. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 290. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 291. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 292. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 293. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:30, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 294. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 295. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:48, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 296. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:56, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 297. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:42, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 298. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 299. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:09, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 300. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 301. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 302. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 303. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 304. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:36, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 305. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 306. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:20, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 307. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 308. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 309. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 310. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:48, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 311. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:16, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 312. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:24, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 313. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 314. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:36, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 315. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:39, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 316. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 317. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:42, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 318. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:44, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 319. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 320. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 321. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 322. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 323. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 324. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 325. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:44, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 326. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 327. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:43, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 328. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:36, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 329. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 330. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:48, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 331. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:10, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 332. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 333. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 334. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 335. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 336. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:20, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 337. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:42, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 338. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:12, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 339. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 340. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 341. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 342. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:48, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 343. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 344. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 345. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 346. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 347. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:42, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 348. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 349. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 350. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 351. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 352. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:48, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 353. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:16, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 354. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 355. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:28, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 356. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 357. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:56, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 358. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 359. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 360. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 361. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 362. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:53, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 363. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:11, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 364. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:52, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 365. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:26, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 366. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:44, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 367. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:53, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 368. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:49, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 369. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 370. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 371. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 372. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 373. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 374. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:32, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 375. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:36, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 376. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 377. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:07, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 378. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:52, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 379. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 380. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 381. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:13, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 382. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:17, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 383. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 384. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:33, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 385. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:00, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 386. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:12, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 387. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:13, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 388. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:16, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 389. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:28, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 390. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 391. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 392. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 393. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 394. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 395. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 396. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 397. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:40, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 398. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 399. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:44, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 400. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:48, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 401. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:52, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 402. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:56, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 403. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 404. ..W.‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:20, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 405. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 406. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 407. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 408. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 409. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 410. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 411. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 412. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 413. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 414. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 415. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 416. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 417. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 418. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 419. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 420. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 421. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 422. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 423. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 424. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 425. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 426. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 427. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 428. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 429. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 430. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 431. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:00, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 432. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:04, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 433. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:12, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 434. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:16, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 435. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:24, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 436. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 437. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 438. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 439. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 440. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 441. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 442. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:00, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 443. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 444. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 445. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 446. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 447. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 448. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 449. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 450. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 451. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 452. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 453. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 454. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 455. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 456. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 457. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 458. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 459. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 460. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 461. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 462. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:21, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 463. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:30, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 464. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:37, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 465. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 466. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:47, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 467. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:54, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 468. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:01, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 469. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 470. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 471. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 472. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 473. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:46, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 474. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 475. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 476. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 477. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 478. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 479. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 480. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 481. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 482. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 483. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 484. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 485. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 486. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 487. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 488. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 489. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 490. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 491. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 492. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 493. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 494. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 495. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 496. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 497. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 498. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 499. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 500. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 501. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:56, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 502. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:00, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 503. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:04, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 504. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:04, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 505. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:08, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 506. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:08, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 507. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:21, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 508. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:24, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 509. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:24, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 510. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:30, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 511. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:32, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 512. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 513. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:04, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 514. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:20, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 515. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:37, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 516. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 517. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:52, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 518. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:09, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 519. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:16, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 520. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:28, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 521. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:36, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 522. