ויקיפדיה:בעלות על ערכים

תוכן וסגנון כתיבה

הערכים הכתובים בוויקיפדיה אינם שייכים ליוצריהם. כל הוויקיפדים רשאים לשנות כל ערך (כולל אלו המוגנים) תוך הקפדה על כללי ויקיפדיה. שחזורים בטיעון כי "זה הערך שלי" אינם מתקבלים. אי הקפדה על כלל זה עלול להוביל לחסימה.

למרות האמור לעיל, ויקיפדים רשומים, אף אם אינם יוצרי הערך, יכולים ליצור בקשה להימנעות מעריכה של ערך מסוים כאשר הם עובדים עליו, על מנת למנוע התנגשויות עריכה. דבר זה מבוצע על ידי הכנסת התבנית {{בעבודה}} בנקודה שהחל ממנה אין לערוך את הערך (לרוב בתחילתו). יש לשים לב כי מדובר בבקשה בלבד וההיענות לה תלויה בעריכה בפועל של הערך (לרוב אי עריכה של הערך יותר משבוע רצוף תיחשב למצב של חוסר עבודה, דבר שיביא להסרת התבנית).

מה שכן, אם אתם מתכוונים לבצע שינויים מהותיים בערך מסוים, כמו מחיקת תוכן או שכתוב מקיף, רצוי שתפנו ותיידעו לפני כן את כותבי תוכן זה, במידת האפשר.

כמו כן, כאשר אתם באים ליצור ערך או להרחיבו, יש לזכור כי כל הערכים הנכתבים בוויקיפדיה נמצאים תחת רישיון Creative Commons, פירושו של דבר שכל אחד רשאי להעתיקם בהתאם למגבלות הרישיון ולכן אין אפשרות להגביל את התפוצה של ערך מסוים לוויקיפדיה בלבד.