כל מגמה תתבקש ליצור תיק עבודות אחד המורכב מ-3 נושאים שונים:

Sivan-Cohen.jpg

נשות מקצוע במקום עבודתןעריכה

צילום עבור ערכים על בעלי מקצוע שבהם לא מופיעה תמונת אישה (כמו עורך דין / נהג אוטובוס / אומן / אופה ועוד).

רשימת הנושאים תגובש על ידי הכיתה והמורה על סמך היכרות אישית של תלמידים עם נשות מקצוע (אימהות וכיו"ב).

נושא צילום זה נבחר במסגרת מאמצי עמותת ויקימדיה ישראל לקדם שוויון מגדרי בערכי ויקיפדיה העברית.

אתרים ומבניםעריכה

השלמת תמונות חסרות בערכים המשויכים לאזור הגאוגרפי של בית הספר.

רשימת ערכים מפורטת הרלוונטית לכל בית ספר מופיעה בקישור הזה.

אישים (כדוגמת סופרים, מדענים, אנשי רוח וכדומה)עריכה

צילום אישים שתמונתם חסרה בערך על שמם בוויקיפדיה. האישים יוזמנו להצטלם בבית הספר, בנוכחות התלמידים שיצלמו אותם ונציגים מתוך הצוות החינוכי.

רשימת אישים לפי מיקום בית הספר מופיעה בקישור הזה.

האישים יוזמנו באמצעות מכתב פנייה המיועד להזמנת האישים להצטלם (ראו פה). ייזום הפניה יעשה על ידי בית הספר עצמו. ניתן יהיה להציע לאישים לשוחח עם תלמידי בית הספר על פועלם ותרומתם, כבונוס לימודי ייחודי עבור התלמידים.