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:43, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 523. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:46, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 524. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:57, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 525. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 526. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 527. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:13, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 528. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 529. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 530. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 531. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 532. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 533. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 534. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:32, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 535. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:42, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 536. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:36, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 537. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 538. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:44, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 539. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:52, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 540. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:00, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 541. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:08, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 542. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:12, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 543. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:22, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 544. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 545. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 546. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 547. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:36, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 548. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 549. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:00, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 550. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:04, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 551. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 552. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:20, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 553. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:28, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 554. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 555. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 556. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 557. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 558. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 559. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 560. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 561. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 562. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 563. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 564. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 565. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 566. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 567. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 568. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 569. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 570. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 571. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 572. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 573. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 574. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 575. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 576. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 577. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 578. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 579. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:56, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 580. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:08, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 581. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:44, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 582. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 583. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 584. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 585. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 586. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 587. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 588. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 589. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 590. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 591. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 592. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 593. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 594. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 595. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 596. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 597. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 598. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 599. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 600. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 601. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 602. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 603. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 604. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 605. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:58, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 606. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:29, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 607. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:43, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 608. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:42, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 609. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:53, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 610. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:13, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 611. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:21, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 612. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:29, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 613. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 614. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:49, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 615. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:06, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 616. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:17, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 617. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:33, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 618. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:37, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 619. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 620. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 621. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 622. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 623. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 624. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 625. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 626. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 627. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 628. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 629. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 630. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 631. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 632. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 633. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 634. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 635. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 636. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 637. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:28, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 638. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:42, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 639. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 640. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 641. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 642. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 643. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 644. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 645. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 646. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 647. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 648. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 649. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 650. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 651. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 652. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:37, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 653. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 654. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:44, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 655. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:30, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 656. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:34, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 657. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 658. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 659. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 660. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 661. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 662. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 663. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 664. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 665. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 666. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 667. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 668. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:16, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 669. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:45, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 670. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 671. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 672. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:21, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 673. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:29, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 674. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 675. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 676. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 677. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 678. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 679. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 680. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 681. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 682. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 683. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 684. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 685. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:05, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 686. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:48, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 687. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 688. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 689. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 690. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 691. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 692. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 693. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:00, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 694. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:04, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 695. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 696. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 697. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 698. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 699. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 700. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 701. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 702. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 703. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 704. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 705. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 706. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 707. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 708. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 709. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 710. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 711. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 712. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 713. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 714. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 715. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 716. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 717. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 718. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 719. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 720. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 721. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 722. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 723. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 724. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 725. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 726. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 727. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 728. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 729. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 730. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 731. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 732. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 733. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 734. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 735. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 736. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 737. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 738. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 739. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 740. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 741. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:21, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 742. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 743. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 744. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:56, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 745. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:11, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 746. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:25, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 747. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:33, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 748. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:56, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 749. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 750. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 751. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 752. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 753. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 754. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 755. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 756. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 757. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 758. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 759. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 760. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 761. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 762. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 763. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 764. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 765. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:28, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 766. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 767. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 768. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 769. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 770. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 771. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 772. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 773. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 774. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 775. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 776. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 777. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 778. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 779. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 780. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 781. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 782. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 783. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 784. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 785. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 786. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 787. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 788. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 789. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 790. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 791. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 792. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 793. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 794. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 795. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 796. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 797. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 798. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 799. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:43, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 800. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 801. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 802. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 803. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 804. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 805. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 806. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 807. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 808. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 809. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 810. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 811. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:40, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 812. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 813. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 814. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 815. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 816. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 817. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 818. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 819. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 820. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 821. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 822. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:13, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 823. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 824. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 1 בדצמבר 2019 (IST)
