חוק עזר

חוק התקף בתחומה של רשות מקומית
(הופנה מהדף חוק עזר עירוני)

חוק עזר עירוני הוא חוק שתקף בתחומה של רשות מקומית מסוימת במדינת ישראל. חוק עזר חייב להיות מאושר על ידי מועצת הרשות המקומית ולא להידחות על ידי שר הפנים (במקרים מסוימים נדרש אישור של שר הפנים) על מנת שייכנס לתוקף.

הסמכות להתקנת חוקי עזר עירוניים ניתנת לכל סוגי הרשויות המקומיות, הן על פי החוקים הכלליים המתייחסים אליהם (פקודת העיריות, פקודת המועצות המקומיות, צו המועצות האזוריות) והן מהוראות חוק מפורטות לנושאים שונים (למשל פקודת התעבורה).

הרשות המקומית המנסחת את חוקי העזר, אינה יכולה להוסיף על הכתוב בחקיקה הראשית ואם יעשו זאת, זה לא יעמוד בביקורת שיפוטית. מקרים מפורסמים שבית המשפט החליט שהרשות המקומית חרגה מסמכותה בחוקי העזר הם:

  • חוקי עזר שאסרו על פתיחת עסקים במהלך יום שלם באמצע שבוע. בית המשפט קבע שמחוקק המשנה רשאי לקבוע שעות פתיחה וסגירה של עסקים, אך אינו מוסמך לקבוע סגירה מוחלטת ביום שאינו חג או שבת.
  • חוקי עזר שאסרו מכירת בשר חזיר בתחומי יישובים. בית המשפט קבע שחקיקה כזאת מנוגדת לחוק יסוד "חופש העיסוק". מחוקק המשנה יכול לקבוע אזורים מותרים ואזורים אסורים, אך אינו יכול להטיל איסור כולל.

נושאים נפוצים לחוקי עזר:

  1. ארנונה ואספקת מים
  2. הסדרת חנייה
  3. ביוב
  4. איכות הסביבה
  5. שעות פתיחת עסקים
  6. שילוט
  7. פיקוח על עסקים

הטיפול בעבירות על חוקי העזר העירוניים נעשה על ידי הפקחים של הרשות המקומית שהם בעלי סמכות הזהה לזו של שוטר בהקשר לאכיפתם. לרוב העבירות על חוקי העזר הן עבירות קנס או ברירת קנס.

קישורים חיצוניים עריכה