חסידות חלם (פירושונים)

דף פירושונים

בעיר חלם היו כמה חצרות חסידיות.

האם התכוונתם ל...