 825. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 1 בדצמבר 2019 (IST)
 826. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 1 בדצמבר 2019 (IST)
 827. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 1 בדצמבר 2019 (IST)
 828. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:38, 1 בדצמבר 2019 (IST)
 829. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:59, 1 בדצמבר 2019 (IST)
 830. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:29, 1 בדצמבר 2019 (IST)
 831. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 1 בדצמבר 2019 (IST)
 832. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 1 בדצמבר 2019 (IST)
 833. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 1 בדצמבר 2019 (IST)
 834. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 1 בדצמבר 2019 (IST)
 835. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 1 בדצמבר 2019 (IST)
 836. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 1 בדצמבר 2019 (IST)
 837. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 1 בדצמבר 2019 (IST)
 838. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:10, 1 בדצמבר 2019 (IST)
 839. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 1 בדצמבר 2019 (IST)
 840. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 1 בדצמבר 2019 (IST)
 841. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 1 בדצמבר 2019 (IST)
 842. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 1 בדצמבר 2019 (IST)
 843. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 2 בדצמבר 2019 (IST)
 844. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 2 בדצמבר 2019 (IST)
 845. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:37, 2 בדצמבר 2019 (IST)
 846. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:40, 2 בדצמבר 2019 (IST)
 847. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 2 בדצמבר 2019 (IST)
 848. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:44, 2 בדצמבר 2019 (IST)
 849. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:52, 2 בדצמבר 2019 (IST)
 850. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 2 בדצמבר 2019 (IST)
 851. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 2 בדצמבר 2019 (IST)
 852. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 2 בדצמבר 2019 (IST)
 853. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 2 בדצמבר 2019 (IST)
 854. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:28, 2 בדצמבר 2019 (IST)
 855. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:40, 2 בדצמבר 2019 (IST)
 856. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 2 בדצמבר 2019 (IST)
 857. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 2 בדצמבר 2019 (IST)
 858. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:48, 2 בדצמבר 2019 (IST)
 859. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:01, 2 בדצמבר 2019 (IST)
 860. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 2 בדצמבר 2019 (IST)
 861. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 2 בדצמבר 2019 (IST)
 862. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 2 בדצמבר 2019 (IST)
 863. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 2 בדצמבר 2019 (IST)
 864. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 2 בדצמבר 2019 (IST)
 865. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 2 בדצמבר 2019 (IST)
 866. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 2 בדצמבר 2019 (IST)
 867. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 2 בדצמבר 2019 (IST)
 868. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 2 בדצמבר 2019 (IST)
 869. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 2 בדצמבר 2019 (IST)
 870. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:33, 2 בדצמבר 2019 (IST)
 871. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:40, 2 בדצמבר 2019 (IST)
 872. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 2 בדצמבר 2019 (IST)
 873. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 2 בדצמבר 2019 (IST)
 874. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 2 בדצמבר 2019 (IST)
 875. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 2 בדצמבר 2019 (IST)
 876. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 2 בדצמבר 2019 (IST)
 877. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 3 בדצמבר 2019 (IST)
 878. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 3 בדצמבר 2019 (IST)
 879. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 3 בדצמבר 2019 (IST)
 880. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 3 בדצמבר 2019 (IST)
 881. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 3 בדצמבר 2019 (IST)
 882. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 3 בדצמבר 2019 (IST)
 883. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 3 בדצמבר 2019 (IST)
 884. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 3 בדצמבר 2019 (IST)
 885. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 3 בדצמבר 2019 (IST)
 886. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 3 בדצמבר 2019 (IST)
 887. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 3 בדצמבר 2019 (IST)
 888. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 3 בדצמבר 2019 (IST)
 889. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 3 בדצמבר 2019 (IST)
 890. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 3 בדצמבר 2019 (IST)
 891. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 3 בדצמבר 2019 (IST)
 892. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 3 בדצמבר 2019 (IST)
 893. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 3 בדצמבר 2019 (IST)
 894. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 3 בדצמבר 2019 (IST)
 895. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 3 בדצמבר 2019 (IST)
 896. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 3 בדצמבר 2019 (IST)
 897. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 3 בדצמבר 2019 (IST)
 898. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 3 בדצמבר 2019 (IST)
 899. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 3 בדצמבר 2019 (IST)
 900. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 3 בדצמבר 2019 (IST)
 901. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 4 בדצמבר 2019 (IST)
 902. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 4 בדצמבר 2019 (IST)
 903. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 4 בדצמבר 2019 (IST)
 904. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 4 בדצמבר 2019 (IST)
 905. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 4 בדצמבר 2019 (IST)
 906. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 4 בדצמבר 2019 (IST)
 907. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 4 בדצמבר 2019 (IST)
 908. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 4 בדצמבר 2019 (IST)
 909. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 4 בדצמבר 2019 (IST)
 910. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 4 בדצמבר 2019 (IST)
 911. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 4 בדצמבר 2019 (IST)
 912. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 4 בדצמבר 2019 (IST)
 913. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 4 בדצמבר 2019 (IST)
 914. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 4 בדצמבר 2019 (IST)
 915. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 4 בדצמבר 2019 (IST)
 916. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 4 בדצמבר 2019 (IST)
 917. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 4 בדצמבר 2019 (IST)
 918. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 4 בדצמבר 2019 (IST)
 919. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 4 בדצמבר 2019 (IST)
 920. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 4 בדצמבר 2019 (IST)
 921. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 4 בדצמבר 2019 (IST)
 922. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:09, 4 בדצמבר 2019 (IST)
 923. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 4 בדצמבר 2019 (IST)
 924. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 5 בדצמבר 2019 (IST)
 925. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 5 בדצמבר 2019 (IST)
 926. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 5 בדצמבר 2019 (IST)
 927. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 5 בדצמבר 2019 (IST)
 928. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 5 בדצמבר 2019 (IST)
 929. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 5 בדצמבר 2019 (IST)
 930. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 5 בדצמבר 2019 (IST)
 931. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 5 בדצמבר 2019 (IST)
 932. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 5 בדצמבר 2019 (IST)
 933. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 5 בדצמבר 2019 (IST)
 934. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 5 בדצמבר 2019 (IST)
 935. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 5 בדצמבר 2019 (IST)
 936. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:48, 5 בדצמבר 2019 (IST)
 937. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:52, 5 בדצמבר 2019 (IST)
 938. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:08, 5 בדצמבר 2019 (IST)
 939. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:43, 5 בדצמבר 2019 (IST)
 940. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 5 בדצמבר 2019 (IST)
 941. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:45, 5 בדצמבר 2019 (IST)
 942. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:42, 5 בדצמבר 2019 (IST)
 943. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:19, 5 בדצמבר 2019 (IST)
 944. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 5 בדצמבר 2019 (IST)
 945. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:43, 5 בדצמבר 2019 (IST)
 946. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 5 בדצמבר 2019 (IST)
 947. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 5 בדצמבר 2019 (IST)
 948. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:53, 5 בדצמבר 2019 (IST)
 949. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:01, 5 בדצמבר 2019 (IST)
 950. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:44, 5 בדצמבר 2019 (IST)
 951. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:22, 5 בדצמבר 2019 (IST)
 952. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:23, 5 בדצמבר 2019 (IST)
 953. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 5 בדצמבר 2019 (IST)
 954. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 5 בדצמבר 2019 (IST)
 955. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 6 בדצמבר 2019 (IST)
 956. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 6 בדצמבר 2019 (IST)
 957. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 6 בדצמבר 2019 (IST)
 958. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 6 בדצמבר 2019 (IST)
 959. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:45, 6 בדצמבר 2019 (IST)
 960. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 6 בדצמבר 2019 (IST)
 961. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 6 בדצמבר 2019 (IST)
 962. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 6 בדצמבר 2019 (IST)
 963. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 6 בדצמבר 2019 (IST)
 964. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:45, 6 בדצמבר 2019 (IST)
 965. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:52, 6 בדצמבר 2019 (IST)
 966. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:01, 6 בדצמבר 2019 (IST)
 967. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:24, 6 בדצמבר 2019 (IST)
 968. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:32, 6 בדצמבר 2019 (IST)
 969. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:40, 6 בדצמבר 2019 (IST)
 970. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 6 בדצמבר 2019 (IST)
 971. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:49, 6 בדצמבר 2019 (IST)
 972. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 6 בדצמבר 2019 (IST)
 973. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 6 בדצמבר 2019 (IST)
 974. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 6 בדצמבר 2019 (IST)
 975. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 6 בדצמבר 2019 (IST)
 976. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 6 בדצמבר 2019 (IST)
 977. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 6 בדצמבר 2019 (IST)
 978. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 6 בדצמבר 2019 (IST)
 979. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 6 בדצמבר 2019 (IST)
 980. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 6 בדצמבר 2019 (IST)
 981. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 6 בדצמבר 2019 (IST)
 982. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:42, 6 בדצמבר 2019 (IST)
 983. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:29, 6 בדצמבר 2019 (IST)
 984. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 6 בדצמבר 2019 (IST)
 985. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:12, 6 בדצמבר 2019 (IST)
 986. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 6 בדצמבר 2019 (IST)
 987. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 7 בדצמבר 2019 (IST)
 988. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 7 בדצמבר 2019 (IST)
 989. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 7 בדצמבר 2019 (IST)
 990. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 7 בדצמבר 2019 (IST)
 991. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 7 בדצמבר 2019 (IST)
 992. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 7 בדצמבר 2019 (IST)
 993. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 7 בדצמבר 2019 (IST)
 994. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 7 בדצמבר 2019 (IST)
 995. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 7 בדצמבר 2019 (IST)
 996. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 7 בדצמבר 2019 (IST)
 997. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 7 בדצמבר 2019 (IST)
 998. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 7 בדצמבר 2019 (IST)
 999. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 7 בדצמבר 2019 (IST)
 1000. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 7 בדצמבר 2019 (IST)
 1001. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 7 בדצמבר 2019 (IST)
 1002. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 7 בדצמבר 2019 (IST)
 1003. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 7 בדצמבר 2019 (IST)
 1004. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 7 בדצמבר 2019 (IST)
 1005. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 7 בדצמבר 2019 (IST)
 1006. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 7 בדצמבר 2019 (IST)
 1007. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 7 בדצמבר 2019 (IST)
 1008. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 7 בדצמבר 2019 (IST)
 1009. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 7 בדצמבר 2019 (IST)
 1010. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 7 בדצמבר 2019 (IST)
 1011. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 8 בדצמבר 2019 (IST)
 1012. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 8 בדצמבר 2019 (IST)
 1013. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 8 בדצמבר 2019 (IST)
 1014. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 8 בדצמבר 2019 (IST)
 1015. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 8 בדצמבר 2019 (IST)
 1016. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 8 בדצמבר 2019 (IST)
 1017. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:46, 8 בדצמבר 2019 (IST)
 1018. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:15, 8 בדצמבר 2019 (IST)
 1019. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:21, 8 בדצמבר 2019 (IST)
 1020. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 8 בדצמבר 2019 (IST)
 1021. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 8 בדצמבר 2019 (IST)
 1022. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 8 בדצמבר 2019 (IST)
 1023. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:13, 8 בדצמבר 2019 (IST)
