ויקיפדיה:בוט/בוט ההסבה/הרצות

 1. ארכיון 1
 2. ארכיון 2
 3. ארכיון 3
 4. ארכיון 4
 5. ארכיון 5
 6. ארכיון 6
 7. ארכיון 7
 8. ארכיון 8
 9. ארכיון 9
 10. ארכיון 10
 11. ארכיון 11
 12. ארכיון 12
 13. ארכיון 13
 14. ארכיון 14
 15. ארכיון 15
 16. ארכיון 16
 17. ארכיון 17
 18. ארכיון 18
 19. ארכיון 19
 20. ארכיון 20
 21. ארכיון 21
 22. ארכיון 22
 23. ארכיון 23
 24. ארכיון 24
 25. ארכיון 25
 26. ארכיון 26
 27. ארכיון 27
 28. ארכיון 28
 29. ארכיון 29
 30. ארכיון 30
 31. ארכיון 31
 32. ארכיון 32
 33. ארכיון 33
 34. ארכיון 34
 35. ארכיון 35
 36. ארכיון 36
 37. ארכיון 37
 38. ארכיון 38
 39. ארכיון 39
 40. ארכיון 40
 41. ארכיון 41
 42. ארכיון 42
 43. ארכיון 43
 44. ארכיון 44
 45. ארכיון 45
 46. ארכיון 46
 47. ארכיון 47
 48. ארכיון 48
 49. ארכיון 49
 50. ארכיון 50
 51. ארכיון 51
 52. ארכיון 52
 53. ארכיון 53
 54. ארכיון 54
 55. ארכיון 55
 56. ארכיון 56
 57. ארכיון 57
 58. ארכיון 58
 59. ארכיון 59
 60. ארכיון 60
 61. ארכיון 61
 62. ארכיון 62
 63. ארכיון 63
 64. ארכיון 64
 65. ארכיון 65
 66. ארכיון 66
 67. ארכיון 67
 68. ארכיון 68
 69. ארכיון 69
 70. ארכיון 70
 71. ארכיון 71
 72. ארכיון 72
 73. ארכיון 73
 74. ארכיון 74
 75. ארכיון 75
 76. ארכיון 76
 77. ארכיון 77
 78. ארכיון 78
 79. ארכיון 79
 80. ארכיון 80
 81. ארכיון 81
 82. ארכיון 82
 83. ארכיון 83
 84. ארכיון 84
 85. ארכיון 85
 86. ארכיון 86
 87. ארכיון 87
 88. ארכיון 88
 89. ארכיון 89
 90. ארכיון 90
 91. ארכיון 91
 92. ארכיון 92
 93. ארכיון 93
 94. ארכיון 94
 95. ארכיון 95
 96. ארכיון 96
 97. ארכיון 97
 98. ארכיון 98
 99. ארכיון 99
 100. ארכיון 100
 101. ארכיון 101
 102. ארכיון 102
 103. ארכיון 103
 104. ארכיון 104
 105. ארכיון 105
 106. ארכיון 106
 107. ארכיון 107
 108. ארכיון 108
 109. ארכיון 109
 110. ארכיון 110
 111. ארכיון 111
 112. ארכיון 112
 113. ארכיון 113
 114. ארכיון 114
 115. ארכיון 115
 116. ארכיון 116
 117. ארכיון 117
 118. ארכיון 118
 119. ארכיון 119
 120. ארכיון 120
 121. ארכיון 121
 122. ארכיון 122
 123. ארכיון 123
 124. ארכיון 124
 125. ארכיון 125
 126. ארכיון 126
 127. ארכיון 127
 128. ארכיון 128
 129. ארכיון 129
 130. ארכיון 130
 131. ארכיון 131
 132. ארכיון 132
 133. ארכיון 133
 134. ארכיון 134
 135. ארכיון 135
 136. ארכיון 136
 137. ארכיון 137
 138. ארכיון 138
 139. ארכיון 139
 140. ארכיון 140
 141. ארכיון 141
 142. ארכיון 142
 143. ארכיון 143
 1. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 13 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 2. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 13 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 3. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 13 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 4. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 13 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 5. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 13 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 6. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 13 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 7. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 13 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 8. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 13 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 9. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 13 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 10. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 13 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 11. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 13 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 12. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 13 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 13. D...‏ זמן ריצה 00:00:25‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:36, 13 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 14. .L..‏ זמן ריצה 00:02:06‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:43, 13 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 15. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 13 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 16. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 13 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 17. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 14 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 18. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 14 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 19. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 14 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 20. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 14 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 21. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 14 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 22. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 14 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 23. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 14 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 24. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 14 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 25. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 14 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 26. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 14 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 27. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 14 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 28. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 14 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 29. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 14 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 30. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 14 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 31. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 14 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 32. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 14 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 33. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 14 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 34. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 14 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 35. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 14 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 36. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 14 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 37. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 14 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 38. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 14 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 39. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 14 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 40. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 14 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 41. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 15 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 42. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 15 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 43. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 15 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 44. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 15 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 45. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 15 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 46. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 15 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 47. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 15 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 48. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 15 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 49. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 15 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 50. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 15 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 51. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 15 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 52. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 15 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 53. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 15 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 54. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 15 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 55. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 15 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 56. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 15 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 57. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 15 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 58. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 15 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 59. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 15 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 60. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 15 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 61. D...‏ זמן ריצה 00:01:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:17, 15 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 62. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 15 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 63. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 15 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 64. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 15 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 65. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 15 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 66. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 16 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 67. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 16 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 68. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 16 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 69. .L..‏ זמן ריצה 00:00:01‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 16 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 70. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 16 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 71. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 16 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 72. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 16 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 73. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 16 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 74. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 16 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 75. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 16 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 76. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 16 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 77. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 16 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 78. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 16 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 79. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 16 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 80. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 16 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 81. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 16 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 82. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 16 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 83. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 16 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 84. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 16 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 85. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 16 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 86. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 16 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 87. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 16 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 88. