יועץ

(הופנה מהדף יועצת)

יועץ הוא אדם בעל מומחיות וניסיון בתחום מסוים, העוסק במתן עצות למקבלי החלטות הנזקקים לידע בתחום התמחותו של היועץ.

בחלק מהמקרים ניתן הייעוץ לפרט, לצורך התנהלותו האישית, ולעיתים ניתן הייעוץ לארגון. הקשר עם היועץ נעשה לעיתים על בסיס חד-פעמי או קצר טווח, לשם התמודדות עם החלטה נקודתית, ולעיתים זו התקשרות לטווח ארוך, לשם התמודדות עם צורך שוטף בקבלת החלטות. בהתקשרות לטווח ארוך היועץ הוא לעיתים שכיר של הארגון, ולעיתים הוא אדם חיצוני לארגון, המקבל תשלום לפי השעות שהשקיע או תשלום חודשי קבוע (ריטיינר). יועץ חיצוני פועל לעיתים כעצמאי, ולעיתים הוא חלק מחברת ייעוץ.

לעיתים תפקידו של היועץ אינו מסתיים במתן ייעוץ בלבד, אלא מתפרס לפעילות נרחבת יותר. דוגמה: יועץ למכרז יתמוך בקבלת החלטה על הספק הזוכה, אך לעיתים יעסוק בהכנת מסמכי המכרז, שלפיהם יתקבל המידע המשמש בסיס לקבלת ההחלטה, ולאחר בחירת הספק הזוכה יפקח היועץ על עמידתו בהתחייבויותיו.

באחדים ממקצועות הייעוץ נדרש רישיון לעיסוק בייעוץ:

  • יועץ מס: עוסק במתן ייעוץ לנישומים בתחום המיסוי, ומטפל בקשר שבין הנישום לרשויות המס. חייב ברישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה-2005.
  • יועץ משפטי: עורך דין העוסק במתן ייעוץ משפטי ושירותים משפטיים. חייב ברישיון לעריכת דין.
  • יועץ פנסיוני: מסייע לפרט בקבלת החלטה על בחירת מסלול ביטוח פנסיוני. חייב ברישיון לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005.

בחלק אחר של מקצועות הייעוץ לא נדרש רישיון. דוגמאות לכך:

העיסוק בייעוץ החל כבר בעת העתיקה. בתורה מסופר על יוסף שיעץ לפרעה כי עליו להתכונן לשנות הרעב, ועל יתרו שהעניק ייעוץ ארגוני למשה.

ראו גם עריכה

קישורים חיצוניים עריכה