 1024. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 8 בדצמבר 2019 (IST)
 1025. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:23, 8 בדצמבר 2019 (IST)
 1026. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:24, 8 בדצמבר 2019 (IST)
 1027. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:08, 8 בדצמבר 2019 (IST)
 1028. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 8 בדצמבר 2019 (IST)
 1029. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 8 בדצמבר 2019 (IST)
 1030. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 8 בדצמבר 2019 (IST)
 1031. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 8 בדצמבר 2019 (IST)
 1032. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 8 בדצמבר 2019 (IST)
 1033. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 8 בדצמבר 2019 (IST)
 1034. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 8 בדצמבר 2019 (IST)
 1035. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 8 בדצמבר 2019 (IST)
 1036. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 8 בדצמבר 2019 (IST)
 1037. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:21, 8 בדצמבר 2019 (IST)
 1038. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:28, 8 בדצמבר 2019 (IST)
 1039. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 8 בדצמבר 2019 (IST)
 1040. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 8 בדצמבר 2019 (IST)
 1041. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 9 בדצמבר 2019 (IST)
 1042. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:52, 9 בדצמבר 2019 (IST)
 1043. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:04, 9 בדצמבר 2019 (IST)
 1044. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 9 בדצמבר 2019 (IST)
 1045. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 9 בדצמבר 2019 (IST)
 1046. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 9 בדצמבר 2019 (IST)
 1047. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 9 בדצמבר 2019 (IST)
 1048. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 9 בדצמבר 2019 (IST)
 1049. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 9 בדצמבר 2019 (IST)
 1050. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 9 בדצמבר 2019 (IST)
 1051. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 9 בדצמבר 2019 (IST)
 1052. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 9 בדצמבר 2019 (IST)
 1053. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 9 בדצמבר 2019 (IST)
 1054. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 9 בדצמבר 2019 (IST)
 1055. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 9 בדצמבר 2019 (IST)
 1056. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 9 בדצמבר 2019 (IST)
 1057. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 9 בדצמבר 2019 (IST)
 1058. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 9 בדצמבר 2019 (IST)
 1059. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:12, 9 בדצמבר 2019 (IST)
 1060. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:21, 9 בדצמבר 2019 (IST)
 1061. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 9 בדצמבר 2019 (IST)
 1062. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 9 בדצמבר 2019 (IST)
 1063. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 9 בדצמבר 2019 (IST)
 1064. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 9 בדצמבר 2019 (IST)
 1065. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 9 בדצמבר 2019 (IST)
 1066. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:46, 9 בדצמבר 2019 (IST)
 1067. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 9 בדצמבר 2019 (IST)
 1068. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 9 בדצמבר 2019 (IST)
 1069. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:03, 9 בדצמבר 2019 (IST)
 1070. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:22, 9 בדצמבר 2019 (IST)
 1071. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 9 בדצמבר 2019 (IST)
 1072. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 10 בדצמבר 2019 (IST)
 1073. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 10 בדצמבר 2019 (IST)
 1074. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 10 בדצמבר 2019 (IST)
 1075. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:46, 10 בדצמבר 2019 (IST)
 1076. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 10 בדצמבר 2019 (IST)
 1077. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 10 בדצמבר 2019 (IST)
 1078. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 10 בדצמבר 2019 (IST)
 1079. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 10 בדצמבר 2019 (IST)
 1080. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 10 בדצמבר 2019 (IST)
 1081. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 10 בדצמבר 2019 (IST)
 1082. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:20, 10 בדצמבר 2019 (IST)
 1083. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:37, 10 בדצמבר 2019 (IST)
 1084. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 10 בדצמבר 2019 (IST)
 1085. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 10 בדצמבר 2019 (IST)
 1086. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 10 בדצמבר 2019 (IST)
 1087. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 10 בדצמבר 2019 (IST)
 1088. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 10 בדצמבר 2019 (IST)
 1089. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 10 בדצמבר 2019 (IST)
 1090. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:45, 10 בדצמבר 2019 (IST)
 1091. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 10 בדצמבר 2019 (IST)
 1092. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:43, 10 בדצמבר 2019 (IST)
 1093. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 10 בדצמבר 2019 (IST)
 1094. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 10 בדצמבר 2019 (IST)
 1095. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 10 בדצמבר 2019 (IST)
 1096. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 11 בדצמבר 2019 (IST)
 1097. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 11 בדצמבר 2019 (IST)
 1098. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 11 בדצמבר 2019 (IST)
 1099. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 11 בדצמבר 2019 (IST)
 1100. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 11 בדצמבר 2019 (IST)
 1101. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 11 בדצמבר 2019 (IST)
 1102. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 11 בדצמבר 2019 (IST)
 1103. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 11 בדצמבר 2019 (IST)
 1104. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 11 בדצמבר 2019 (IST)
 1105. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 11 בדצמבר 2019 (IST)
 1106. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:49, 11 בדצמבר 2019 (IST)
 1107. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 11 בדצמבר 2019 (IST)
 1108. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 11 בדצמבר 2019 (IST)
 1109. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 11 בדצמבר 2019 (IST)
 1110. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:04, 11 בדצמבר 2019 (IST)
 1111. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 11 בדצמבר 2019 (IST)
 1112. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 11 בדצמבר 2019 (IST)
 1113. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 11 בדצמבר 2019 (IST)
 1114. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 11 בדצמבר 2019 (IST)
 1115. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 11 בדצמבר 2019 (IST)
 1116. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 11 בדצמבר 2019 (IST)
 1117. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 11 בדצמבר 2019 (IST)
 1118. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 11 בדצמבר 2019 (IST)
 1119. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 11 בדצמבר 2019 (IST)
 1120. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 11 בדצמבר 2019 (IST)
 1121. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:27, 11 בדצמבר 2019 (IST)
 1122. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:29, 11 בדצמבר 2019 (IST)
 1123. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 11 בדצמבר 2019 (IST)
 1124. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 12 בדצמבר 2019 (IST)
 1125. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 12 בדצמבר 2019 (IST)
 1126. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 12 בדצמבר 2019 (IST)
 1127. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 12 בדצמבר 2019 (IST)
 1128. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:55, 12 בדצמבר 2019 (IST)
 1129. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 12 בדצמבר 2019 (IST)
 1130. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 12 בדצמבר 2019 (IST)
 1131. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 12 בדצמבר 2019 (IST)
 1132. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 12 בדצמבר 2019 (IST)
 1133. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 12 בדצמבר 2019 (IST)
 1134. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 12 בדצמבר 2019 (IST)
 1135. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 12 בדצמבר 2019 (IST)
 1136. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 12 בדצמבר 2019 (IST)
 1137. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 12 בדצמבר 2019 (IST)
 1138. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:46, 12 בדצמבר 2019 (IST)
 1139. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:28, 12 בדצמבר 2019 (IST)
 1140. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:43, 12 בדצמבר 2019 (IST)
 1141. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 12 בדצמבר 2019 (IST)
 1142. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 12 בדצמבר 2019 (IST)
 1143. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 12 בדצמבר 2019 (IST)
 1144. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 12 בדצמבר 2019 (IST)
 1145. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 12 בדצמבר 2019 (IST)
 1146. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 13 בדצמבר 2019 (IST)
 1147. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:20, 13 בדצמבר 2019 (IST)
 1148. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:36, 13 בדצמבר 2019 (IST)
 1149. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 13 בדצמבר 2019 (IST)
 1150. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 13 בדצמבר 2019 (IST)
 1151. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 13 בדצמבר 2019 (IST)
 1152. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 13 בדצמבר 2019 (IST)
 1153. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 13 בדצמבר 2019 (IST)
 1154. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 13 בדצמבר 2019 (IST)
 1155. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 13 בדצמבר 2019 (IST)
 1156. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 13 בדצמבר 2019 (IST)
 1157. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:43, 13 בדצמבר 2019 (IST)
 1158. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 13 בדצמבר 2019 (IST)
 1159. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 13 בדצמבר 2019 (IST)
 1160. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 13 בדצמבר 2019 (IST)
 1161. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 13 בדצמבר 2019 (IST)
 1162. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 13 בדצמבר 2019 (IST)
 1163. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 13 בדצמבר 2019 (IST)
 1164. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 13 בדצמבר 2019 (IST)
 1165. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 13 בדצמבר 2019 (IST)
 1166. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 13 בדצמבר 2019 (IST)
 1167. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 13 בדצמבר 2019 (IST)
 1168. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 13 בדצמבר 2019 (IST)
 1169. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 13 בדצמבר 2019 (IST)
 1170. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:16, 13 בדצמבר 2019 (IST)
 1171. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:32, 13 בדצמבר 2019 (IST)
 1172. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:40, 13 בדצמבר 2019 (IST)
 1173. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 13 בדצמבר 2019 (IST)
 1174. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:44, 13 בדצמבר 2019 (IST)
 1175. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:48, 13 בדצמבר 2019 (IST)
 1176. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:00, 13 בדצמבר 2019 (IST)
 1177. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:04, 13 בדצמבר 2019 (IST)
 1178. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:16, 13 בדצמבר 2019 (IST)
 1179. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:28, 13 בדצמבר 2019 (IST)
 1180. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:36, 13 בדצמבר 2019 (IST)
 1181. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 13 בדצמבר 2019 (IST)
 1182. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:44, 13 בדצמבר 2019 (IST)
 1183. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:48, 13 בדצמבר 2019 (IST)
 1184. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:52, 13 בדצמבר 2019 (IST)
 1185. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:00, 14 בדצמבר 2019 (IST)
 1186. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:04, 14 בדצמבר 2019 (IST)
 1187. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 14 בדצמבר 2019 (IST)
 1188. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 14 בדצמבר 2019 (IST)
 1189. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 14 בדצמבר 2019 (IST)
 1190. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 14 בדצמבר 2019 (IST)
 1191. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 14 בדצמבר 2019 (IST)
 1192. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 14 בדצמבר 2019 (IST)
 1193. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 14 בדצמבר 2019 (IST)
 1194. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 14 בדצמבר 2019 (IST)
 1195. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 14 בדצמבר 2019 (IST)
 1196. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 14 בדצמבר 2019 (IST)
 1197. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 14 בדצמבר 2019 (IST)
 1198. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 14 בדצמבר 2019 (IST)
 1199. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 14 בדצמבר 2019 (IST)
 1200. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 14 בדצמבר 2019 (IST)
 1201. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 14 בדצמבר 2019 (IST)
 1202. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 14 בדצמבר 2019 (IST)
 1203. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 14 בדצמבר 2019 (IST)
 1204. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 14 בדצמבר 2019 (IST)
 1205. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 14 בדצמבר 2019 (IST)
 1206. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 14 בדצמבר 2019 (IST)
 1207. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 14 בדצמבר 2019 (IST)
 1208. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 14 בדצמבר 2019 (IST)
 1209. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 14 בדצמבר 2019 (IST)
 1210. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 14 בדצמבר 2019 (IST)
 1211. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:42, 15 בדצמבר 2019 (IST)
 1212. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 15 בדצמבר 2019 (IST)
 1213. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 15 בדצמבר 2019 (IST)
 1214. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 15 בדצמבר 2019 (IST)
 1215. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 15 בדצמבר 2019 (IST)
 1216. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 15 בדצמבר 2019 (IST)
 1217. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 15 בדצמבר 2019 (IST)
 1218. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:40, 15 בדצמבר 2019 (IST)
 1219. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 15 בדצמבר 2019 (IST)
 1220. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 15 בדצמבר 2019 (IST)
 1221. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 15 בדצמבר 2019 (IST)
 1222. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 15 בדצמבר 2019 (IST)
 1223. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:24, 15 בדצמבר 2019 (IST)
 1224. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:28, 15 בדצמבר 2019 (IST)
 1225. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:32, 15 בדצמבר 2019 (IST)
 1226. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 15 בדצמבר 2019 (IST)
 1227. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:08, 15 בדצמבר 2019 (IST)
 1228. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:12, 15 בדצמבר 2019 (IST)
 1229. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:42, 15 בדצמבר 2019 (IST)
 1230. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:04, 15 בדצמבר 2019 (IST)
 1231. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 15 בדצמבר 2019 (IST)
 1232. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:42, 15 בדצמבר 2019 (IST)
 1233. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 15 בדצמבר 2019 (IST)
 1234. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 15 בדצמבר 2019 (IST)
 1235. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 15 בדצמבר 2019 (IST)
 1236. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 15 בדצמבר 2019 (IST)
 1237. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:40, 15 בדצמבר 2019 (IST)
 1238. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 15 בדצמבר 2019 (IST)
 1239. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:52, 15 בדצמבר 2019 (IST)
 1240. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:16, 15 בדצמבר 2019 (IST)
 1241. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:20, 15 בדצמבר 2019 (IST)
 1242. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:42, 15 בדצמבר 2019 (IST)
 1243. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:48, 15 בדצמבר 2019 (IST)
 1244. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 15 בדצמבר 2019 (IST)
 1245. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:32, 15 בדצמבר 2019 (IST)
 1246. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:40, 15 בדצמבר 2019 (IST)
 1247. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 15 בדצמבר 2019 (IST)
