חוזר מנכ"ל

פרסום של כללים

חוזר מנכ"לאנגלית: Circular) הוא פרסום של כללים, עקרונות או דרכי פעולה שמפרסמת חברה, תאגיד או משרד ממשלתי אל כלל העובדים החברים באותו ארגון או לציבור האזרחים. שמו נובע מהיותו מסמך גמיש, כאשר הנוסח הרשמי מתעדכן מעת לעת, בהתאם למשוב המתקבל מהעובדים או הציבור או שינוי מדיניות החברה.

כך למשל ההנחיות המתפרסמות בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, מבטאות את המדיניות החינוכית והניהולית של המשרד ואת דרכי היישום שלה. מטרת ההנחיות היא הגדרת תפקידים, קביעת נהלים והסדרת תהליכי עבודה במערכת החינוך, ובגופים הקשורים אליה. כך למשל, חוזר המנכ"ל יכול לפרט את נוהלי הבטיחות וסידורי האבטחה בפעילויות חוץ-בית-ספריות לתלמידים. אף שנוהל זה מחייב רק תלמידי בית ספר (למשל בטיולים שנתיים), אימצו אותו גם מתנ"סים וקייטנות.

קישורים חיצוניים

עריכה

דוגמאות לחוזרי מנכ"ל: