ישראלים (כתב עת)

כתב עת ישראלי

ישראלים הוא כתב עת מדעי דו-לשוני (עברית ואנגלית) היוצא לאור על ידי מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות והמסלול ללימודי מדינת ישראל באוניברסיטת בן-גוריון. ישראלים הוא כתב עת שפיט הפועל באמצעות ביקורת עמיתים, הוא נערך על ידי חוקרים צעירים ומשמש במה לפרסום ביכורי מחקר מישראל ומהעולם. כתב-העת מפרסם מאמרים הנוגעים לתחום של לימודי מדינת ישראל בדיסציפלינות שונות: היסטוריה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, ספרות, לימודי תרבות, משפטים ועוד.

בכל אחד מגיליונות כתב העת מתפרסם גם ריאיון עם דמות מרכזית בהיסטוריה הישראלית, תעודה היסטורית מוערת וסקירה של עבודות דוקטורט מרכזיות שהתפרסמו בשדה של לימודי מדינת ישראל.

כתב העת יוצא לאור החל משנת 2007 והוציא עד כה לאור תשעה גיליונות. בראשית דרכו לווה כתב העת על ידי טוביה פרילינג, בהמשך על ידי אבי בראלי וכיום על ידי עופר שיף, עורכו נכון לשנת 2019 הוא עדי שרצר.

קישורים חיצוניים

עריכה