ויקיפדיה:בוט/בוט ההסבה/עיצוב רשימות

תגובה אחרונה: לפני 3 ימים מאת בורה בורה בנושא סטטוס
בוט ההסבה

ראו גם:

תקציר עריכה

עיצוב רשימה

אישורים

מש:Kotz

קטגוריות להסבה

קטגוריה:ימות השנה

קטגוריה:ימות השנה העברית

שאילתות

SELECT page_title FROM page WHERE page_namespace = 0 AND page_title RLIKE '^[0-9-]*_באסטרונאוטיקה';
SELECT page_title FROM page WHERE page_namespace = 0 AND page_title RLIKE '^[0-9-]*_בארץ_ישראל';
SELECT page_title FROM page WHERE page_namespace = 0 AND page_title RLIKE '^[0-9-]*_בארצות_הברית';
SELECT page_title FROM page WHERE page_namespace = 0 AND page_title RLIKE '^[0-9-]*_בבריטניה';
SELECT page_title FROM page WHERE page_namespace = 0 AND page_title RLIKE '^[0-9-]*_בברית_המועצות';
SELECT page_title FROM page WHERE page_namespace = 0 AND page_title RLIKE '^[0-9-]*_בגרמניה';
SELECT page_title FROM page WHERE page_namespace = 0 AND page_title RLIKE '^[0-9-]*_בטלוויזיה';
SELECT page_title FROM page WHERE page_namespace = 0 AND page_title RLIKE '^[0-9-]*_בירדן';
SELECT page_title FROM page WHERE page_namespace = 0 AND page_title RLIKE '^[0-9-]*_בישראל';
SELECT page_title FROM page WHERE page_namespace = 0 AND page_title RLIKE '^[0-9-]*_במדע';
SELECT page_title FROM page WHERE page_namespace = 0 AND page_title RLIKE '^[0-9-]*_במוזיקה';
SELECT page_title FROM page WHERE page_namespace = 0 AND page_title RLIKE '^[0-9-]*_בממלכה_המאוחדת';
SELECT page_title FROM page WHERE page_namespace = 0 AND page_title RLIKE '^[0-9-]*_במצרים';
SELECT page_title FROM page WHERE page_namespace = 0 AND page_title RLIKE '^[0-9-]*_בסוריה';
SELECT page_title FROM page WHERE page_namespace = 0 AND page_title RLIKE '^[0-9-]*_בספרות';
SELECT page_title FROM page WHERE page_namespace = 0 AND page_title RLIKE '^[0-9-]*_בפוליטיקה';
SELECT page_title FROM page WHERE page_namespace = 0 AND page_title RLIKE '^[0-9-]*_בצרפת';
SELECT page_title FROM page WHERE page_namespace = 0 AND page_title RLIKE '^[0-9-]*_בקולנוע';
SELECT page_title FROM page WHERE page_namespace = 0 AND page_title RLIKE '^[0-9-]*_ברוסיה';

ערכים להסבה

ביטוי רגולרי להסבה


(?x)
(?<=^|\n)
((?!\n)\s)*
\*
\s*
(?<COMMENT>
  \<\!--.*?\>
  \s*
)?
(
  \[\[
  \s*
  (?<LINK>
    (
      [^\n|]]+
      \|
      \s*
    )?
    ( 
      [0-9]+(\s+לפנהֿ״ס)?
    |
      ([א-ו]')?[א-ת]+'
    |
      ([א-ו]')?[א-ת]+"[א-ת]
    |
      [0-9]{1,2}\s+[בל](ינואר|פברואר|מרץ|אפריל|מאי|יוני|יולי|אוגוסט|ספטמבר|אוקטובר|נובמבר|דצמבר)
    )
  )
  \s*
  \]\]
  \s*
|
  (?<TEMPLATE>
    \{\{
    \s*
    קישור\s+לשנה\s+עברית
    .*?
    \}\}
  )
  \s*
)
(
  (?<A>
    \(\s*
    אדר\s+
    [אב][']
    \s*
    \)
  )
  \s*
)?
(([-]|[־]|[–]|[—])\s*)+
(?<TEXT>\S)

מפרט הסבה


* <<<COMMENT>>>...
<<<LINK##עטוף ב:[[...]]>>><<<TEMPLATE>>>...
<<<A##עטוף ב: ... >>>...
 – <<<TEXT>>>

קטגוריה:ימות השנה

הועבר מהדף שיחת משתמש:Kotz

היי קוץ (: תוכל לכתוב בוט שהופך בקטגוריה את:

ל:

דוגמה.

