פתיחת התפריט הראשי

/ארכיון 1 /ארכיון 2 /ארכיון 3

 1. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:18, 30 באוגוסט 2019 (IDT)
 2. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:12, 31 באוגוסט 2019 (IDT)
 3. ..W.‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:37, 31 באוגוסט 2019 (IDT)
 4. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 31 באוגוסט 2019 (IDT)
 5. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 31 באוגוסט 2019 (IDT)
 6. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 1 בספטמבר 2019 (IDT)
 7. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 1 בספטמבר 2019 (IDT)
 8. ..W.‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 1 בספטמבר 2019 (IDT)
 9. ...M‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:35, 1 בספטמבר 2019 (IDT)
 10. ..W.‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:56, 1 בספטמבר 2019 (IDT)
 11. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 1 בספטמבר 2019 (IDT)
 12. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:10, 1 בספטמבר 2019 (IDT)
 13. ...M‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:28, 1 בספטמבר 2019 (IDT)
 14. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:06, 1 בספטמבר 2019 (IDT)
 15. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:18, 1 בספטמבר 2019 (IDT)
 16. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:48, 1 בספטמבר 2019 (IDT)
 17. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 1 בספטמבר 2019 (IDT)
 18. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 2 בספטמבר 2019 (IDT)
 19. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 2 בספטמבר 2019 (IDT)
 20. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 2 בספטמבר 2019 (IDT)
 21. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 2 בספטמבר 2019 (IDT)
 22. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 3 בספטמבר 2019 (IDT)
 23. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 3 בספטמבר 2019 (IDT)
 24. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 3 בספטמבר 2019 (IDT)
 25. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 3 בספטמבר 2019 (IDT)
 26. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 4 בספטמבר 2019 (IDT)
 27. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 4 בספטמבר 2019 (IDT)
 28. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 4 בספטמבר 2019 (IDT)
 29. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 4 בספטמבר 2019 (IDT)
 30. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 5 בספטמבר 2019 (IDT)
 31. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 5 בספטמבר 2019 (IDT)
 32. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 5 בספטמבר 2019 (IDT)
 33. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 5 בספטמבר 2019 (IDT)
 34. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 6 בספטמבר 2019 (IDT)
 35. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 6 בספטמבר 2019 (IDT)
 36. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 6 בספטמבר 2019 (IDT)
 37. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 6 בספטמבר 2019 (IDT)
 38. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 7 בספטמבר 2019 (IDT)
 39. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 7 בספטמבר 2019 (IDT)
 40. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 7 בספטמבר 2019 (IDT)
 41. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 7 בספטמבר 2019 (IDT)
 42. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 8 בספטמבר 2019 (IDT)
 43. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 8 בספטמבר 2019 (IDT)
 44. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 8 בספטמבר 2019 (IDT)
 45. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 8 בספטמבר 2019 (IDT)
 46. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 8 בספטמבר 2019 (IDT)
 47. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 8 בספטמבר 2019 (IDT)
 48. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:40, 8 בספטמבר 2019 (IDT)
 49. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 8 בספטמבר 2019 (IDT)
 50. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 8 בספטמבר 2019 (IDT)
 51. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:32, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 52. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:36, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 53. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 54. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:04, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 55. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:28, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 56. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:36, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 57. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 58. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 59. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 60. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 61. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 62. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:40, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 63. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 64. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:43, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 65. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:44, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 66. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:48, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 67. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:54, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 68. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:56, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 69. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:56, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 70. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:58, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 71. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:00, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 72. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:02, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 73. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:04, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 74. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:08, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 75. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 76. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 77. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 78. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 79. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 80. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 81. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 82. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:03, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 83. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:04, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 84. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:05, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 85. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:07, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 86. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 87. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:10, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 88. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:29, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 89. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 90. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 91. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 92. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 93. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:01, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 94. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 95. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 96. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 9 בספטמבר 2019 (IDT)
 97. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 98. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:51, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 99. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:24, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 100. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:32, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 101. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 102. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:48, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 103. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:06, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 104. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:46, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 105. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 106. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 107. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 108. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:42, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 109. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:44, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 110. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:56, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 111. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:00, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 112. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:08, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 113. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 114. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:30, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 115. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 116. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 117. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 118. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:01, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 119. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 120. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 121. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 122. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 123. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:04, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 124. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:16, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 125. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:20, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 126. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:40, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 127. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 128. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:42, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 129. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:52, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 130. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 131. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 132. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 133. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 134. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:04, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 135. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 136. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:56, 10 בספטמבר 2019 (IDT)
 137. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 138. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 139. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 140. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 141. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 142. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 143. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 144. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 145. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 146. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 147. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 148. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 149. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 150. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 151. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 152. ..W.‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:06, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 153. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 154. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 155. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 156. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 157. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:08, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 158. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:47, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 159. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:28, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 160. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 161. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 162. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:48, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 163. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:52, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 164. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:01, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 165. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 166. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 167. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:39, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 168. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 169. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:44, 11 בספטמבר 2019 (IDT)
 170. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:01, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 171. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 172. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 173. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 174. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 175. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 176. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 177. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 178. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 179. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:09, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 180. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 181. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:48, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 182. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 183. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:40, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 184. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 185. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:21, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 186. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:13, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 187. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 188. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 189. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 190. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:45, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 191. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 192. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 193. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:44, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 194. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:54, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 195. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:00, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 196. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:12, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 197. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:55, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 198. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 199. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 200. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:28, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 201. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:43, 12 בספטמבר 2019 (IDT)
 202. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 203. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 204. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 205. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 206. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 207. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 208. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 209. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:00, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 210. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:33, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 211. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:38, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 212. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 213. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:53, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 214. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:57, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 215. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:58, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 216. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 217. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 218. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 219. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 220. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 221. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 222. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 223. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 224. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 225. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:53, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 226. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:57, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 227. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:58, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 228. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:59, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 229. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:02, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 230. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:04, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 231. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:40, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 232. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 233. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:05, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 234. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 235. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:42, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 236. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:53, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 237. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:57, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 238. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 239. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 240. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 13 בספטמבר 2019 (IDT)
 241. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 242. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 243. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 244. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 245. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 246. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 247. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 248. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 249. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 250. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 251. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 252. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 253. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 254. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 255. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 256. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 257. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 258. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 259. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 260. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 261. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 262. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 263. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 264. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 14 בספטמבר 2019 (IDT)
