היוטים היו שבט גרמאני (ברברי) שמקובל לחשוב כי פלש או ברח מילנד (יוטלנד) בדנמרק המודרנית ומחלקים בחוף הפריזי לאנגליה. היוטים, יחד עם האנגלים, הסקסונים והפריזים, היו מקרב העמים הגרמאניים שחצו את הים הצפוני כדי לפשוט ולבסוף לפלוש לאנגליה, מהמאה ה-4 ואילך. בהתאם לכתבי בדה ונרביליס התיישבו היוטים בסביבת קנט, המפשייר והאי וייט. מספר שמות מקום הנגזרים משם השבט מעידים על האמת שבדעה זאת. כך, לדוגמה, כותב פלורנס מורססטר כי השם "יֵטֶן" הוא שם נוסף לאזור ניו פורסט (הנמצא בהמפשייר).

יוטלנד

בעוד שהשפעת היוטים מקנט היא עניין ברור (לדוגמה נוהלי הירושה המיוחדים לאזור, וידועים כ"גבלקינד"), נעלמו היוטים מהמפשייר והאי וייט והשאירו אחריהם עדויות מעטות ביותר. לדעת רובין בוש היוטים היו קורבנות לטיהור אתני בידי הסקסונים המזרחיים, אולם העניין מהווה נושא לוויכוח בין האקדמאים. כמו כן, מקובל לומר שיתר היוטים נשארו ביוטלנד ומהווים בימינו חלק מאוכלוסיית חצי האי.

יש הטוענים שהיוטים זהים לגטים ("ההיפותזה היוטית"), עם שחי בעבר בדרום שוודיה. כך, למשל, מגדיר מילון אוקספורד את הגטים דרך השפה השוודית כ-"Eotas Iótas Iútan Geátas", ולפי הדנית כ"יוטים". אולם בווידסיט ובביאוולף, שני שירים באנגלית עתיקה, השבטים מוצגים כשונים אחד מהשני. ייתכן שבולבלו שמות השבטים בתיעוד מות המלך השוודי אוסטן.

קישורים חיצוניים עריכה