ויקיפדיה:כתיבת מונחון

תוכן וסגנון כתיבה

מונחון הינו רשימה של מונחים הקשורים לתחום מסוים (לדוגמה:"מכונאות רכב"), בצירוף הסבר קצר ותמציתי על כל אחד מהם.

לרשימת המונחונים

מהי מטרת המונחון?

עריכה

קיומו של מונחון מוסיף לרצינותם ועושרם של הערכים השונים, ונהוג בכל כתיבה אקדמאית.

המונחון עשוי להיות שימושי עבור קוראי הוויקיפדיה, כשהם מעוניינים במידע על תחום ספציפי, בלא הרחבה. המונחון מעניק לקוראים את המידע המדויק להם הם זקוקים, בלא הרחבה נפרדת על כל נושא.

מלבד זאת, ייתכן כי קוראים מסוימים יתעניינו ברשימת מונחים, ולאו דווקא בקריאת ערך. מכיוון שמונחון מאגד מידע מקיף ומתומצת בתחום כולל המפוצל על פני ערכים רבים, קוראים עשויים להעדיף קריאת מונחון על פני קריאת ערך שאינו מקיף את כל המידע בתחום זה.

יתרון נוסף של המונחון הוא שהוא יכול למלא תפקיד של רשימה, המקלה על ההתמצאות בוויקיפדיה.

בנוסף לערכו של המונחון עבור הקוראים, למונחון עשוי להיות ערך רב עבור התורמים בוויקיפדיה. מונחון מאפשר לתורמים אלו לקיים מידה גבוהה של סדר בתחום מסוים בהם הם עוסקים, ברכזו מידע רב.

המונחון יעיל במיוחד לפתירת בעיות הנובעות מקיומם של ערכים סמוכים. ערכים אלו הם ערכים שבהם אין הפרדה ברורה בתוכנם (לדוגמה: חוק ומשפט), וקיימת חפיפה גבוהה ביניהם. מונחונים הינם 'ערכי ביניים', המאגדים מונחים ותכנים רלוונטיים לכמה ערכים סמוכים, ומונעים כתיבה כפולה או חיסרון של מידע משמעותי.

תועלת נוספת במונחון היא היכולת להימנע משימוש מסורבל בקצרמרים, שכן הוא מסוגל להכיל בתוכו את כל תוכנם.

מתי לכתוב מונחון?

עריכה

מונחון ראוי לכתיבה בעיקר בתחומים שבהם קיימים מונחים רבים הניתנים להגדרה תמציתית.

על המונחון להתייחס לתחום מוגדר, הכולל מספר ערכים. אל לתחום זה להיות רחב מדי (לדוגמה: מדעי הטבע), או תחום המקיף רק ערך מקיף אחד.

המונחון יעיל כאשר אין הפרדה ברורה בין ערכים סמוכים המשתייכים לאותו התחום, ומונחים שונים נחוצים להבנת מספר ערכים במקביל.

בחירת תחום המונחון גמישה, שכן עם התפתחות הוויקיפדיה עלולים התנאים להשתנות ולגרום לפיצול מונחונים או חלוקה מחדש של תחומי המונחונים.

כיצד למקם מונחון?

עריכה

מונחון יירשם בערך אשר בעצמו מעניק הסברים ומידע על מונחים הכתובים במונחון. על נושא הערך להיות מוכלל בנושא המונחון (ערך אשר מתייחס רק באופן שולי לנושא זה לא ייחשב).

זהירות: אין לעשות קישור למונחון אשר יחליף קישור לערך (גם אם הערך קצר, לא כתוב או לא מתאים בדיוק למידע שברצונך לציין).

קישור כזה אולי יעזור לערך שלך, אך הוא ימנע את אפשרויות הפיתוח של הוויקיפדיה, וזאת על-ידי חסימת הגישה לערכים הראויים להיכתב.

המונחון יירשם בתחתית הערך, רצוי לאחר קו הפרדה. באם קיים במערך סעיף המפנה ל"קריאה נוספת", סעיף זה ירשם לאחר הקישור למונחון ובנפרד ממנו.

דוגמה לרישום מונחון ניתן למצוא בתחתית דף זה.