 265. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 266. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 267. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 268. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 269. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 270. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 271. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 272. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 273. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 274. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 275. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:16, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 276. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:46, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 277. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:55, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 278. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:04, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 279. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:32, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 280. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:40, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 281. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 282. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:45, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 283. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:12, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 284. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:14, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 285. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 286. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:45, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 287. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:02, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 288. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 289. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 290. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 291. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 292. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 293. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:30, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 294. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 295. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:48, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 296. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:56, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 297. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:42, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 298. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 299. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:09, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 300. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 301. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 15 בספטמבר 2019 (IDT)
 302. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 303. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 304. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:36, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 305. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 306. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:20, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 307. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 308. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 309. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 310. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:48, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 311. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:16, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 312. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:24, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 313. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 314. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:36, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 315. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:39, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 316. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 317. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:42, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 318. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:44, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 319. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 320. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 321. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 322. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 323. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 324. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 325. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:44, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 326. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 327. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:43, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 328. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:36, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 329. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 330. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:48, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 331. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:10, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 332. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 333. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 334. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 335. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 336. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:20, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 337. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:42, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 338. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:12, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 339. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 340. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 16 בספטמבר 2019 (IDT)
 341. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 342. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:48, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 343. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 344. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 345. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 346. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 347. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:42, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 348. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 349. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 350. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 351. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 352. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:48, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 353. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:16, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 354. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 355. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:28, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 356. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 357. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:56, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 358. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 359. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 360. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 361. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 362. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:53, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 363. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:11, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 364. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:52, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 365. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:26, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 366. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:44, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 367. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:53, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 368. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:49, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 369. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 370. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 371. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 17 בספטמבר 2019 (IDT)
 372. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 373. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 374. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:32, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 375. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:36, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 376. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 377. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:07, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 378. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:52, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 379. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 380. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 381. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:13, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 382. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:17, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 383. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 384. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:33, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 385. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:00, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 386. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:12, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 387. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:13, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 388. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:16, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 389. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:28, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 390. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 391. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 392. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 393. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 394. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 395. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 396. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 397. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:40, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 398. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 399. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:44, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 400. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:48, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 401. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:52, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 402. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:56, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 403. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 404. ..W.‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:20, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 405. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 406. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 407. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 408. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 409. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 410. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 18 בספטמבר 2019 (IDT)
 411. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 412. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 413. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 414. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 415. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 416. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 417. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 418. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 419. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 420. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 421. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 422. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 423. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 424. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 425. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 426. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 427. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 428. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 429. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 430. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 431. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:00, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 432. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:04, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 433. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:12, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 434. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:16, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 435. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:24, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 436. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 437. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 438. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 439. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 19 בספטמבר 2019 (IDT)
 440. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 441. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 442. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:00, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 443. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 444. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 445. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 446. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 447. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 448. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 449. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 450. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 451. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 452. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 453. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 454. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 455. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 456. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 457. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 458. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 459. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 460. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 461. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 462. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:21, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 463. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:30, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 464. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:37, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 465. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 466. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:47, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 467. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:54, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 468. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:01, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 469. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 20 בספטמבר 2019 (IDT)
 470. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 471. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 472. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 473. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:46, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 474. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 475. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 476. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 477. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 478. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 479. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 480. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 481. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 482. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 483. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 484. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 485. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 486. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 487. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 488. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 489. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 490. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 491. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 492. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 493. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 21 בספטמבר 2019 (IDT)
 494. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 495. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 496. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 497. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 498. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 499. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 500. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 501. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:56, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 502. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:00, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 503. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:04, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 504. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:04, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 505. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:08, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 506. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:08, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 507. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:21, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 508. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:24, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 509. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:24, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 510. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:30, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 511. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:32, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 512. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 513. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:04, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 514. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:20, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 515. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:37, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 516. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 517. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:52, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 518. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:09, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 519. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:16, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 520. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:28, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 521. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:36, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 522. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:43, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 523. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:46, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 524. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:57, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 525. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 526. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 527. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:13, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 528. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 529. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 530. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 531. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 532. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 533. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 534. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:32, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 535. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:42, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 536. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:36, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 537. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 538. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:44, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 539. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:52, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 540. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:00, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 541. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:08, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 542. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:12, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 543. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:22, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 544. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 545. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 546. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 547. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:36, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 548. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 22 בספטמבר 2019 (IDT)
