ויקיפדיה:בוט/בוט ההסבה/הרצות

 1. ארכיון 1
 2. ארכיון 2
 3. ארכיון 3
 4. ארכיון 4
 5. ארכיון 5
 6. ארכיון 6
 7. ארכיון 7
 8. ארכיון 8
 9. ארכיון 9
 10. ארכיון 10
 11. ארכיון 11
 12. ארכיון 12
 13. ארכיון 13
 14. ארכיון 14
 15. ארכיון 15
 16. ארכיון 16
 17. ארכיון 17
 18. ארכיון 18
 19. ארכיון 19
 20. ארכיון 20
 21. ארכיון 21
 22. ארכיון 22
 23. ארכיון 23
 24. ארכיון 24
 25. ארכיון 25
 26. ארכיון 26
 27. ארכיון 27
 28. ארכיון 28
 29. ארכיון 29
 30. ארכיון 30
 31. ארכיון 31
 32. ארכיון 32
 33. ארכיון 33
 34. ארכיון 34
 35. ארכיון 35
 36. ארכיון 36
 37. ארכיון 37
 38. ארכיון 38
 39. ארכיון 39
 40. ארכיון 40
 41. ארכיון 41
 42. ארכיון 42
 43. ארכיון 43
 44. ארכיון 44
 45. ארכיון 45
 46. ארכיון 46
 47. ארכיון 47
 48. ארכיון 48
 49. ארכיון 49
 50. ארכיון 50
 51. ארכיון 51
 52. ארכיון 52
 53. ארכיון 53
 54. ארכיון 54
 55. ארכיון 55
 56. ארכיון 56
 57. ארכיון 57
 58. ארכיון 58
 59. ארכיון 59
 60. ארכיון 60
 61. ארכיון 61
 62. ארכיון 62
 63. ארכיון 63
 64. ארכיון 64
 65. ארכיון 65
 66. ארכיון 66
 67. ארכיון 67
 68. ארכיון 68
 69. ארכיון 69
 70. ארכיון 70
 71. ארכיון 71
 72. ארכיון 72
 73. ארכיון 73
 74. ארכיון 74
 75. ארכיון 75
 76. ארכיון 76
 77. ארכיון 77
 78. ארכיון 78
 79. ארכיון 79
 80. ארכיון 80
 81. ארכיון 81
 82. ארכיון 82
 83. ארכיון 83
 84. ארכיון 84
 85. ארכיון 85
 86. ארכיון 86
 87. ארכיון 87
 88. ארכיון 88
 89. ארכיון 89
 90. ארכיון 90
 91. ארכיון 91
 92. ארכיון 92
 93. ארכיון 93
 94. ארכיון 94
 95. ארכיון 95
 96. ארכיון 96
 97. ארכיון 97
 98. ארכיון 98
 99. ארכיון 99
 100. ארכיון 100
 101. ארכיון 101
 102. ארכיון 102
 103. ארכיון 103
 104. ארכיון 104
 105. ארכיון 105
 106. ארכיון 106
 107. ארכיון 107
 108. ארכיון 108
 109. ארכיון 109
 110. ארכיון 110
 111. ארכיון 111
 112. ארכיון 112
 113. ארכיון 113
 114. ארכיון 114
 115. ארכיון 115
 116. ארכיון 116
 117. ארכיון 117
 118. ארכיון 118
 119. ארכיון 119
 120. ארכיון 120
 121. ארכיון 121
 122. ארכיון 122
 123. ארכיון 123
 124. ארכיון 124
 125. ארכיון 125
 126. ארכיון 126
 127. ארכיון 127
 128. ארכיון 128
 129. ארכיון 129
 130. ארכיון 130
 131. ארכיון 131
 132. ארכיון 132
 133. ארכיון 133
 134. ארכיון 134
 135. ארכיון 135
 136. ארכיון 136
 137. ארכיון 137
 138. ארכיון 138
 139. ארכיון 139
 140. ארכיון 140
 141. ארכיון 141
 142. ארכיון 142
 143. ארכיון 143
 144. ארכיון 144
 145. ארכיון 145
 146. ארכיון 146
 147. ארכיון 147
 148. ארכיון 148
 149. ארכיון 149
 150. ארכיון 150
 151. ארכיון 151
 152. ארכיון 152
 153. ארכיון 153
 154. ארכיון 154
 155. ארכיון 155
 156. ארכיון 156
 157. ארכיון 157
 158. ארכיון 158
 159. ארכיון 159
 160. ארכיון 160
 161. ארכיון 161
 162. ארכיון 162
 163. ארכיון 163
 164. ארכיון 164
 165. ארכיון 165
 166. ארכיון 166
 167. ארכיון 167
 168. ארכיון 168
 169. ארכיון 169
 170. ארכיון 170
 171. ארכיון 171
 172. ארכיון 172
 173. ארכיון 173
 174. ארכיון 174
 175. ארכיון 175
 176. ארכיון 176
 177. ארכיון 177
 178. ארכיון 178
 179. ארכיון 179
 180. ארכיון 180
 181. ארכיון 181
 182. ארכיון 182
 183. ארכיון 183
 184. ארכיון 184
 185. ארכיון 185
 186. ארכיון 186
 187. ארכיון 187
 188. ארכיון 188
 189. ארכיון 189
 190. ארכיון 190
 191. ארכיון 191
 192. ארכיון 192
 193. ארכיון 193
 194. ארכיון 194
 195. ארכיון 195
 196. ארכיון 196
 197. ארכיון 197
 198. ארכיון 198
 199. ארכיון 199
 200. ארכיון 200
 201. ארכיון 201
 202. ארכיון 202
 203. ארכיון 203
 204. ארכיון 204