בברכה, אור • (ש|ת|מ) • 09:25, 29 באוקטובר 2016 (IDT)תגובה[תגובה]

סוף העברה

1Or, בוצע. ההסבה הזו תרוץ מעת לעת למקרה שיוסיפו שורות. מטפל גם בקטגוריה:ימות השנה העברית. אם אתה רואה ערך שלא טופל כראוי בבקשה תודיע לי. ‏«kotz» «שיחה» 20:04, 29 באוקטובר 2016 (IDT)תגובה[תגובה]
תודה רבה קוץ! בברכה, אורשיחה20:12, 29 באוקטובר 2016 (IDT)תגובה[תגובה]

סטטוס

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-367 דפים מתוך 367. • KotzBotדף שיחהתרומות19:31, 29 באוקטובר 2016 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 34 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 0 לא נצפה שינוי. • KotzBotדף שיחהתרומות19:31, 29 באוקטובר 2016 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-367 דפים מתוך 367. תג=19527117 • KotzBotדף שיחהתרומות19:31, 29 באוקטובר 2016 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-367 דפים מתוך 367. תג=19527176 • KotzBotדף שיחהתרומות19:34, 29 באוקטובר 2016 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-12 דפים מתוך 367. תג=19527251 • KotzBotדף שיחהתרומות19:36, 29 באוקטובר 2016 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 12 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 0 לא נצפה שינוי. תג=19527251 • KotzBotדף שיחהתרומות19:36, 29 באוקטובר 2016 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-12 דפים מתוך 367. תג=19527268 • KotzBotדף שיחהתרומות19:37, 29 באוקטובר 2016 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 12 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 0 לא נצפה שינוי. תג=19527268 • KotzBotדף שיחהתרומות19:37, 29 באוקטובר 2016 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-367 דפים מתוך 367. תג=19527297 • KotzBotדף שיחהתרומות19:38, 29 באוקטובר 2016 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-367 דפים מתוך 367. תג=19527298 • KotzBotדף שיחהתרומות19:39, 29 באוקטובר 2016 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-12 דפים מתוך 367. תג=19527430 • KotzBotדף שיחהתרומות19:43, 29 באוקטובר 2016 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 7 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 5 לא נצפה שינוי. תג=19527430 • KotzBotדף שיחהתרומות19:43, 29 באוקטובר 2016 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-367 דפים מתוך 367. תג=19527457 • KotzBotדף שיחהתרומות19:45, 29 באוקטובר 2016 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 145 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 222 לא נצפה שינוי. תג=19527457 • KotzBotדף שיחהתרומות19:46, 29 באוקטובר 2016 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-367 דפים מתוך 367. תג=19527628 • KotzBotדף שיחהתרומות19:47, 29 באוקטובר 2016 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 366 לא נצפה שינוי. תג=19527628 • KotzBotדף שיחהתרומות19:47, 29 באוקטובר 2016 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-725 דפים מתוך 725. תג=19527667 • KotzBotדף שיחהתרומות19:50, 29 באוקטובר 2016 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 724 לא נצפה שינוי. תג=19527667 • KotzBotדף שיחהתרומות19:51, 29 באוקטובר 2016 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-725 דפים מתוך 725. תג=19527696 • KotzBotדף שיחהתרומות19:51, 29 באוקטובר 2016 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 7 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 718 לא נצפה שינוי. תג=19527696 • KotzBotדף שיחהתרומות19:52, 29 באוקטובר 2016 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. תג=19527735 • KotzBotדף שיחהתרומות19:54, 29 באוקטובר 2016 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1 לא נצפה שינוי. תג=19527735 • KotzBotדף שיחהתרומות19:54, 29 באוקטובר 2016 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. תג=19527753 • KotzBotדף שיחהתרומות19:56, 29 באוקטובר 2016 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 0 לא נצפה שינוי. תג=19527753 • KotzBotדף שיחהתרומות19:56, 29 באוקטובר 2016 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-725 דפים מתוך 725. תג=19527768 • KotzBotדף שיחהתרומות19:58, 29 באוקטובר 2016 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 334 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 391 לא נצפה שינוי. תג=19527768 • KotzBotדף שיחהתרומות20:03, 29 באוקטובר 2016 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-725 דפים מתוך 725. תג=19533154 • KotzBotדף שיחהתרומות02:55, 6 בנובמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 8 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 717 לא נצפה שינוי. תג=19533154 • KotzBotדף שיחהתרומות02:56, 6 בנובמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-725 דפים מתוך 725. תג=19568958 • KotzBotדף שיחהתרומות23:45, 13 בנובמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 11 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 714 לא נצפה שינוי. תג=19568958 • KotzBotדף שיחהתרומות23:46, 13 בנובמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-725 דפים מתוך 725. תג=19605423 • KotzBotדף שיחהתרומות06:32, 23 בנובמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 5 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 720 