זיכוי (מס הכנסה)

סכום המופחת מהמס שחושב

בחישוב מס הכנסה, זיכוי הוא סכום המופחת מהמס שחושב, ובכך מקטין את המס הסופי שחושב.

למתן זיכוי ממס ארבע מטרות עיקריות:

 • התחשבות ביכולתו של משלם המס לעמוד בנטל זה. במסגרת זו מובא בחשבון עול מיוחד שמשלם המס נושא בו, כגון נכות או גידול ילדים.
 • מתן עידוד לפעולות מסוימות שהמחוקק רוצה לעודדן, כגון עידוד החיסכון לעת זקנה, או העתקת מקום מגורים ליישובי קו עימות או עיירות פיתוח.
 • תושב מדינה שיש לו הכנסה במדינה אחרת מקבל זיכוי בגובה המס ששילם במדינה האחרת על הכנסתו שם, לשם מניעת כפל מס.
 • היענות לדרישותיהן הפוליטיות של קבוצות לחץ שונות, הזוכות להעדפתו של המחוקק.

בישראל עריכה

פקודת מס הכנסה כוללת שלל זיכויים:

 • נקודות זיכוי: הזיכוי העיקרי בחישוב מס הכנסה בישראל ניתן באמצעות נקודות זיכוי המוענקות על פי קריטריונים שונים, בהם הטבה קבועה לתושב ישראל, לאישה, להורה, לעולה חדש, לחייל משוחרר ועוד. בשנת 2021 ערכה של נקודת זיכוי הוא 2,616 ש"ח לשנה (218 ש"ח לחודש). הסכום המופחת מתשלום המס מחושב על פי הנוסחה: מספר נקודות הזיכוי X ערך נקודת הזיכוי באותה שנה.[1]
 • זיכוי לתושבי יישובים מוטבים: תושביהם של יותר מ-400 יישובים בישראל נהנים מזיכוי ממס על שהם גרים ביישובים אלה. גובה הזיכוי בכל יישוב נקבע בתחילת כל שנה על פי קריטריונים המפורטים בסעיף 11 לפקודת מס הכנסה, ובהם מדד פריפריאליות.[2] הזיכוי ניתן גם למשרתים במערכת הביטחון שמשולמת להם "תוספת פעילות רמה א'" - תוספת שכר בשל פעילות במערך הלוחם בשטח פיתוח (כהגדרתו בפקודה)
 • זיכוי משמרות: זיכוי הניתן לעובד בתעשייה על פי השכר המשולם לו בעד עבודה במשמרת שנייה ושלישית.[3]
 • זיכוי בעד הוצאות החזקת קרוב במוסד: יחיד המשלם בעד החזקה במוסד של קרוב משפחה הסובל מנכות קשה זכאי לזיכוי בהתאם להוצאותיו למטרה זו.[4]
 • זיכוי בעד חיסכון פנסיוני: יחיד זכאי לזיכוי בגין תשלומיו לביטוח חיים או לביטוח פנסיוני, בהתאם לגובה תשלומים אלה.[5]
 • זיכוי תרומות: תרומת כסף למוסד ציבורי שאושר לעניין זה מעניקה זיכוי ממס בגובה 35% מגובה התרומה (בגבולות רצפה ותקרה). בניגוד ליתר הזיכויים, הניתנים רק ליחידים, זיכוי זה ניתן גם לחבר בני אדם (כגון חברה).[6]
 • זיכוי לבעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ: בהתאם לכללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ״ב–1982,[7] עובד ישראלי שנשלח על ידי מעסיקו לעבוד בחו"ל מקבל זיכוי בגובה המס ששילם בחו"ל על הכנסתו שם, לשם מניעת כפל מס.

כמעט כל הזיכויים ניתנים רק לתושבי ישראל. עובדים זרים בישראל זכאים לזיכוי מצומצם.[8]

זיכוי מקטין את המס לכל היותר עד אפס, ולכן זיכוי מועיל רק למי שהמס החל על הכנסתו טרם הזיכוי גדול במידה שתאפשר את מיצוי הזיכוי. מי שהכנסתו עד כ-4,900 ש"ח לחודש, למשל, נהנה מ-2.25 נקודות הזיכוי הניתנות לתושב ישראל, ואלה מביאות את המס החל עליו לאפס, ולכן לא יפיק תועלת מזיכויים נוספים שלהם הוא זכאי. בזכות הזיכוי הגבוה הניתן לתושבי קריית שמונה, תושב עיר זו יחויב במס הכנסה רק כאשר הכנסתו היא מעל 22,000 ש"ח לחודש.

שכיר מקבל את הזיכויים בעת חישוב מס ההכנסה החודשי המנוכה ממשכורתו, בהתאם לפרטים שמילא בטופס 101 או לפי אישור מפקיד השומה. זיכויים שלא ניתנו בשלב זה ניתן לדרוש בעת הגשת הדו"ח השנתי לפקיד השומה.

בארצות הברית עריכה

כללי מס הכנסה בארצות הברית כוללים זיכוי ממס בשלוש וריאציות:[9]

 • זיכוי ללא החזר כספי (nonrefundable credit): זהו זיכוי דומה לנהוג בישראל, כלומר הזיכוי מפחית את המס עד לאפס, ועודפי זיכוי אינם מנוצלים
 • זיכוי עם החזר כספי (refundable credit): זיכוי שניתן במלואו לנישום. אם המס שחושב לפני הזיכוי אינו גבוה מספיק כדי לנצל את מלוא הזיכוי, הזיכוי העודף משולם לנישום על ידי שירות הכנסות הפנים (IRS - רשות המיסים של ארצות הברית).
 • זיכוי עם החזר כספי חלקי (partially refundable credit): זיכוי שמפחית את המס עד לאפס, ואם נותר עודף זיכוי, חלק ממנו משולם לנישום.

הזיכויים ליחיד ניתנים בגין ילדים עד גיל 17, חיסכון פנסיוני, נכות או זקנה, תשלומי ריבית על משכנתה, רכישת ביטוח בריאות, הוצאות אימוץ ועוד.

זיכויים לתאגיד ניתנים בגין רכישת רכב שאינו מונע בבנזין, העסקת עובדים באזורים מסוימים או בפלחי אוכלוסייה מסוימים, הוצאות מחקר ופיתוח ועוד.

ראו גם עריכה

קישורים חיצוניים עריכה

הערות שוליים עריכה