ויקיפדיה:בוט/בוט ההסבה/הרצות/ארכיון 52

 1. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:32, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 2. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:36, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 3. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:40, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 4. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:44, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 5. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:48, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 6. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:52, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 7. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 11:56, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 8. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:00, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 9. D...‏ זמן ריצה 00:00:03‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:04, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 10. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:08, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 11. D...‏ זמן ריצה 00:00:03‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:12, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 12. D...‏ זמן ריצה 00:00:03‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:16, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 13. D...‏ זמן ריצה 00:00:03‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:20, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 14. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:24, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 15. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:28, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 16. D...‏ זמן ריצה 00:00:03‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:32, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 17. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:36, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 18. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:40, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 19. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:44, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 20. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:48, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 21. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:52, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 22. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 12:56, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 23. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:00, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 24. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:04, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 25. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:08, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 26. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:12, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 27. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:16, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 28. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:20, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 29. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:24, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 30. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:28, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 31. D...‏ זמן ריצה 00:00:03‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:32, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 32. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:36, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 33. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:40, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 34. D...‏ זמן ריצה 00:00:03‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:44, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 35. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:48, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 36. D...‏ זמן ריצה 00:00:08‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:52, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 37. D...‏ זמן ריצה 00:00:04‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 13:56, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 38. D...‏ זמן ריצה 00:00:19‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:00, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 39. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:04, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 40. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:08, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 41. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:12, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 42. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:16, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 43. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:20, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 44. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:24, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 45. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:28, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 46. D...‏ זמן ריצה 00:00:03‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:32, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 47. D...‏ זמן ריצה 00:00:03‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:36, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 48. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:40, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 49. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:44, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 50. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:48, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 51. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:52, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 52. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 14:56, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 53. D...‏ זמן ריצה 00:00:08‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:00, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 54. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:04, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 55. D...‏ זמן ריצה 00:01:19‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:09, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 56. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:16, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 57. D...‏ זמן ריצה 00:00:04‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:20, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 58. D...‏ זמן ריצה 00:00:03‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:24, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 59. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:28, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 60. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:32, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 61. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:36, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 62. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:40, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 63. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:44, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 64. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:48, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 65. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:52, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 66. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 15:56, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 67. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:00, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 68. .L..‏ זמן ריצה 12:19:21‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:00, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 69. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:04, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 70. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:08, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 71. D...‏ זמן ריצה 00:00:03‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:12, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 72. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:16, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 73. D...‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:20, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 74. .L..‏ זמן ריצה 00:02:55‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 16:43, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 75. D...‏ זמן ריצה 00:00:29‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:08, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 76. D...‏ זמן ריצה 00:00:08‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:16, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 77. D...‏ זמן ריצה 00:00:06‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:24, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 78. D...‏ זמן ריצה 00:00:07‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:32, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 79. .L..‏ זמן ריצה 00:14:00‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 17:55, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 80. D...‏ זמן ריצה 00:00:16‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:32, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 81. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:41, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 82. D...‏ זמן ריצה 00:00:09‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 18:48, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 83. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 19:41, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 84. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 20:41, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 85. D...‏ זמן ריצה 00:06:47‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:29, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 86. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 21:41, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 87. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 22:41, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 88. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 23:41, 25 באוקטובר 2020 (IST)
 89. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 00:41, 26 באוקטובר 2020 (IST)
 90. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 01:41, 26 באוקטובר 2020 (IST)
 91. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 02:41, 26 באוקטובר 2020 (IST)
 92. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 03:41, 26 באוקטובר 2020 (IST)
 93. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 04:41, 26 באוקטובר 2020 (IST)
 94. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 05:41, 26 באוקטובר 2020 (IST)
 95. .L..‏ זמן ריצה 00:00:02‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:41, 26 באוקטובר 2020 (IST)
 96. D...‏ זמן ריצה 00:04:30‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 06:59, 26 באוקטובר 2020 (IST)
 97. D...‏ זמן ריצה 00:01:43‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:12, 26 באוקטובר 2020 (IST)
 98. D...‏ זמן ריצה 00:01:42‏ • KotzBotדף שיחהתרומות • 07:24, 26 באוקטובר 2020 (IST)