לא נצפה שינוי. תג=19605423 • KotzBotדף שיחהתרומות06:33, 23 בנובמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-725 דפים מתוך 725. תג=19657827 • KotzBotדף שיחהתרומות06:35, 30 בנובמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 5 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 720 לא נצפה שינוי. תג=19657827 • KotzBotדף שיחהתרומות06:36, 30 בנובמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-725 דפים מתוך 725. תג=19698560 • KotzBotדף שיחהתרומות06:33, 7 בדצמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 14 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 711 לא נצפה שינוי. תג=19698560 • KotzBotדף שיחהתרומות06:34, 7 בדצמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-725 דפים מתוך 725. תג=19735961 • KotzBotדף שיחהתרומות06:35, 14 בדצמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 18 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 707 לא נצפה שינוי. תג=19735961 • KotzBotדף שיחהתרומות06:36, 14 בדצמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-725 דפים מתוך 725. תג=19771325 • KotzBotדף שיחהתרומות06:29, 21 בדצמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 17 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 708 לא נצפה שינוי. תג=19771325 • KotzBotדף שיחהתרומות06:30, 21 בדצמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-725 דפים מתוך 725. תג=19805666 • KotzBotדף שיחהתרומות06:52, 28 בדצמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 9 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 716 לא נצפה שינוי. תג=19805666 • KotzBotדף שיחהתרומות06:53, 28 בדצמבר 2016 (IST)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-725 דפים מתוך 725. תג=19838669 • KotzBotדף שיחהתרומות06:52, 4 בינואר 2017 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 68 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 657 לא נצפה שינוי. תג=19838669 • KotzBotדף שיחהתרומות06:53, 4 בינואר 2017 (IST)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-725 דפים מתוך 725. תג=19878523 • KotzBotדף שיחהתרומות06:51, 18 בינואר 2017 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 7 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 718 לא נצפה שינוי. תג=19878523 • KotzBotדף שיחהתרומות06:52, 18 בינואר 2017 (IST)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-725 דפים מתוך 725. תג=19967183 • KotzBotדף שיחהתרומות06:50, 1 בפברואר 2017 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 36 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 689 לא נצפה שינוי. תג=19967183 • KotzBotדף שיחהתרומות06:51, 1 בפברואר 2017 (IST)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-725 דפים מתוך 725. תג=20083105 • KotzBotדף שיחהתרומות08:31, 1 בפברואר 2017 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 724 לא נצפה שינוי. תג=20083105 • KotzBotדף שיחהתרומות08:32, 1 בפברואר 2017 (IST)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-725 דפים מתוך 725. תג=20083681 • KotzBotדף שיחהתרומות06:46, 8 בפברואר 2017 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 30 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 695 לא נצפה שינוי. תג=20083681 • KotzBotדף שיחהתרומות06:47, 8 בפברואר 2017 (IST)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-725 דפים מתוך 725. תג=20117171 • KotzBotדף שיחהתרומות06:37, 22 בפברואר 2017 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 22 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 703 לא נצפה שינוי. תג=20117171 • KotzBotדף שיחהתרומות06:38, 22 בפברואר 2017 (IST)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-725 דפים מתוך 725. תג=20218656 • KotzBotדף שיחהתרומות06:56, 1 במרץ 2017 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 4 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 721 לא נצפה שינוי. תג=20218656 • KotzBotדף שיחהתרומות06:57, 1 במרץ 2017 (IST)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-726 דפים מתוך 726. תג=20276290 • KotzBotדף שיחהתרומות06:38, 8 במרץ 2017 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 4 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 722 לא נצפה שינוי. תג=20276290 • KotzBotדף שיחהתרומות06:39, 8 במרץ 2017 (IST)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-725 דפים מתוך 725. תג=20326826 • KotzBotדף שיחהתרומות06:56, 15 במרץ 2017 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 5 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 720 לא נצפה שינוי. תג=20326826 • KotzBotדף שיחהתרומות06:57, 15 במרץ 2017 (IST)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-726 דפים מתוך 726. תג=20382838 • KotzBotדף שיחהתרומות07:42, 29 במרץ 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 8 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 718 לא נצפה שינוי. תג=20382838 • KotzBotדף שיחהתרומות07:42, 29 במרץ 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-726 דפים מתוך 726. תג=20458562 • KotzBotדף שיחהתרומות08:03, 12 באפריל 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 8 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 718 