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 16 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 89. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 16 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 90. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 17 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 91. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 17 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 92. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 17 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 93. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 17 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 94. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 17 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 95. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 17 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 96. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 17 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 97. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 17 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 98. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 17 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 99. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 17 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 100. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 17 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 101. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 17 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 102. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 17 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 103. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 17 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 104. .L..‏ זמן ריצה 00:00:01‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 17 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 105. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 17 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 106. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 17 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 107. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 17 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 108. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 17 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 109. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 17 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 110. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 17 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 111. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 17 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 112. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 17 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 113. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 17 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 114. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 18 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 115. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 18 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 116. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 18 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 117. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 18 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 118. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 18 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 119. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 18 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 120. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 18 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 121. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 18 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 122. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 18 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 123. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 18 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 124. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 18 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 125. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 18 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 126. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 18 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 127. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 18 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 128. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 18 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 129. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 18 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 130. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 18 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 131. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 18 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 132. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 18 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 133. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 18 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 134. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 18 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 135. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 18 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 136. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 18 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 137. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 18 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 138. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 19 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 139. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 19 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 140. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 19 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 141. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 19 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 142. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 19 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 143. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 19 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 144. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 19 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 145. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 19 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 146. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 19 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 147. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 19 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 148. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 19 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 149. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 19 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 150. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 19 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 151. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 19 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 152. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 19 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 153. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 19 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 154. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 19 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 155. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 19 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 156. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 19 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 157. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 19 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 158. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 19 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 159. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 19 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 160. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 19 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 161. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 19 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 162. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 20 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 163. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 20 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 164. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 20 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 165. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 20 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 166. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 20 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 167. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 20 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 168. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 20 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 169. ..W.‏ זמן ריצה 01:05:25‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:49, 20 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 170. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 20 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 171. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 20 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 172. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 20 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 173. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 20 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 174. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 20 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 175. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 20 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 176. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 20 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 177. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 20 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 178. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 20 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 179. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 20 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 180. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 20 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 181. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 20 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 182. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 20 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 183. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 20 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 184. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 20 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 185. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 20 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 186. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 20 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 187. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 21 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 188. D...‏ זמן ריצה 00:02:01‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:02, 21 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 189. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 21 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 190. .L..‏ זמן ריצה 00:03:31‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:43, 21 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 191. D...‏ זמן ריצה 00:02:09‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:14, 21 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 192. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 21 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 193. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 21 באוקטובר 2021 (IDT)[]
 194. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 21 באוקטובר 2021 (IDT)[]