 549. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:00, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 550. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:04, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 551. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 552. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:20, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 553. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:28, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 554. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 555. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 556. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 557. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 558. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 559. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 560. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 561. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 562. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 563. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 564. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 565. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 566. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 567. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 568. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 569. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 570. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 571. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 572. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 573. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 574. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 575. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 576. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 23 בספטמבר 2019 (IDT)
 577. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 578. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 579. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:56, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 580. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:08, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 581. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:44, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 582. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 583. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 584. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 585. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 586. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 587. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 588. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 589. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 590. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 591. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 592. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 593. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 594. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 595. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 596. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 597. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 598. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 599. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 600. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 601. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 602. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 603. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 24 בספטמבר 2019 (IDT)
 604. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 605. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:58, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 606. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:29, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 607. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:43, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 608. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:42, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 609. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:53, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 610. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:13, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 611. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:21, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 612. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:29, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 613. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 614. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:49, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 615. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:06, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 616. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:17, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 617. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:33, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 618. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:37, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 619. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 620. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 621. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 622. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 623. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 624. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 625. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 626. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 627. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 628. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 629. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 630. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 631. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 632. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 633. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 634. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 635. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 636. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 637. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:28, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 638. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:42, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 639. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 25 בספטמבר 2019 (IDT)
 640. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 641. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 642. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 643. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 644. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 645. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 646. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 647. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 648. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 649. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 650. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 651. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 652. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:37, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 653. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 654. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:44, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 655. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:30, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 656. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:34, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 657. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 658. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 659. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 660. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 661. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 662. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 663. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 664. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 665. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 666. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 667. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 26 בספטמבר 2019 (IDT)
 668. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:16, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 669. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:45, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 670. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 671. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 672. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:21, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 673. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:29, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 674. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 675. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 676. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 677. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 678. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 679. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 680. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 681. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 682. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 683. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 684. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 685. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:05, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 686. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:48, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 687. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 688. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 689. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 690. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 691. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 692. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 693. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:00, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 694. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:04, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 695. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 696. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 697. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 27 בספטמבר 2019 (IDT)
 698. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 699. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 700. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 701. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 702. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 703. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 704. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 705. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 706. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 707. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 708. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 709. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 710. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 711. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 712. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 713. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 714. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 715. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 716. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 717. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 718. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 719. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 720. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 721. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 28 בספטמבר 2019 (IDT)
 722. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 723. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 724. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 725. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 726. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 727. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 728. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 729. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 730. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 731. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 732. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 733. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 734. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 735. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 736. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 737. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 738. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 739. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 740. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 741. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:21, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 742. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 743. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 744. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:56, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 745. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:11, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 746. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:25, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 747. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:33, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 748. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:56, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 749. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 750. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 751. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 29 בספטמבר 2019 (IDT)
 752. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 753. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 754. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 755. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 756. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 757. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 758. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 759. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 760. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 761. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 762. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 763. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 764. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 765. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:28, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 766. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 767. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 768. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 769. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 770. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 771. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 772. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 773. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 774. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 775. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 30 בספטמבר 2019 (IDT)
 776. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 777. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 778. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 779. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 780. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 781. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 782. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 783. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 784. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 785. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 786. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 787. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 788. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 789. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 790. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 791. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 792. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 793. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 794. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 795. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 796. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 797. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 798. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 799. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:43, 1 באוקטובר 2019 (IDT)
 800. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 801. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 802. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 803. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 804. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 805. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 806. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 807. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:41, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 808. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 08:41, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 809. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 09:41, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 810. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 10:41, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 811. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:40, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 812. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:41, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 813. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:41, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 814. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:41, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 815. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:41, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 816. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:41, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 817. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:41, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 818. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:41, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 819. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 820. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 821. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 822. D...‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:13, 2 באוקטובר 2019 (IDT)
 823. .L..‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 2 באוקטובר 2019 (IDT)