לא נצפה שינוי. תג=20458562 • KotzBotדף שיחהתרומות08:04, 12 באפריל 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 9 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 717 לא נצפה שינוי. תג=20532802 • KotzBotדף שיחהתרומות09:30, 19 באפריל 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-727 דפים מתוך 727. תג=20586363 • KotzBotדף שיחהתרומות20:30, 22 באפריל 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 2 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 725 לא נצפה שינוי. תג=20586363 • KotzBotדף שיחהתרומות20:32, 22 באפריל 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. • KotzBotדף שיחהתרומות20:54, 22 באפריל 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 0 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1 לא נצפה שינוי. • KotzBotדף שיחהתרומות20:54, 22 באפריל 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. • KotzBotדף שיחהתרומות21:00, 22 באפריל 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 1 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 0 לא נצפה שינוי. • KotzBotדף שיחהתרומות21:00, 22 באפריל 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. תג=20586590 • KotzBotדף שיחהתרומות21:02, 22 באפריל 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 0 לא נצפה שינוי. תג=20586590 • KotzBotדף שיחהתרומות21:02, 22 באפריל 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. • KotzBotדף שיחהתרומות21:39, 22 באפריל 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 0 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1 לא נצפה שינוי. • KotzBotדף שיחהתרומות21:39, 22 באפריל 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-69 דפים מתוך 69. • KotzBotדף שיחהתרומות21:40, 22 באפריל 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 38 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 0 לא נצפה שינוי. ההסבה נעצרה לאחר 9 עמודי פלט • KotzBotדף שיחהתרומות21:40, 22 באפריל 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-69 דפים מתוך 69. תג=20586824 • KotzBotדף שיחהתרומות21:42, 22 באפריל 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 67 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 2 לא נצפה שינוי. תג=20586824 • KotzBotדף שיחהתרומות21:43, 22 באפריל 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-970 דפים מתוך 970. תג=20606546 • KotzBotדף שיחהתרומות09:13, 26 באפריל 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 245 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 725 לא נצפה שינוי. תג=20606546 • KotzBotדף שיחהתרומות09:18, 26 באפריל 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-1111 דפים מתוך 1111. תג=20652366 • KotzBotדף שיחהתרומות06:59, 3 במאי 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 73 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1038 לא נצפה שינוי. תג=20652366 • KotzBotדף שיחהתרומות07:01, 3 במאי 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-1112 דפים מתוך 1112. תג=20691978 • KotzBotדף שיחהתרומות05:54, 10 במאי 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 9 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1103 לא נצפה שינוי. תג=20691978 • KotzBotדף שיחהתרומות05:55, 10 במאי 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-1112 דפים מתוך 1112. תג=20723408 • KotzBotדף שיחהתרומות10:52, 15 במאי 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 10 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1102 לא נצפה שינוי. תג=20723408 • KotzBotדף שיחהתרומות10:53, 15 במאי 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-1355 דפים מתוך 1355. תג=20733970 • KotzBotדף שיחהתרומות05:54, 17 במאי 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 725 לא נצפה שינוי. תג=20733970 • KotzBotדף שיחהתרומות05:55, 17 במאי 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-1355 דפים מתוך 1355. תג=20752202 • KotzBotדף שיחהתרומות12:00, 20 במאי 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 249 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1106 לא נצפה שינוי. תג=20752202 • KotzBotדף שיחהתרומות12:04, 20 במאי 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-1355 דפים מתוך 1355. • KotzBotדף שיחהתרומות12:15, 20 במאי 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-1355 דפים מתוך 1355. • KotzBotדף שיחהתרומות12:18, 20 במאי 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-1355 דפים מתוך 1355. תג=20752637 • KotzBotדף שיחהתרומות12:20, 20 במאי 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 64 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1291 לא נצפה שינוי. • KotzBotדף שיחהתרומות12:23, 20 במאי 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-726 דפים מתוך 726. • KotzBotדף שיחהתרומות12:46, 20 במאי 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 33 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 693 לא נצפה שינוי. • KotzBotדף שיחהתרומות12:47, 20 במאי 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. תג=20752860 • KotzBotדף שיחהתרומות12:57, 20 במאי 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 0 לא נצפה שינוי. תג=20752860 • KotzBotדף שיחהתרומות12:57, 20 במאי 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. תג=20752885 • KotzBotדף שיחהתרומות13:01, 20 במאי 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 0 לא נצפה שינוי. תג=20752885 • KotzBotדף שיחהתרומות13:01, 20 במאי 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. תג=20752900 • KotzBotדף שיחהתרומות13:02, 20 במאי 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 0 לא נצפה שינוי. תג=20752900 • KotzBotדף שיחהתרומות13:02, 20 במאי 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-726 דפים מתוך 726. תג=20752918 • KotzBotדף שיחהתרומות13:04, 20 במאי 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-726 דפים מתוך 726. תג=20752951 • KotzBotדף שיחהתרומות13:07, 20 במאי 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 62 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 664 לא נצפה שינוי. תג=20752951 • KotzBotדף שיחהתרומות13:11, 20 במאי 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-18 דפים מתוך 1484. תג=20753047 • KotzBotדף שיחהתרומות13:12, 20 במאי 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 3 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 15 לא נצפה שינוי. תג=20753047 • KotzBotדף שיחהתרומות13:12, 20 במאי 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-1484 דפים מתוך 1484. תג=20753059 • KotzBotדף שיחהתרומות13:13, 20 במאי 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 110 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1374 לא נצפה שינוי. תג=20753059 • KotzBotדף שיחהתרומות13:18, 20 במאי 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-1463 דפים מתוך 1463. תג=20781385 • KotzBotדף שיחהתרומות06:35, 24 במאי 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 2 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 724 לא נצפה שינוי. תג=20781385 • KotzBotדף שיחהתרומות06:38, 24 במאי 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-1485 דפים מתוך 1485. תג=20827818 • KotzBotדף שיחהתרומות06:56, 31 במאי 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 8 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1477 לא נצפה שינוי. תג=20827818 • KotzBotדף שיחהתרומות07:01, 31 במאי 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-1487 דפים מתוך 1487. תג=20889259 • KotzBotדף שיחהתרומות06:52, 7 ביוני 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 9 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1478 לא נצפה שינוי. תג=20889259 • KotzBotדף שיחהתרומות06:56, 7 ביוני 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-1487 דפים מתוך 1487. תג=20945502 • KotzBotדף שיחהתרומות07:06, 14 ביוני 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 4 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1483 לא נצפה שינוי. תג=20945502 • KotzBotדף שיחהתרומות07:10, 14 ביוני 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-1464 דפים מתוך 1464. תג=20995094 • KotzBotדף שיחהתרומות06:55, 21 ביוני 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 3 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 723 לא נצפה שינוי. תג=20995094 • KotzBotדף שיחהתרומות06:58, 21 ביוני 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-1464 דפים מתוך 1464. תג=20995755 • KotzBotדף שיחהתרומות09:04, 21 ביוני 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 0 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 726 לא נצפה שינוי. תג=20995755 • KotzBotדף שיחהתרומות09:10, 21 ביוני 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-1464 דפים מתוך 1464. תג=21053057 • KotzBotדף שיחהתרומות06:53, 28 ביוני 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 4 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 722 לא נצפה שינוי. תג=21053057 • KotzBotדף שיחהתרומות06:56, 28 ביוני 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-1464 דפים מתוך 1464. תג=21089346 • KotzBotדף שיחהתרומות07:15, 5 ביולי 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 9 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 717 לא נצפה שינוי. תג=21089346 • KotzBotדף שיחהתרומות07:20, 5 ביולי 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  מתחיל בעבודה, אטפל ב-1464 דפים מתוך 1464. תג=21135638 • KotzBotדף שיחהתרומות06:51, 12 ביולי 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 3 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 723 לא נצפה שינוי. תג=21135638 • KotzBotדף שיחהתרומות06:54, 12 ביולי 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1487 דפים מתוך 1487. תג:21173772KotzBotדף שיחהתרומות07:07, 19 ביולי 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 9 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1478 לא נצפה שינוי. תג=21173772 • KotzBotדף שיחהתרומות07:11, 19 ביולי 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1487 דפים מתוך 1487. תג:21226922KotzBotדף שיחהתרומות07:45, 26 ביולי 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1462 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 25 לא נצפה שינוי. תג=21226922 • KotzBotדף שיחהתרומות08:02, 26 ביולי 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