 1248. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:52, 15 בדצמבר 2019 (IST)
 1249. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:45, 15 בדצמבר 2019 (IST)
 1250. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:27, 16 בדצמבר 2019 (IST)
 1251. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 16 בדצמבר 2019 (IST)
 1252. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 16 בדצמבר 2019 (IST)
 1253. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 16 בדצמבר 2019 (IST)
 1254. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 16 בדצמבר 2019 (IST)
 1255. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 16 בדצמבר 2019 (IST)
 1256. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 16 בדצמבר 2019 (IST)
 1257. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 16 בדצמבר 2019 (IST)
 1258. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 16 בדצמבר 2019 (IST)
 1259. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 16 בדצמבר 2019 (IST)
 1260. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 16 בדצמבר 2019 (IST)
 1261. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 16 בדצמבר 2019 (IST)
 1262. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 16 בדצמבר 2019 (IST)
 1263. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 16 בדצמבר 2019 (IST)
 1264. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 16 בדצמבר 2019 (IST)
 1265. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 16 בדצמבר 2019 (IST)
 1266. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 16 בדצמבר 2019 (IST)
 1267. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 16 בדצמבר 2019 (IST)
 1268. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 16 בדצמבר 2019 (IST)
 1269. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 16 בדצמבר 2019 (IST)
 1270. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 16 בדצמבר 2019 (IST)
 1271. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 16 בדצמבר 2019 (IST)
 1272. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 16 בדצמבר 2019 (IST)
 1273. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 16 בדצמבר 2019 (IST)
 1274. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 16 בדצמבר 2019 (IST)
 1275. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:45, 16 בדצמבר 2019 (IST)
 1276. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:50, 16 בדצמבר 2019 (IST)
 1277. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:34, 17 בדצמבר 2019 (IST)
 1278. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 17 בדצמבר 2019 (IST)
 1279. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:32, 17 בדצמבר 2019 (IST)
 1280. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 17 בדצמבר 2019 (IST)
 1281. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:16, 17 בדצמבר 2019 (IST)
 1282. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:20, 17 בדצמבר 2019 (IST)
 1283. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:24, 17 בדצמבר 2019 (IST)
 1284. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 17 בדצמבר 2019 (IST)
 1285. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:00, 17 בדצמבר 2019 (IST)
 1286. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 17 בדצמבר 2019 (IST)
 1287. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:16, 17 בדצמבר 2019 (IST)
 1288. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:20, 17 בדצמבר 2019 (IST)
 1289. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:36, 17 בדצמבר 2019 (IST)
 1290. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 17 בדצמבר 2019 (IST)
 1291. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:44, 17 בדצמבר 2019 (IST)
 1292. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 17 בדצמבר 2019 (IST)
 1293. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:04, 17 בדצמבר 2019 (IST)
 1294. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 17 בדצמבר 2019 (IST)
 1295. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 17 בדצמבר 2019 (IST)
 1296. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:44, 17 בדצמבר 2019 (IST)
 1297. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:48, 17 בדצמבר 2019 (IST)
 1298. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:50, 17 בדצמבר 2019 (IST)
 1299. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 17 בדצמבר 2019 (IST)
 1300. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 17 בדצמבר 2019 (IST)
 1301. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 17 בדצמבר 2019 (IST)
 1302. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 17 בדצמבר 2019 (IST)
 1303. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 17 בדצמבר 2019 (IST)
 1304. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 17 בדצמבר 2019 (IST)
 1305. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 17 בדצמבר 2019 (IST)
 1306. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 17 בדצמבר 2019 (IST)
 1307. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 17 בדצמבר 2019 (IST)
 1308. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 17 בדצמבר 2019 (IST)
 1309. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 17 בדצמבר 2019 (IST)
 1310. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 17 בדצמבר 2019 (IST)
 1311. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 17 בדצמבר 2019 (IST)
 1312. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 17 בדצמבר 2019 (IST)
 1313. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 17 בדצמבר 2019 (IST)
 1314. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 17 בדצמבר 2019 (IST)
 1315. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:00, 18 בדצמבר 2019 (IST)
 1316. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 18 בדצמבר 2019 (IST)
 1317. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:11, 18 בדצמבר 2019 (IST)
 1318. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:20, 18 בדצמבר 2019 (IST)
 1319. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:40, 18 בדצמבר 2019 (IST)
 1320. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 18 בדצמבר 2019 (IST)
 1321. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:37, 18 בדצמבר 2019 (IST)
 1322. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 18 בדצמבר 2019 (IST)
 1323. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 18 בדצמבר 2019 (IST)
 1324. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 18 בדצמבר 2019 (IST)
 1325. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 18 בדצמבר 2019 (IST)
 1326. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 18 בדצמבר 2019 (IST)
 1327. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 18 בדצמבר 2019 (IST)
 1328. ..W.‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:19, 18 בדצמבר 2019 (IST)
 1329. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 18 בדצמבר 2019 (IST)
 1330. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 18 בדצמבר 2019 (IST)
 1331. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 18 בדצמבר 2019 (IST)
 1332. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 18 בדצמבר 2019 (IST)
 1333. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 18 בדצמבר 2019 (IST)
 1334. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 18 בדצמבר 2019 (IST)
 1335. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 18 בדצמבר 2019 (IST)
 1336. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 18 בדצמבר 2019 (IST)
 1337. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 18 בדצמבר 2019 (IST)
 1338. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 18 בדצמבר 2019 (IST)
 1339. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 18 בדצמבר 2019 (IST)
 1340. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 18 בדצמבר 2019 (IST)
 1341. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 18 בדצמבר 2019 (IST)
 1342. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 18 בדצמבר 2019 (IST)
 1343. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 18 בדצמבר 2019 (IST)
 1344. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 19 בדצמבר 2019 (IST)
 1345. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 19 בדצמבר 2019 (IST)
 1346. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 19 בדצמבר 2019 (IST)
 1347. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 19 בדצמבר 2019 (IST)
 1348. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 19 בדצמבר 2019 (IST)
 1349. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 19 בדצמבר 2019 (IST)
 1350. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 19 בדצמבר 2019 (IST)
 1351. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 19 בדצמבר 2019 (IST)
 1352. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 19 בדצמבר 2019 (IST)
 1353. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 19 בדצמבר 2019 (IST)
 1354. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 19 בדצמבר 2019 (IST)
 1355. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 19 בדצמבר 2019 (IST)
 1356. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 19 בדצמבר 2019 (IST)
 1357. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 19 בדצמבר 2019 (IST)
 1358. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 19 בדצמבר 2019 (IST)
 1359. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 19 בדצמבר 2019 (IST)
 1360. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 19 בדצמבר 2019 (IST)
 1361. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 19 בדצמבר 2019 (IST)
 1362. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 19 בדצמבר 2019 (IST)
 1363. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 19 בדצמבר 2019 (IST)
 1364. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 19 בדצמבר 2019 (IST)
 1365. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 19 בדצמבר 2019 (IST)
 1366. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 19 בדצמבר 2019 (IST)
 1367. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 19 בדצמבר 2019 (IST)
 1368. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 20 בדצמבר 2019 (IST)
 1369. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 20 בדצמבר 2019 (IST)
 1370. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 20 בדצמבר 2019 (IST)
 1371. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 20 בדצמבר 2019 (IST)
 1372. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 20 בדצמבר 2019 (IST)
 1373. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 20 בדצמבר 2019 (IST)
 1374. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 20 בדצמבר 2019 (IST)
 1375. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 20 בדצמבר 2019 (IST)
 1376. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 20 בדצמבר 2019 (IST)
 1377. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 20 בדצמבר 2019 (IST)
 1378. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 20 בדצמבר 2019 (IST)
 1379. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 20 בדצמבר 2019 (IST)
 1380. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 20 בדצמבר 2019 (IST)
 1381. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 20 בדצמבר 2019 (IST)
 1382. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 20 בדצמבר 2019 (IST)
 1383. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 20 בדצמבר 2019 (IST)
 1384. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 20 בדצמבר 2019 (IST)
 1385. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 20 בדצמבר 2019 (IST)
 1386. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 20 בדצמבר 2019 (IST)
 1387. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 20 בדצמבר 2019 (IST)
 1388. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 20 בדצמבר 2019 (IST)
 1389. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 20 בדצמבר 2019 (IST)
 1390. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 20 בדצמבר 2019 (IST)
 1391. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 20 בדצמבר 2019 (IST)
 1392. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 21 בדצמבר 2019 (IST)
 1393. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 21 בדצמבר 2019 (IST)
 1394. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 21 בדצמבר 2019 (IST)
 1395. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 21 בדצמבר 2019 (IST)
 1396. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 21 בדצמבר 2019 (IST)
 1397. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 21 בדצמבר 2019 (IST)
 1398. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 21 בדצמבר 2019 (IST)
 1399. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 21 בדצמבר 2019 (IST)
 1400. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 21 בדצמבר 2019 (IST)
 1401. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 21 בדצמבר 2019 (IST)
 1402. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 21 בדצמבר 2019 (IST)
 1403. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 21 בדצמבר 2019 (IST)
 1404. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 21 בדצמבר 2019 (IST)
 1405. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 21 בדצמבר 2019 (IST)
 1406. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 21 בדצמבר 2019 (IST)
 1407. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 21 בדצמבר 2019 (IST)
 1408. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 21 בדצמבר 2019 (IST)
 1409. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 21 בדצמבר 2019 (IST)
 1410. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 21 בדצמבר 2019 (IST)
 1411. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 21 בדצמבר 2019 (IST)
 1412. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 21 בדצמבר 2019 (IST)
 1413. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 21 בדצמבר 2019 (IST)
 1414. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 21 בדצמבר 2019 (IST)
 1415. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 21 בדצמבר 2019 (IST)
 1416. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 22 בדצמבר 2019 (IST)
 1417. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 22 בדצמבר 2019 (IST)
 1418. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 22 בדצמבר 2019 (IST)
 1419. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 22 בדצמבר 2019 (IST)
 1420. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 22 בדצמבר 2019 (IST)
 1421. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 22 בדצמבר 2019 (IST)
 1422. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 22 בדצמבר 2019 (IST)
 1423. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 22 בדצמבר 2019 (IST)
 1424. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 22 בדצמבר 2019 (IST)
 1425. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 22 בדצמבר 2019 (IST)
 1426. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 22 בדצמבר 2019 (IST)
 1427. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 22 בדצמבר 2019 (IST)
 1428. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 22 בדצמבר 2019 (IST)
 1429. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 22 בדצמבר 2019 (IST)
 1430. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 22 בדצמבר 2019 (IST)
 1431. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 22 בדצמבר 2019 (IST)
 1432. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 22 בדצמבר 2019 (IST)
 1433. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 22 בדצמבר 2019 (IST)
 1434. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 22 בדצמבר 2019 (IST)
 1435. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 22 בדצמבר 2019 (IST)
 1436. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 22 בדצמבר 2019 (IST)
 1437. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 22 בדצמבר 2019 (IST)
 1438. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 22 בדצמבר 2019 (IST)
 1439. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 23 בדצמבר 2019 (IST)
 1440. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 23 בדצמבר 2019 (IST)
 1441. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 23 בדצמבר 2019 (IST)
 1442. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 23 בדצמבר 2019 (IST)
 1443. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 23 בדצמבר 2019 (IST)
 1444. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 23 בדצמבר 2019 (IST)
 1445. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 23 בדצמבר 2019 (IST)
 1446. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 23 בדצמבר 2019 (IST)
 1447. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 23 בדצמבר 2019 (IST)
 1448. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 23 בדצמבר 2019 (IST)
 1449. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 23 בדצמבר 2019 (IST)
 1450. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 23 בדצמבר 2019 (IST)
 1451. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 23 בדצמבר 2019 (IST)
 1452. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 23 בדצמבר 2019 (IST)
 1453. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 23 בדצמבר 2019 (IST)
 1454. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 23 בדצמבר 2019 (IST)
 1455. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 23 בדצמבר 2019 (IST)
 1456. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 23 בדצמבר 2019 (IST)
 1457. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 23 בדצמבר 2019 (IST)
 1458. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 23 בדצמבר 2019 (IST)
 1459. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 23 בדצמבר 2019 (IST)
 1460. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 23 בדצמבר 2019 (IST)
 1461. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 23 בדצמבר 2019 (IST)
 1462. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 23 בדצמבר 2019 (IST)
 1463. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 24 בדצמבר 2019 (IST)
 1464. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 24 בדצמבר 2019 (IST)
 1465. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 24 בדצמבר 2019 (IST)
 1466. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 24 בדצמבר 2019 (IST)
 1467. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 24 בדצמבר 2019 (IST)
 1468. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 24 בדצמבר 2019 (IST)
 1469. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:24, 24 בדצמבר 2019 (IST)
 1470. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:36, 24 בדצמבר 2019 (IST)
 1471. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 24 בדצמבר 2019 (IST)
 1472. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:44, 24 בדצמבר 2019 (IST)
 1473. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:01, 24 בדצמבר 2019 (IST)
 1474. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 24 בדצמבר 2019 (IST)
 1475. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 24 בדצמבר 2019 (IST)
 1476. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 24 בדצמבר 2019 (IST)
 1477. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 24 בדצמבר 2019 (IST)
 1478. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 24 בדצמבר 2019 (IST)
 1479. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 24 בדצמבר 2019 (IST)
 1480. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 24 בדצמבר 2019 (IST)
 1481. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 24 בדצמבר 2019 (IST)
 1482. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 24 בדצמבר 2019 (IST)
 1483. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 24 בדצמבר 2019 (IST)
 1484. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 24 בדצמבר 2019 (IST)
 1485. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 24 בדצמבר 2019 (IST)
 1486. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 24 בדצמבר 2019 (IST)
 1487. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 24 בדצמבר 2019 (IST)
 1488. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 24 בדצמבר 2019 (IST)
 1489. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 24 בדצמבר 2019 (IST)
 1490. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 24 בדצמבר 2019 (IST)
 1491. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 25 בדצמבר 2019 (IST)
 1492. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 25 בדצמבר 2019 (IST)
 1493. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 25 בדצמבר 2019 (IST)
 1494. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 25 בדצמבר 2019 (IST)
 1495. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 25 בדצמבר 2019 (IST)
 1496. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 25 בדצמבר 2019 (IST)
 1497. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 25 בדצמבר 2019 (IST)
 1498. ..W.‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:31, 25 בדצמבר 2019 (IST)
 1499. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 25 בדצמבר 2019 (IST)
 1500. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 25 בדצמבר 2019 (IST)
 1501. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 25 בדצמבר 2019 (IST)
 1502. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 25 בדצמבר 2019 (IST)
 1503. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 25 בדצמבר 2019 (IST)
 1504. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 25 בדצמבר 2019 (IST)
 1505. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 25 בדצמבר 2019 (IST)
 1506. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 25 בדצמבר 2019 (IST)
 1507. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 25 בדצמבר 2019 (IST)
 1508. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 25 בדצמבר 2019 (IST)
 1509. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 25 בדצמבר 2019 (IST)
 1510. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 25 בדצמבר 2019 (IST)
 1511. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 25 בדצמבר 2019 (IST)
 1512. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 25 בדצמבר 2019 (IST)
 1513. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 25 בדצמבר 2019 (IST)
 1514. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 25 בדצמבר 2019 (IST)
 1515. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 25 בדצמבר 2019 (IST)
 1516. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 26 בדצמבר 2019 (IST)
 1517. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 26 בדצמבר 2019 (IST)
 1518. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 26 בדצמבר 2019 (IST)
 1519. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 26 בדצמבר 2019 (IST)
 1520. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 26 בדצמבר 2019 (IST)
 1521. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 26 בדצמבר 2019 (IST)
 1522. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 26 בדצמבר 2019 (IST)
 1523. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 26 בדצמבר 2019 (IST)
 1524. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 26 בדצמבר 2019 (IST)
 1525. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 26 בדצמבר 2019 (IST)
 1526. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 26 בדצמבר 2019 (IST)
 1527. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 26 בדצמבר 2019 (IST)
 1528. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 26 בדצמבר 2019 (IST)
 1529. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 26 בדצמבר 2019 (IST)
 1530. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 26 בדצמבר 2019 (IST)
 1531. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 26 בדצמבר 2019 (IST)
 1532. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 26 בדצמבר 2019 (IST)
 1533. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 26 בדצמבר 2019 (IST)
 1534. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 26 בדצמבר 2019 (IST)
 1535. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 26 בדצמבר 2019 (IST)
 1536. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 26 בדצמבר 2019 (IST)
 1537. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 26 בדצמבר 2019 (IST)
 1538. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 26 בדצמבר 2019 (IST)
 1539. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 26 בדצמבר 2019 (IST)
 1540. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 27 בדצמבר 2019 (IST)
 1541. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 27 בדצמבר 2019 (IST)
 1542. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 27 בדצמבר 2019 (IST)
 1543. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 27 בדצמבר 2019 (IST)
 1544. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 27 בדצמבר 2019 (IST)
 1545. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 27 בדצמבר 2019 (IST)
 1546. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 27 בדצמבר 2019 (IST)
 1547. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 27 בדצמבר 2019 (IST)
 1548. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 27 בדצמבר 2019 (IST)
 1549. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 27 בדצמבר 2019 (IST)
 1550. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 27 בדצמבר 2019 (IST)
 1551. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 27 בדצמבר 2019 (IST)
 1552. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 27 בדצמבר 2019 (IST)
 1553. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 27 בדצמבר 2019 (IST)
 1554. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 27 בדצמבר 2019 (IST)
 1555. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 27 בדצמבר 2019 (IST)
 1556. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 27 בדצמבר 2019 (IST)
 1557. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 27 בדצמבר 2019 (IST)
 1558. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 27 בדצמבר 2019 (IST)
 1559. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 27 בדצמבר 2019 (IST)
 1560. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 27 בדצמבר 2019 (IST)
 1561. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 27 בדצמבר 2019 (IST)
 1562. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 27 בדצמבר 2019 (IST)
 1563. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 27 בדצמבר 2019 (IST)
 1564. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 28 בדצמבר 2019 (IST)
 1565. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 28 בדצמבר 2019 (IST)
 1566. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 28 בדצמבר 2019 (IST)
 1567. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 28 בדצמבר 2019 (IST)
 1568. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 28 בדצמבר 2019 (IST)
 1569. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 28 בדצמבר 2019 (IST)
 1570. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 28 בדצמבר 2019 (IST)
 1571. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 28 בדצמבר 2019 (IST)
 1572. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 28 בדצמבר 2019 (IST)
 1573. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 28 בדצמבר 2019 (IST)
 1574. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 28 בדצמבר 2019 (IST)
 1575. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 28 בדצמבר 2019 (IST)
 1576. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 28 בדצמבר 2019 (IST)
 1577. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 28 בדצמבר 2019 (IST)
 1578. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 28 בדצמבר 2019 (IST)
 1579. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 28 בדצמבר 2019 (IST)
 1580. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 28 בדצמבר 2019 (IST)
 1581. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 28 בדצמבר 2019 (IST)
 1582. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 28 בדצמבר 2019 (IST)
 1583. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 28 בדצמבר 2019 (IST)
 1584. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 28 בדצמבר 2019 (IST)
 1585. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 28 בדצמבר 2019 (IST)
 1586. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 28 בדצמבר 2019 (IST)
 1587. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 28 בדצמבר 2019 (IST)
 1588. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 29 בדצמבר 2019 (IST)
 1589. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 29 בדצמבר 2019 (IST)
 1590. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 29 בדצמבר 2019 (IST)
 1591. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 29 בדצמבר 2019 (IST)
 1592. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 29 בדצמבר 2019 (IST)
 1593. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 29 בדצמבר 2019 (IST)
 1594. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 29 בדצמבר 2019 (IST)
 1595. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 29 בדצמבר 2019 (IST)
 1596. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 29 בדצמבר 2019 (IST)
 1597. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 29 בדצמבר 2019 (IST)
 1598. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 29 בדצמבר 2019 (IST)
 1599. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 29 בדצמבר 2019 (IST)
 1600. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 29 בדצמבר 2019 (IST)
 1601. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 29 בדצמבר 2019 (IST)
 1602. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 29 בדצמבר 2019 (IST)
 1603. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 29 בדצמבר 2019 (IST)
 1604. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 29 בדצמבר 2019 (IST)
 1605. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 29 בדצמבר 2019 (IST)
 1606. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 29 בדצמבר 2019 (IST)
 1607. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 29 בדצמבר 2019 (IST)
 1608. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 29 בדצמבר 2019 (IST)
 1609. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 29 בדצמבר 2019 (IST)
 1610. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 29 בדצמבר 2019 (IST)
 1611. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 30 בדצמבר 2019 (IST)
 1612. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 30 בדצמבר 2019 (IST)
 1613. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 30 בדצמבר 2019 (IST)
 1614. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 30 בדצמבר 2019 (IST)
 1615. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 30 בדצמבר 2019 (IST)
 1616. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 30 בדצמבר 2019 (IST)
 1617. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 30 בדצמבר 2019 (IST)
 1618. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 30 בדצמבר 2019 (IST)
 1619. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 30 בדצמבר 2019 (IST)
 1620. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 30 בדצמבר 2019 (IST)
 1621. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 30 בדצמבר 2019 (IST)
 1622. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 30 בדצמבר 2019 (IST)
 1623. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 30 בדצמבר 2019 (IST)
 1624. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 30 בדצמבר 2019 (IST)
 1625. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 30 בדצמבר 2019 (IST)
 1626. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 30 בדצמבר 2019 (IST)
 1627. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 30 בדצמבר 2019 (IST)
 1628. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 30 בדצמבר 2019 (IST)
 1629. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 30 בדצמבר 2019 (IST)
 1630. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 30 בדצמבר 2019 (IST)
 1631. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 30 בדצמבר 2019 (IST)
 1632. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 30 בדצמבר 2019 (IST)
 1633. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 30 בדצמבר 2019 (IST)
 1634. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 30 בדצמבר 2019 (IST)
 1635. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 31 בדצמבר 2019 (IST)
 1636. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 31 בדצמבר 2019 (IST)
 1637. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 31 בדצמבר 2019 (IST)
 1638. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 31 בדצמבר 2019 (IST)
 1639. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 31 בדצמבר 2019 (IST)
 1640. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 31 בדצמבר 2019 (IST)
 1641. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 31 בדצמבר 2019 (IST)
 1642. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 31 בדצמבר 2019 (IST)
 1643. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 31 בדצמבר 2019 (IST)
 1644. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 31 בדצמבר 2019 (IST)
 1645. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 31 בדצמבר 2019 (IST)
 1646. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 31 בדצמבר 2019 (IST)
 1647. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 31 בדצמבר 2019 (IST)
 1648. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 31 בדצמבר 2019 (IST)
 1649. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 31 בדצמבר 2019 (IST)
 1650. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 31 בדצמבר 2019 (IST)
 1651. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 31 בדצמבר 2019 (IST)
 1652. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 31 בדצמבר 2019 (IST)
 1653. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 31 בדצמבר 2019 (IST)
 1654. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 31 בדצמבר 2019 (IST)
 1655. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 31 בדצמבר 2019 (IST)
 1656. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 31 בדצמבר 2019 (IST)
 1657. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 31 בדצמבר 2019 (IST)
 1658. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 31 בדצמבר 2019 (IST)
 1659. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 1 בינואר 2020 (IST)
 1660. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 1 בינואר 2020 (IST)
 1661. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 1 בינואר 2020 (IST)
 1662. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 1 בינואר 2020 (IST)
 1663. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 1 בינואר 2020 (IST)
 1664. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 1 בינואר 2020 (IST)
 1665. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 1 בינואר 2020 (IST)
 1666. ..W.‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:27, 1 בינואר 2020 (IST)
 1667. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 1 בינואר 2020 (IST)
 1668. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 1 בינואר 2020 (IST)
 1669. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 1 בינואר 2020 (IST)
 1670. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 1 בינואר 2020 (IST)
 1671. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 1 בינואר 2020 (IST)
 1672. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 1 בינואר 2020 (IST)
 1673. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 1 בינואר 2020 (IST)
 1674. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 1 בינואר 2020 (IST)
 1675. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 1 בינואר 2020 (IST)
 1676. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 1 בינואר 2020 (IST)
 1677. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 1 בינואר 2020 (IST)
 1678. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 1 בינואר 2020 (IST)
 1679. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 1 בינואר 2020 (IST)
 1680. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 1 בינואר 2020 (IST)
 1681. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 1 בינואר 2020 (IST)
 1682. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 1 בינואר 2020 (IST)
 1683. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 1 בינואר 2020 (IST)
 1684. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 2 בינואר 2020 (IST)
 1685. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 2 בינואר 2020 (IST)
 1686. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 2 בינואר 2020 (IST)
 1687. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 2 בינואר 2020 (IST)
 1688. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 2 בינואר 2020 (IST)
 1689. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 2 בינואר 2020 (IST)
 1690. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 2 בינואר 2020 (IST)
 1691. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 2 בינואר 2020 (IST)
 1692. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 2 בינואר 2020 (IST)
 1693. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 2 בינואר 2020 (IST)
 1694. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 2 בינואר 2020 (IST)
 1695. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 2 בינואר 2020 (IST)
 1696. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 2 בינואר 2020 (IST)
 1697. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 2 בינואר 2020 (IST)
 1698. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 2 בינואר 2020 (IST)
 1699. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 2 בינואר 2020 (IST)
 1700. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 2 בינואר 2020 (IST)