 205. ארכיון 205
 206. ארכיון 206
 207. ארכיון 207
 208. ארכיון 208
 209. ארכיון 209
 210. ארכיון 210
 211. ארכיון 211
 212. ארכיון 212
 213. ארכיון 213
 214. ארכיון 214
 215. ארכיון 215
 216. ארכיון 216
 217. ארכיון 217
 218. ארכיון 218
 219. ארכיון 219
 220. ארכיון 220
 221. ארכיון 221
 222. ארכיון 222
 223. ארכיון 223
 224. ארכיון 224
 225. ארכיון 225
 226. ארכיון 226
 227. ארכיון 227
 228. ארכיון 228
 229. ארכיון 229
 230. ארכיון 230
 231. ארכיון 231
 232. ארכיון 232
 233. ארכיון 233
 234. ארכיון 234
 235. ארכיון 235
 236. ארכיון 236
 237. ארכיון 237
 238. ארכיון 238
 239. ארכיון 239
 240. ארכיון 240
 241. ארכיון 241
 242. ארכיון 242
 243. ארכיון 243
 244. ארכיון 244
 245. ארכיון 245
 246. ארכיון 246
 247. ארכיון 247
 248. ארכיון 248
 249. ארכיון 249
 250. ארכיון 250
 251. ארכיון 251
 252. ארכיון 252
 253. ארכיון 253
 254. ארכיון 254
 255. ארכיון 255
 256. ארכיון 256
 257. ארכיון 257
 258. ארכיון 258
 259. ארכיון 259
 260. ארכיון 260
 261. ארכיון 261
 262. ארכיון 262
 263. ארכיון 263
 264. ארכיון 264
 265. ארכיון 265
 266. ארכיון 266
 267. ארכיון 267
 268. ארכיון 268
 269. ארכיון 269
 270. ארכיון 270
 1. .L..‏ זמן ריצה 00:02:41‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:43, 29 בספטמבר 2022 (IDT)תגובה[תגובה]
 2. .L..‏ זמן ריצה 00:02:41‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:42, 29 בספטמבר 2022 (IDT)תגובה[תגובה]
 3. .L..‏ זמן ריצה 00:02:41‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:42, 29 בספטמבר 2022 (IDT)תגובה[תגובה]
 4. .L..‏ זמן ריצה 00:02:41‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:42, 29 בספטמבר 2022 (IDT)תגובה[תגובה]
 5. .L..‏ זמן ריצה 00:02:41‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:42, 29 בספטמבר 2022 (IDT)תגובה[תגובה]
 6. .L..‏ זמן ריצה 00:02:41‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:42, 29 בספטמבר 2022 (IDT)תגובה[תגובה]
 7. .L..‏ זמן ריצה 00:02:41‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:42, 29 בספטמבר 2022 (IDT)תגובה[תגובה]
 8. .L..‏ זמן ריצה 00:02:41‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:42, 29 בספטמבר 2022 (IDT)תגובה[תגובה]
 9. .L..‏ זמן ריצה 00:02:41‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:42, 29 בספטמבר 2022 (IDT)תגובה[תגובה]
 10. .L..‏ זמן ריצה 00:02:41‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:42, 29 בספטמבר 2022 (IDT)תגובה[תגובה]
 11. .L..‏ זמן ריצה 00:02:41‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:42, 29 בספטמבר 2022 (IDT)תגובה[תגובה]
 12. .L..‏ זמן ריצה 00:02:41‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:42, 29 בספטמבר 2022 (IDT)תגובה[תגובה]
 13. .L..‏ זמן ריצה 00:02:41‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:42, 29 בספטמבר 2022 (IDT)תגובה[תגובה]
 14. .L..‏ זמן ריצה 00:02:41‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:42, 29 בספטמבר 2022 (IDT)תגובה[תגובה]
 15. .L..‏ זמן ריצה 00:02:41‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:42, 29 בספטמבר 2022 (IDT)תגובה[תגובה]
 16. .L..‏ זמן ריצה 00:02:41‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:42, 29 בספטמבר 2022 (IDT)תגובה[תגובה]
 17. .L..‏ זמן ריצה 00:02:41‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:42, 29 בספטמבר 2022 (IDT)תגובה[תגובה]
 18. .L..‏ זמן ריצה 00:02:42‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:42, 29 בספטמבר 2022 (IDT)תגובה[תגובה]