Kotzבורה בורה ראו 15 בדצמבר. בברכה, אורשיחה08:38, 26 ביולי 2017 (IDT)תגובה[תגובה]
מש:1Or - בטיפול, תודה. למעקב ר' שיחת ויקיפדיה:בוט/בוט ההסבה#שחזור הרצה עיתית 26.7.2017. ‏«kotz» «שיחה» 22:19, 26 ביולי 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1488 דפים מתוך 1488. תג:21428162KotzBotדף שיחהתרומות07:53, 23 באוגוסט 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 91 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1397 לא נצפה שינוי. תג=21428162 • KotzBotדף שיחהתרומות07:58, 23 באוגוסט 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1488 דפים מתוך 1488. תג:21471586KotzBotדף שיחהתרומות07:44, 30 באוגוסט 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 28 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1460 לא נצפה שינוי. תג=21471586 • KotzBotדף שיחהתרומות07:49, 30 באוגוסט 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1488 דפים מתוך 1488. תג:21555809KotzBotדף שיחהתרומות07:43, 13 בספטמבר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 24 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1464 לא נצפה שינוי. תג=21555809 • KotzBotדף שיחהתרומות07:49, 13 בספטמבר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1488 דפים מתוך 1488. תג:21618501KotzBotדף שיחהתרומות07:52, 27 בספטמבר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 15 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1473 לא נצפה שינוי. תג=21618501 • KotzBotדף שיחהתרומות07:57, 27 בספטמבר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1489 דפים מתוך 1489. תג:21693229KotzBotדף שיחהתרומות07:45, 4 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 7 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1482 לא נצפה שינוי. תג=21693229 • KotzBotדף שיחהתרומות07:51, 4 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1489 דפים מתוך 1489. תג:21740959KotzBotדף שיחהתרומות07:50, 11 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 11 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1478 לא נצפה שינוי. תג=21740959 • KotzBotדף שיחהתרומות07:54, 11 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1489 דפים מתוך 1489. תג:21782484KotzBotדף שיחהתרומות07:45, 18 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 6 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1483 לא נצפה שינוי. תג=21782484 • KotzBotדף שיחהתרומות07:50, 18 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1495 דפים מתוך 1495. KotzBotדף שיחהתרומות21:48, 22 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע יבש 11 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1484 לא נצפה שינוי. • KotzBotדף שיחהתרומות21:52, 22 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1495 דפים מתוך 1495. תג:21826774KotzBotדף שיחהתרומות07:49, 25 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 10 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1485 לא נצפה שינוי. תג=21826774 • KotzBotדף שיחהתרומות07:55, 25 באוקטובר 2017 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1495 דפים מתוך 1495. תג:21868213KotzBotדף שיחהתרומות07:00, 1 בנובמבר 2017 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 6 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1489 לא נצפה שינוי. תג=21868213 • KotzBotדף שיחהתרומות07:04, 1 בנובמבר 2017 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1495 דפים מתוך 1495. תג:21907967KotzBotדף שיחהתרומות06:42, 8 בנובמבר 2017 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 12 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1483 לא נצפה שינוי. תג=21907967 • KotzBotדף שיחהתרומות06:46, 8 בנובמבר 2017 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1495 דפים מתוך 1495. תג:21943511KotzBotדף שיחהתרומות06:49, 15 בנובמבר 2017 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 6 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1489 לא נצפה שינוי. תג=21943511 • KotzBotדף שיחהתרומות06:54, 15 בנובמבר 2017 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1495 דפים מתוך 1495. תג:21978785KotzBotדף שיחהתרומות06:47, 22 בנובמבר 2017 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 33 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1462 לא נצפה שינוי. תג=21978785 • KotzBotדף שיחהתרומות06:52, 22 בנובמבר 2017 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1495 דפים מתוך 1495. תג:22015179KotzBotדף שיחהתרומות06:50, 29 בנובמבר 2017 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 8 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1487 לא נצפה שינוי. תג=22015179 • KotzBotדף שיחהתרומות06:54, 29 בנובמבר 2017 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1495 דפים מתוך 1495. תג:22051536KotzBotדף שיחהתרומות06:46, 6 בדצמבר 2017 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 10 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1485 לא נצפה שינוי. תג=22051536 • KotzBotדף שיחהתרומות06:50, 6 בדצמבר 2017 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1495 דפים מתוך 1495. תג:22085807KotzBotדף שיחהתרומות06:53, 13 בדצמבר 2017 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 9 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1486 לא נצפה שינוי. תג=22085807 • KotzBotדף שיחהתרומות06:58, 13 בדצמבר 2017 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1495 דפים מתוך 1495. תג:22121368KotzBotדף שיחהתרומות06:52, 20 בדצמבר 2017 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 10 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1485 לא נצפה שינוי. תג=22121368 • KotzBotדף שיחהתרומות06:57, 20 בדצמבר 2017 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1496 דפים מתוך 1496. תג:22154823KotzBotדף שיחהתרומות06:35, 27 בדצמבר 2017 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 