 1701. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 2 בינואר 2020 (IST)
 1702. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 2 בינואר 2020 (IST)
 1703. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 2 בינואר 2020 (IST)
 1704. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 2 בינואר 2020 (IST)
 1705. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 2 בינואר 2020 (IST)
 1706. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:28, 2 בינואר 2020 (IST)
 1707. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 2 בינואר 2020 (IST)
 1708. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 2 בינואר 2020 (IST)
 1709. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 3 בינואר 2020 (IST)
 1710. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 3 בינואר 2020 (IST)
 1711. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 3 בינואר 2020 (IST)
 1712. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 3 בינואר 2020 (IST)
 1713. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 3 בינואר 2020 (IST)
 1714. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 3 בינואר 2020 (IST)
 1715. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 3 בינואר 2020 (IST)
 1716. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 3 בינואר 2020 (IST)
 1717. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 3 בינואר 2020 (IST)
 1718. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 3 בינואר 2020 (IST)
 1719. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 3 בינואר 2020 (IST)
 1720. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 3 בינואר 2020 (IST)
 1721. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 3 בינואר 2020 (IST)
 1722. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 3 בינואר 2020 (IST)
 1723. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 3 בינואר 2020 (IST)
 1724. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 3 בינואר 2020 (IST)
 1725. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 3 בינואר 2020 (IST)
 1726. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 3 בינואר 2020 (IST)
 1727. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 3 בינואר 2020 (IST)
 1728. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 3 בינואר 2020 (IST)
 1729. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 3 בינואר 2020 (IST)
 1730. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 3 בינואר 2020 (IST)
 1731. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 3 בינואר 2020 (IST)
 1732. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 3 בינואר 2020 (IST)
 1733. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 4 בינואר 2020 (IST)
 1734. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 4 בינואר 2020 (IST)
 1735. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 4 בינואר 2020 (IST)
 1736. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 4 בינואר 2020 (IST)
 1737. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 4 בינואר 2020 (IST)
 1738. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 4 בינואר 2020 (IST)
 1739. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 4 בינואר 2020 (IST)
 1740. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 4 בינואר 2020 (IST)
 1741. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 4 בינואר 2020 (IST)
 1742. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 4 בינואר 2020 (IST)
 1743. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 4 בינואר 2020 (IST)
 1744. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 4 בינואר 2020 (IST)
 1745. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 4 בינואר 2020 (IST)
 1746. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 4 בינואר 2020 (IST)
 1747. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 4 בינואר 2020 (IST)
 1748. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 4 בינואר 2020 (IST)
 1749. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 4 בינואר 2020 (IST)
 1750. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 4 בינואר 2020 (IST)
 1751. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 4 בינואר 2020 (IST)
 1752. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 4 בינואר 2020 (IST)
 1753. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 4 בינואר 2020 (IST)
 1754. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 4 בינואר 2020 (IST)
 1755. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 4 בינואר 2020 (IST)
 1756. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 4 בינואר 2020 (IST)
 1757. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 5 בינואר 2020 (IST)
 1758. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 5 בינואר 2020 (IST)
 1759. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 5 בינואר 2020 (IST)
 1760. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 5 בינואר 2020 (IST)
 1761. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 5 בינואר 2020 (IST)
 1762. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 5 בינואר 2020 (IST)
 1763. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 5 בינואר 2020 (IST)
 1764. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 5 בינואר 2020 (IST)
 1765. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 5 בינואר 2020 (IST)
 1766. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 5 בינואר 2020 (IST)
 1767. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 5 בינואר 2020 (IST)
 1768. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 5 בינואר 2020 (IST)
 1769. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 5 בינואר 2020 (IST)
 1770. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 5 בינואר 2020 (IST)
 1771. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:52, 5 בינואר 2020 (IST)
 1772. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:12, 5 בינואר 2020 (IST)
 1773. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:16, 5 בינואר 2020 (IST)
 1774. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:24, 5 בינואר 2020 (IST)
 1775. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:32, 5 בינואר 2020 (IST)
 1776. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:44, 5 בינואר 2020 (IST)
 1777. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:48, 5 בינואר 2020 (IST)
 1778. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:56, 5 בינואר 2020 (IST)
 1779. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:45, 6 בינואר 2020 (IST)
 1780. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:05, 6 בינואר 2020 (IST)
 1781. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:20, 6 בינואר 2020 (IST)
 1782. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 6 בינואר 2020 (IST)
 1783. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 6 בינואר 2020 (IST)
 1784. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 6 בינואר 2020 (IST)
 1785. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 6 בינואר 2020 (IST)
 1786. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 6 בינואר 2020 (IST)
 1787. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 6 בינואר 2020 (IST)
 1788. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 6 בינואר 2020 (IST)
 1789. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 6 בינואר 2020 (IST)
 1790. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 6 בינואר 2020 (IST)
 1791. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 6 בינואר 2020 (IST)
 1792. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 6 בינואר 2020 (IST)
 1793. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 6 בינואר 2020 (IST)
 1794. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:50, 6 בינואר 2020 (IST)
 1795. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 6 בינואר 2020 (IST)
 1796. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:53, 6 בינואר 2020 (IST)
 1797. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 6 בינואר 2020 (IST)
 1798. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:25, 6 בינואר 2020 (IST)
 1799. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:36, 6 בינואר 2020 (IST)
 1800. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:38, 6 בינואר 2020 (IST)
 1801. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 6 בינואר 2020 (IST)
 1802. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 6 בינואר 2020 (IST)
 1803. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:50, 6 בינואר 2020 (IST)
 1804. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:52, 6 בינואר 2020 (IST)
 1805. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:28, 6 בינואר 2020 (IST)
 1806. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:37, 6 בינואר 2020 (IST)
 1807. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:45, 6 בינואר 2020 (IST)
 1808. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:14, 7 בינואר 2020 (IST)
 1809. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 7 בינואר 2020 (IST)
 1810. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:45, 7 בינואר 2020 (IST)
 1811. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 7 בינואר 2020 (IST)
 1812. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 7 בינואר 2020 (IST)
 1813. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 7 בינואר 2020 (IST)
 1814. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:45, 7 בינואר 2020 (IST)
 1815. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 7 בינואר 2020 (IST)
 1816. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 7 בינואר 2020 (IST)
 1817. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:40, 7 בינואר 2020 (IST)
 1818. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:06, 7 בינואר 2020 (IST)
 1819. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:10, 7 בינואר 2020 (IST)
 1820. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:19, 7 בינואר 2020 (IST)
 1821. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:25, 7 בינואר 2020 (IST)
 1822. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:27, 7 בינואר 2020 (IST)
 1823. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 7 בינואר 2020 (IST)
 1824. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:33, 7 בינואר 2020 (IST)
 1825. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 7 בינואר 2020 (IST)
 1826. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 7 בינואר 2020 (IST)
 1827. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 7 בינואר 2020 (IST)
 1828. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:01, 7 בינואר 2020 (IST)
 1829. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:04, 7 בינואר 2020 (IST)
 1830. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:08, 7 בינואר 2020 (IST)
 1831. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:12, 7 בינואר 2020 (IST)
 1832. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 7 בינואר 2020 (IST)
 1833. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 7 בינואר 2020 (IST)
 1834. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 7 בינואר 2020 (IST)
 1835. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 7 בינואר 2020 (IST)
 1836. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 7 בינואר 2020 (IST)
 1837. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 7 בינואר 2020 (IST)
 1838. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 7 בינואר 2020 (IST)
 1839. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 7 בינואר 2020 (IST)
 1840. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 7 בינואר 2020 (IST)
 1841. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 7 בינואר 2020 (IST)
 1842. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 7 בינואר 2020 (IST)
 1843. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 7 בינואר 2020 (IST)
 1844. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 8 בינואר 2020 (IST)
 1845. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 8 בינואר 2020 (IST)
 1846. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 8 בינואר 2020 (IST)
 1847. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 8 בינואר 2020 (IST)
 1848. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 8 בינואר 2020 (IST)
 1849. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 8 בינואר 2020 (IST)
 1850. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 8 בינואר 2020 (IST)
 1851. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 8 בינואר 2020 (IST)
 1852. ..W.‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:12, 8 בינואר 2020 (IST)
 1853. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 8 בינואר 2020 (IST)
 1854. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 8 בינואר 2020 (IST)
 1855. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 8 בינואר 2020 (IST)
 1856. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 8 בינואר 2020 (IST)
 1857. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 8 בינואר 2020 (IST)
 1858. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 8 בינואר 2020 (IST)
 1859. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 8 בינואר 2020 (IST)
 1860. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 8 בינואר 2020 (IST)
 1861. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 8 בינואר 2020 (IST)
 1862. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 8 בינואר 2020 (IST)
 1863. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 8 בינואר 2020 (IST)
 1864. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:43, 8 בינואר 2020 (IST)
 1865. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 8 בינואר 2020 (IST)
 1866. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 8 בינואר 2020 (IST)
 1867. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 8 בינואר 2020 (IST)
 1868. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 8 בינואר 2020 (IST)
 1869. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 8 בינואר 2020 (IST)
 1870. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:20, 9 בינואר 2020 (IST)
 1871. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 9 בינואר 2020 (IST)
 1872. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 9 בינואר 2020 (IST)
 1873. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 9 בינואר 2020 (IST)
 1874. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 9 בינואר 2020 (IST)
 1875. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 9 בינואר 2020 (IST)
 1876. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 9 בינואר 2020 (IST)
 1877. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 9 בינואר 2020 (IST)
 1878. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 9 בינואר 2020 (IST)
 1879. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 9 בינואר 2020 (IST)
 1880. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:34, 9 בינואר 2020 (IST)
 1881. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:36, 9 בינואר 2020 (IST)
 1882. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 9 בינואר 2020 (IST)
 1883. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 9 בינואר 2020 (IST)
 1884. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 9 בינואר 2020 (IST)
 1885. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 9 בינואר 2020 (IST)
 1886. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 9 בינואר 2020 (IST)
 1887. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 9 בינואר 2020 (IST)
 1888. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 9 בינואר 2020 (IST)
 1889. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 9 בינואר 2020 (IST)
 1890. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 9 בינואר 2020 (IST)
 1891. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 9 בינואר 2020 (IST)
 1892. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 9 בינואר 2020 (IST)
 1893. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 9 בינואר 2020 (IST)
 1894. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 9 בינואר 2020 (IST)
 1895. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 9 בינואר 2020 (IST)
 1896. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 9 בינואר 2020 (IST)
 1897. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 10 בינואר 2020 (IST)
 1898. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 10 בינואר 2020 (IST)
 1899. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 10 בינואר 2020 (IST)
 1900. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 10 בינואר 2020 (IST)
 1901. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 10 בינואר 2020 (IST)
 1902. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 10 בינואר 2020 (IST)
 1903. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 10 בינואר 2020 (IST)
 1904. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 10 בינואר 2020 (IST)
 1905. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 10 בינואר 2020 (IST)
 1906. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 10 בינואר 2020 (IST)
 1907. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 10 בינואר 2020 (IST)
 1908. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 10 בינואר 2020 (IST)
 1909. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 10 בינואר 2020 (IST)
 1910. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 10 בינואר 2020 (IST)
 1911. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 10 בינואר 2020 (IST)
 1912. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 10 בינואר 2020 (IST)
 1913. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 10 בינואר 2020 (IST)
 1914. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 10 בינואר 2020 (IST)
 1915. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 10 בינואר 2020 (IST)
 1916. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 10 בינואר 2020 (IST)
 1917. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 10 בינואר 2020 (IST)
 1918. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 10 בינואר 2020 (IST)
 1919. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 10 בינואר 2020 (IST)
 1920. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 10 בינואר 2020 (IST)
 1921. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 11 בינואר 2020 (IST)
 1922. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 11 בינואר 2020 (IST)
 1923. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 11 בינואר 2020 (IST)
 1924. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 11 בינואר 2020 (IST)
 1925. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 11 בינואר 2020 (IST)
 1926. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 11 בינואר 2020 (IST)
 1927. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 11 בינואר 2020 (IST)
