ישוע (פירושונים)

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

ראו גם

הערות שוליים

  1. ^ נחלקו אם דווקא הבכור או לאו דווקא
  2. ^ רב ושמואל ורב אסי איקלעו לבי שבוע הבן, ואמרי לה לבי ישוע הבן” (תלמוד בבלי, מסכת בבא קמא, דף פ', עמוד א')
  3. ^ "ישוע הבן" הוא למעשה טקס פדיון הבן (ישועה מלשון פורקן ופדיון) שנערך לבנים בכורים ומלווה בסעודה חגיגית.
  4. ^ "שנולד שם בן, ועל שם שהוולד נושע ונמלט ממעי אמו... נקט לשון ישועה, והיו רגילין לעשות סעודה"
  5. ^ הַלְוִיִּם בְּנֵי יֵשׁוּעַ לְקַדְמִיאֵל לִבְנֵי לְהוֹדְוָה שִׁבְעִים וְאַרְבָּעָה (נחמיה ז' מ"ג). וְהַלְוִיִּם יֵשׁוּעַ בִּנּוּי קַדְמִיאֵל שֵׁרֵבְיָה יְהוּדָה מַתַּנְיָה עַל הֻיְּדוֹת הוּא וְאֶחָיו (נחמיה י"ב ח')