9 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1487 לא נצפה שינוי. תג=22154823 • KotzBotדף שיחהתרומות06:39, 27 בדצמבר 2017 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1496 דפים מתוך 1496. תג:22197966KotzBotדף שיחהתרומות07:10, 3 בינואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 4 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1492 לא נצפה שינוי. תג=22197966 • KotzBotדף שיחהתרומות07:16, 3 בינואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1497 דפים מתוך 1497. תג:22237095KotzBotדף שיחהתרומות07:02, 10 בינואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 16 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1481 לא נצפה שינוי. תג=22237095 • KotzBotדף שיחהתרומות07:08, 10 בינואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1498 דפים מתוך 1498. תג:22269344KotzBotדף שיחהתרומות07:19, 17 בינואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 16 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1482 לא נצפה שינוי. תג=22269344 • KotzBotדף שיחהתרומות07:25, 17 בינואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1498 דפים מתוך 1498. תג:22304075KotzBotדף שיחהתרומות06:57, 24 בינואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 12 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1486 לא נצפה שינוי. תג=22304075 • KotzBotדף שיחהתרומות07:03, 24 בינואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1499 דפים מתוך 1499. תג:22406610KotzBotדף שיחהתרומות06:47, 7 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 15 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1484 לא נצפה שינוי. תג=22406610 • KotzBotדף שיחהתרומות06:52, 7 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,500 דפים מתוך 1,500. תג:22444864KotzBotדף שיחהתרומות07:04, 14 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 10 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1490 לא נצפה שינוי. תג=22444864 • KotzBotדף שיחהתרומות07:10, 14 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,501 דפים מתוך 1,501. תג:22489267KotzBotדף שיחהתרומות08:21, 21 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 13 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1488 לא נצפה שינוי. תג=22489267 • KotzBotדף שיחהתרומות08:29, 21 בפברואר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-88 דפים מתוך 1,674. תג:22562230KotzBotדף שיחהתרומות20:30, 3 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 4 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 84 לא נצפה שינוי, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=22562230 • KotzBotדף שיחהתרומות20:31, 3 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-88 דפים מתוך 1,677. תג:22562256KotzBotדף שיחהתרומות20:33, 3 במרץ 2018 (IST) שוחזרתגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 4 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 84 לא נצפה שינוי, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=22562256 • KotzBotדף שיחהתרומות20:34, 3 במרץ 2018 (IST) שוחזרתגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,677 דפים מתוך 1,677. תג:22562345KotzBotדף שיחהתרומות20:42, 3 במרץ 2018 (IST) שוחזרתגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1 דפים מתוך 1. תג:22562701KotzBotדף שיחהתרומות20:55, 3 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 0 לא נצפה שינוי, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=22562701 • KotzBotדף שיחהתרומות20:55, 3 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,677 דפים מתוך 1,677. תג:22562747KotzBotדף שיחהתרומות21:00, 3 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 113 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1564 לא נצפה שינוי, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=22562747 • KotzBotדף שיחהתרומות21:08, 3 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,677 דפים מתוך 1,677. תג:22563017KotzBotדף שיחהתרומות21:15, 3 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 4 עריכות ; 0 דולגו במפורש, 1673 לא נצפה שינוי, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=22563017 • KotzBotדף שיחהתרומות21:19, 3 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,680 דפים מתוך 1,680. תג:22664854KotzBotדף שיחהתרומות08:52, 21 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת10 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1670 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=22664854 • KotzBotדף שיחהתרומות09:01, 21 במרץ 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,689 דפים מתוך 1,689. תג:22916293KotzBotדף שיחהתרומות09:50, 25 באפריל 2018 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 51 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1638 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=22916293 • KotzBotדף שיחהתרומות09:59, 25 באפריל 2018 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,693 דפים מתוך 1,693. תג:23113880KotzBotדף שיחהתרומות22:42, 18 במאי 2018 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 11 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1682 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=23113880 • KotzBotדף שיחהתרומות22:57, 18 במאי 2018 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,694 דפים מתוך 1,694. תג:23141776KotzBotדף שיחהתרומות11:22, 24 במאי 2018 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 6 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1688 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=23141776 • KotzBotדף שיחהתרומות11:34, 24 במאי 2018 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,696 דפים מתוך 1,696. תג:23264127KotzBotדף שיחהתרומות21:24, 15 ביוני 2018 (IDT)תגובה[תגובה]