 1928. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 11 בינואר 2020 (IST)
 1929. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 11 בינואר 2020 (IST)
 1930. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 11 בינואר 2020 (IST)
 1931. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 11 בינואר 2020 (IST)
 1932. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 11 בינואר 2020 (IST)
 1933. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 11 בינואר 2020 (IST)
 1934. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 11 בינואר 2020 (IST)
 1935. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 11 בינואר 2020 (IST)
 1936. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 11 בינואר 2020 (IST)
 1937. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 11 בינואר 2020 (IST)
 1938. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 11 בינואר 2020 (IST)
 1939. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 11 בינואר 2020 (IST)
 1940. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 11 בינואר 2020 (IST)
 1941. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:42, 11 בינואר 2020 (IST)
 1942. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 11 בינואר 2020 (IST)
 1943. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 11 בינואר 2020 (IST)
 1944. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 11 בינואר 2020 (IST)
 1945. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 12 בינואר 2020 (IST)
 1946. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 12 בינואר 2020 (IST)
 1947. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 12 בינואר 2020 (IST)
 1948. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 12 בינואר 2020 (IST)
 1949. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 12 בינואר 2020 (IST)
 1950. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 12 בינואר 2020 (IST)
 1951. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 12 בינואר 2020 (IST)
 1952. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 12 בינואר 2020 (IST)
 1953. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 12 בינואר 2020 (IST)
 1954. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:04, 12 בינואר 2020 (IST)
 1955. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:29, 12 בינואר 2020 (IST)
 1956. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 12 בינואר 2020 (IST)
 1957. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:27, 12 בינואר 2020 (IST)
 1958. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:32, 12 בינואר 2020 (IST)
 1959. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 12 בינואר 2020 (IST)
 1960. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:30, 12 בינואר 2020 (IST)
 1961. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 12 בינואר 2020 (IST)
 1962. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:08, 12 בינואר 2020 (IST)
 1963. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:16, 12 בינואר 2020 (IST)
 1964. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:42, 12 בינואר 2020 (IST)
 1965. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 12 בינואר 2020 (IST)
 1966. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 12 בינואר 2020 (IST)
 1967. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 12 בינואר 2020 (IST)
 1968. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 12 בינואר 2020 (IST)
 1969. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 12 בינואר 2020 (IST)
 1970. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 12 בינואר 2020 (IST)
 1971. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:42, 12 בינואר 2020 (IST)
 1972. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:42, 12 בינואר 2020 (IST)
 1973. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:42, 12 בינואר 2020 (IST)
 1974. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:33, 12 בינואר 2020 (IST)
 1975. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 12 בינואר 2020 (IST)
 1976. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 13 בינואר 2020 (IST)
 1977. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 13 בינואר 2020 (IST)
 1978. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 13 בינואר 2020 (IST)
 1979. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 13 בינואר 2020 (IST)
 1980. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 13 בינואר 2020 (IST)
 1981. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 13 בינואר 2020 (IST)
 1982. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 13 בינואר 2020 (IST)
 1983. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:45, 13 בינואר 2020 (IST)
 1984. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:52, 13 בינואר 2020 (IST)
 1985. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:56, 13 בינואר 2020 (IST)
 1986. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 13 בינואר 2020 (IST)
 1987. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:42, 13 בינואר 2020 (IST)
 1988. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:42, 13 בינואר 2020 (IST)
 1989. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 13 בינואר 2020 (IST)
 1990. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 13 בינואר 2020 (IST)
 1991. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 13 בינואר 2020 (IST)
 1992. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 13 בינואר 2020 (IST)
 1993. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 13 בינואר 2020 (IST)
 1994. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 13 בינואר 2020 (IST)
 1995. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 13 בינואר 2020 (IST)
 1996. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:40, 13 בינואר 2020 (IST)
 1997. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:48, 13 בינואר 2020 (IST)
 1998. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:56, 13 בינואר 2020 (IST)
 1999. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:46, 13 בינואר 2020 (IST)
 2000. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 13 בינואר 2020 (IST)
 2001. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 13 בינואר 2020 (IST)
 2002. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:19, 13 בינואר 2020 (IST)
 2003. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 13 בינואר 2020 (IST)
 2004. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 14 בינואר 2020 (IST)
 2005. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:52, 14 בינואר 2020 (IST)
 2006. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:00, 14 בינואר 2020 (IST)
 2007. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:28, 14 בינואר 2020 (IST)
 2008. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 14 בינואר 2020 (IST)
 2009. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:56, 14 בינואר 2020 (IST)
 2010. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 14 בינואר 2020 (IST)
 2011. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 14 בינואר 2020 (IST)
 2012. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 14 בינואר 2020 (IST)
 2013. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 14 בינואר 2020 (IST)
 2014. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 14 בינואר 2020 (IST)
 2015. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 14 בינואר 2020 (IST)
 2016. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 14 בינואר 2020 (IST)
 2017. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 14 בינואר 2020 (IST)
 2018. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 14 בינואר 2020 (IST)
 2019. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 14 בינואר 2020 (IST)
 2020. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 14 בינואר 2020 (IST)
 2021. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 14 בינואר 2020 (IST)
 2022. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 14 בינואר 2020 (IST)
 2023. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 14 בינואר 2020 (IST)
 2024. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 14 בינואר 2020 (IST)
 2025. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 14 בינואר 2020 (IST)
 2026. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:42, 14 בינואר 2020 (IST)
 2027. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 14 בינואר 2020 (IST)
 2028. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 14 בינואר 2020 (IST)
 2029. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 14 בינואר 2020 (IST)
 2030. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 14 בינואר 2020 (IST)
 2031. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 14 בינואר 2020 (IST)
 2032. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 15 בינואר 2020 (IST)
 2033. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 15 בינואר 2020 (IST)
 2034. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 15 בינואר 2020 (IST)
 2035. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 15 בינואר 2020 (IST)
 2036. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 15 בינואר 2020 (IST)
 2037. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 15 בינואר 2020 (IST)
 2038. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 15 בינואר 2020 (IST)
 2039. ..W.‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:38, 15 בינואר 2020 (IST)
 2040. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 15 בינואר 2020 (IST)
 2041. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 15 בינואר 2020 (IST)
 2042. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 15 בינואר 2020 (IST)
 2043. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:36, 15 בינואר 2020 (IST)
 2044. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 15 בינואר 2020 (IST)
 2045. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:45, 15 בינואר 2020 (IST)
 2046. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 15 בינואר 2020 (IST)
 2047. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 15 בינואר 2020 (IST)
 2048. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 15 בינואר 2020 (IST)
 2049. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 15 בינואר 2020 (IST)
 2050. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 15 בינואר 2020 (IST)
 2051. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 15 בינואר 2020 (IST)
 2052. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:56, 15 בינואר 2020 (IST)
 2053. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:36, 15 בינואר 2020 (IST)
 2054. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:40, 15 בינואר 2020 (IST)
 2055. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 15 בינואר 2020 (IST)
 2056. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:48, 15 בינואר 2020 (IST)
 2057. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 15 בינואר 2020 (IST)
 2058. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 15 בינואר 2020 (IST)
 2059. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 15 בינואר 2020 (IST)
 2060. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 15 בינואר 2020 (IST)
 2061. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 15 בינואר 2020 (IST)
 2062. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:16, 16 בינואר 2020 (IST)
 2063. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:28, 16 בינואר 2020 (IST)
 2064. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 16 בינואר 2020 (IST)
 2065. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 16 בינואר 2020 (IST)
 2066. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 16 בינואר 2020 (IST)
 2067. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 16 בינואר 2020 (IST)
 2068. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 16 בינואר 2020 (IST)
 2069. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 16 בינואר 2020 (IST)
 2070. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 16 בינואר 2020 (IST)
 2071. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 16 בינואר 2020 (IST)
 2072. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 16 בינואר 2020 (IST)
 2073. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 16 בינואר 2020 (IST)
 2074. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 16 בינואר 2020 (IST)
 2075. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 16 בינואר 2020 (IST)
 2076. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 16 בינואר 2020 (IST)
 2077. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 16 בינואר 2020 (IST)
 2078. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 16 בינואר 2020 (IST)
 2079. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 16 בינואר 2020 (IST)
 2080. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 16 בינואר 2020 (IST)
 2081. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 16 בינואר 2020 (IST)
 2082. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:42, 16 בינואר 2020 (IST)
 2083. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 16 בינואר 2020 (IST)
 2084. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 16 בינואר 2020 (IST)
 2085. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 16 בינואר 2020 (IST)
 2086. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:00, 16 בינואר 2020 (IST)
 2087. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 16 בינואר 2020 (IST)
 2088. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 16 בינואר 2020 (IST)
 2089. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 17 בינואר 2020 (IST)
 2090. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:36, 17 בינואר 2020 (IST)
 2091. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 17 בינואר 2020 (IST)
 2092. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:48, 17 בינואר 2020 (IST)
 2093. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:56, 17 בינואר 2020 (IST)
 2094. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:08, 17 בינואר 2020 (IST)
 2095. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:16, 17 בינואר 2020 (IST)
 2096. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:24, 17 בינואר 2020 (IST)
 2097. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:32, 17 בינואר 2020 (IST)
 2098. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 17 בינואר 2020 (IST)
 2099. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:44, 17 בינואר 2020 (IST)
 2100. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:52, 17 בינואר 2020 (IST)
 2101. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 17 בינואר 2020 (IST)
 2102. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 17 בינואר 2020 (IST)
 2103. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 17 בינואר 2020 (IST)
 2104. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:44, 17 בינואר 2020 (IST)
 2105. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:52, 17 בינואר 2020 (IST)
 2106. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:08, 17 בינואר 2020 (IST)
 2107. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:16, 17 בינואר 2020 (IST)
 2108. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:28, 17 בינואר 2020 (IST)
 2109. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:40, 17 בינואר 2020 (IST)
 2110. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 17 בינואר 2020 (IST)
 2111. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:52, 17 בינואר 2020 (IST)
 2112. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:00, 17 בינואר 2020 (IST)
 2113. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:04, 17 בינואר 2020 (IST)
 2114. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:42, 17 בינואר 2020 (IST)
 2115. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:20, 17 בינואר 2020 (IST)
 2116. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:42, 17 בינואר 2020 (IST)
 2117. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:08, 17 בינואר 2020 (IST)
 2118. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:12, 17 בינואר 2020 (IST)
 2119. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 17 בינואר 2020 (IST)
 2120. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:08, 17 בינואר 2020 (IST)
 2121. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:20, 17 בינואר 2020 (IST)
 2122. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 17 בינואר 2020 (IST)
 2123. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 17 בינואר 2020 (IST)
 2124. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 17 בינואר 2020 (IST)
 2125. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 17 בינואר 2020 (IST)
 2126. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 17 בינואר 2020 (IST)
 2127. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 17 בינואר 2020 (IST)
 2128. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 17 בינואר 2020 (IST)
 2129. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 17 בינואר 2020 (IST)
 2130. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 17 בינואר 2020 (IST)
 2131. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 17 בינואר 2020 (IST)
 2132. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 17 בינואר 2020 (IST)
 2133. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 17 בינואר 2020 (IST)
 2134. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 17 בינואר 2020 (IST)
 2135. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 17 בינואר 2020 (IST)
 2136. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:56, 17 בינואר 2020 (IST)
 2137. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 18 בינואר 2020 (IST)
 2138. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 18 בינואר 2020 (IST)
 2139. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 18 בינואר 2020 (IST)
 2140. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 18 בינואר 2020 (IST)
 2141. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:45, 18 בינואר 2020 (IST)
 2142. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:45, 18 בינואר 2020 (IST)
 2143. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:45, 18 בינואר 2020 (IST)
 2144. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:45, 18 בינואר 2020 (IST)
 2145. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:45, 18 בינואר 2020 (IST)
 2146. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:45, 18 בינואר 2020 (IST)
 2147. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:45, 18 בינואר 2020 (IST)
 2148. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:45, 18 בינואר 2020 (IST)
 2149. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:45, 18 בינואר 2020 (IST)
 2150. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:45, 18 בינואר 2020 (IST)