ויקיפדיה:המקבץ השבועי/תאילנד-2

רשימת רעיונות וערכים לכתיבה ולשיפור במסגרת מיזם ויקיפדיה:המקבץ השבועי ומיזם חודש אסיה בנושא תאילנד-2

להכחילעריכה

לשפרעריכה

תורמים במהלך שבוע המקבץ:

משתמשים שתרמו ערכים
משתמשים שתרמו עריכות