כיצד להכניס מונחים למונחון?

עריכה

מונח המשתייך למונחון חייב להיות מונח שניתן לסכם את משמעותו בתמציתיות. מונח זה צריך להיות אוניברסלי, כלומר - ניסוחו תאורטי בלבד ואינו מבטא מידע ייחודי שעשוי להשתנות בעקבות השינויים במציאות.

לדוגמה: במונחון "מונחים בפוליטיקה" 'מדינה' הוא מונח תאורטי מוחלט ומתאים למונחון. 'מדינת ישראל', אינו מונח כזה, כי הוא מתייחס אל ישות מציאותית הצמודה לפרק זמן מסוים בהיסטוריה.

שימו לב: במונחון "מונחים בהיסטוריה יהודית", המצב מתהפך.

ניתן ורצוי להכניס מונחים אשר הם בעצמם ערכים נפרדים.

הגדרת המונחים תהיה תמציתית ככל הניתן, ללא הסברים 'ידידותיים למשתמש', פירוט, דוגמאות, נימוקים, היסטוריה וכך הלאה (כל אלו יפורטו בערכים הקשורים). ההגדרה תהיה מלאה ותעמוד בזכות עצמה, כלומר- תנוסח כך שההגדרה תוכל להופיע גם מחוץ למונחון (וללא ביטויים כמו "להלן", "בדומה למונח הקודם" וכדומה).

שם המונח אף הוא יהיה מלא ועצמאי (לדוגמה: במונחון "מונחים בכדורגל" לא יהיה המונח 'שחקן', אלא 'שחקן כדורגל'). לאחר שם המונח, יופיעו בסוגריים שמות נרדפים (אוניה-ספינה), שמות לועזיים (ניידות-מוביליות) או מקור ותרגום (משטרה-police).

על סדר המונחים במונחון להתחשב בקשר שלהם זה לזה:

 • מונחים שבהגדרתם נכלל שמו של מונח אחר, רצוי שיופיעו אחרי מונח זה.
 • מומלץ שמונחים מרכזיים יותר בתחום יופיעו לפני מרכזיים פחות.
 • מונח המחולק למספר סוגים של תת-מונחים, יכיל רשימת משנה. מלבד היותם ברשימת משנה, תת-מונחים אלו יזכו ליחס כאל מונחים עצמאיים.
 • רצוי שסדר המונחים יבטא את מידת הקרבה ביניהם.

לדוגמה: המונחים בתחום "חשבון" עשויים להיות מסודרים כך:

 • מספר
 • פעולה אריתמטית:
  • חיבור
  • חיסור
  • כפל
  • חילוק
 • חוק החילוף
 • סוגריים
 • פתיחת סוגריים

'מספר' מופיע לפני הכל, שכן מונח זה דרוש להסברת מונחים אחרים.
'סוגריים' מופיע לקראת הסוף שכן מרכזיותו נמוכה ביחס למונחים האחרים.
'חיבור', 'חיסור', 'כפל' ו-'חילוק' הינם תת-מונחים ל'פעולה אריתמטית' (כולם סוגים של פעולות אריתמטיות), ולכן ירשמו ברשימת משנה. 'פתיחת סוגריים' אינו סוג של 'סוגריים', אלא מונח קרוב אליו.
'חיבור' ו'חיסור' קרובים שכן הם קרובים זה לזה.

כללים אלו ופרשנותם גמישים ונתונים לשיקול דעתך. ניתן גם, לפי שיקול דעתך, להתייחס לשיטות מיון אחרות (סדר כרונולוגי, סדר גילויים, רשימה אלפביתית וכולי).

אם התחום של מונחון מסוים סמוך לתחום של מונחון אחר, מומלץ להימנע מכפילות מונחים. מלבד זאת, יש להפנות את המונחונים זה לזה.

כיצד לתת שם למונחון?

עריכה

ערך המכיל מונחון ייקרא X - מונחים, כמו למשל הערך כלכלה מודרנית - מונחים.

איך לרשום מונחון?

עריכה

לדוגמה למונחון תקני, יש ללחוץ על הקישור הבא: ויקיפדיה:איך לכתוב מונחון/דוגמה - מונחים.