  לא מצליח לקרוא את הדף "30 באפריל"; אמתין חצי דקה בעונש • KotzBotדף שיחהתרומות21:29, 15 ביוני 2018 (IDT)תגובה[תגובה]

  לא מצליח לקרוא את הדף "1845 בארצות הברית"; אמתין חצי דקה בעונש • KotzBotדף שיחהתרומות21:35, 15 ביוני 2018 (IDT)תגובה[תגובה]

  לא מצליח לקרוא את הדף "1953 בצרפת"; אמתין חצי דקה בעונש • KotzBotדף שיחהתרומות21:36, 15 ביוני 2018 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 23 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1670 לא נצפה שינוי, 3 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=23264127 • KotzBotדף שיחהתרומות21:38, 15 ביוני 2018 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,710 דפים מתוך 1,710. תג:23659990KotzBotדף שיחהתרומות21:37, 24 באוגוסט 2018 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 101 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1608 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=23659990 • KotzBotדף שיחהתרומות21:48, 24 באוגוסט 2018 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,714 דפים מתוך 1,714. תג:23778170KotzBotדף שיחהתרומות12:41, 5 בספטמבר 2018 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 15 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1699 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=23778170 • KotzBotדף שיחהתרומות12:57, 5 בספטמבר 2018 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,714 דפים מתוך 1,714. תג:23851714KotzBotדף שיחהתרומות13:16, 19 בספטמבר 2018 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 8 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1704 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=23851714 • KotzBotדף שיחהתרומות13:32, 19 בספטמבר 2018 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,716 דפים מתוך 1,716. תג=24008284 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות14:48, 3 באוקטובר 2018 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 9 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1706 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=24008284 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות14:59, 3 באוקטובר 2018 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 39 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1680 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=24008374 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות16:53, 3 בנובמבר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,720 דפים מתוך 1,720. תג=24213144 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות01:06, 4 בנובמבר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 1 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1717 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=24213144 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות01:15, 4 בנובמבר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,722 דפים מתוך 1,722. תג=24297418 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות12:16, 14 בנובמבר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 22 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1700 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=24297418 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות12:27, 14 בנובמבר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,723 דפים מתוך 1,723. תג=24338053 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות11:28, 21 בנובמבר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 13 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1710 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=24338053 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות11:35, 21 בנובמבר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,723 דפים מתוך 1,723. תג=24377697 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות11:39, 28 בנובמבר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 10 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1713 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=24377697 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות11:50, 28 בנובמבר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,723 דפים מתוך 1,723. תג=24419098 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות10:27, 5 בדצמבר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 3 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1720 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=24419098 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות10:35, 5 בדצמבר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,724 דפים מתוך 1,724. תג=24460327 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות12:18, 12 בדצמבר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 19 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1705 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=24460327 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות12:33, 12 בדצמבר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,724 דפים מתוך 1,724. תג=24497528 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות10:26, 19 בדצמבר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 13 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1711 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=24497528 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות10:33, 19 בדצמבר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,724 דפים מתוך 1,724. תג=24537751 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות10:59, 26 בדצמבר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 16 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1708 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=24537751 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות11:09, 26 בדצמבר 2018 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,726 דפים מתוך 1,726. תג=24625161 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות10:29, 9 בינואר 2019 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 22 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1704 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=24625161 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות10:37, 9 בינואר 2019 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,727 דפים מתוך 1,727. תג=24676670 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות11:10, 16 בינואר 2019 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 11 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1715 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=24676670 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות11:21, 16 בינואר 2019 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,727 דפים מתוך 1,727. תג=24769024 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות14:15, 23 בינואר 2019 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 10 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1717 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=24769024 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות14:30, 23 בינואר 2019 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,727 דפים מתוך 1,727. תג=24813942 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות12:15, 30 בינואר 2019 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 17 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1709 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=24813942 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות12:26, 30 בינואר 2019 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,727 דפים מתוך 1,727. תג=24859065 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות12:05, 6 בפברואר 2019 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 10 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1716 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=24859065 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות12:14, 6 בפברואר 2019 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,727 דפים מתוך 1,727. תג=24903826 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות09:50, 13 בפברואר 2019 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 10 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1716 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=24903826 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות09:56, 13 בפברואר 2019 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,728 דפים מתוך 1,728. תג=24946402 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות10:35, 20 בפברואר 2019 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 9 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1719 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=24946402 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות10:40, 20 בפברואר 2019 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,728 דפים מתוך 1,728. תג=25000829 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות10:47, 27 בפברואר 2019 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 45 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1682 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=25000829 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות10:55, 27 בפברואר 2019 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,728 דפים מתוך 1,728. תג=25046627 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות10:53, 6 במרץ 2019 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 14 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1713 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=25046627 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות11:00, 6 במרץ 2019 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,728 דפים מתוך 1,728. תג=25090184 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות10:33, 13 במרץ 2019 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 13 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1714 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=25090184 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות10:39, 13 במרץ 2019 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,729 דפים מתוך 1,729. תג=25129685 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות10:15, 20 במרץ 2019 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 12 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1716 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=25129685 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות10:22, 20 במרץ 2019 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,729 דפים מתוך 1,729. תג=25173541 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות10:28, 27 במרץ 2019 (IST)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 10 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1717 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=25173541 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות10:35, 27 במרץ 2019 (IST)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,729 דפים מתוך 1,729. תג=25223100 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות11:57, 3 באפריל 2019 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 16 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1713 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=25223100 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות12:03, 3 באפריל 2019 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,729 דפים מתוך 1,729. תג=25262852 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות11:57, 10 באפריל 2019 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 9 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1719 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=25262852 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות12:04, 10 באפריל 2019 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,729 דפים מתוך 1,729. תג=25302716 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות11:39, 17 באפריל 2019 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 9 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1720 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=25302716 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות11:45, 17 באפריל 2019 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,729 דפים מתוך 1,729. תג=25346909 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות11:53, 24 באפריל 2019 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 20 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1708 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=25346909 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות12:00, 24 באפריל 2019 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,729 דפים מתוך 1,729. תג=25396870 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות12:13, 1 במאי 2019 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 13 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1716 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=25396870 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות12:19, 1 במאי 2019 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,730 דפים מתוך 1,730. תג=25446980 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות13:13, 8 במאי 2019 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 14 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1714 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=25446980 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות13:20, 8 במאי 2019 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,730 דפים מתוך 1,730. תג=25495311 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות13:38, 15 במאי 2019 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 7 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1722 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=25495311 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות13:46, 15 במאי 2019 (IDT)תגובה[תגובה]

 מתחיל בעבודה, אטפל ב-1,730 דפים מתוך 1,730. תג=25561345 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות13:11, 22 במאי 2019 (IDT)תגובה[תגובה]

  בוצע ריצת אמת 17 עריכות; 0 דולגו במפורש; 1712 לא נצפה שינוי, 0 תקלות, 0 ארכיון, 0 לא דפים. תג=25561345 מצא עריכותKotzBotדף שיחהתרומות13:20, 22 במאי 2019 (IDT)תגובה[תגובה]