כוכבים בהירים

רשימת ערכים
המונח "כוכב בהיר" מפנה לכאן. לערך העוסק בסרט קולנוע בשם זה, ראו כוכב בהיר (סרט).

כוכבים בהירים בולטים בשמי הלילה משום שהם קרובים יחסית לכדור הארץ או משום שהבהירות המוחלטת שלהם גדולה במיוחד. זו רשימת 50 הכוכבים הבהירים ביותר בשמי הלילה[1] (עד דרגת בהירות נראית 2.0) כפי שהם נצפים בעין. משום כך דרגת הבהירות מתייחסת לבהירות באור נראה בלבד; וכוכבים כפולים מופיעים ברשימה על פי הבהירות הכוללת של המערכת ולא בנפרד.

להשוואה, ניתנת הבהירות נראית הנראית המקסימלית של הגופים במערכת השמש, שניתנים לצפייה בעין:

שם ציון באייר בהירות נראית מרחק
שנות אור)
קישור חיצוני
נראית מוחלטת
0 השמש 0010A‎-26.73 0480A4.82 0010A0.000016
1 סיריוס α בכלב גדול 0020A‎-1.44 0430A1.43 0030A8.6 סיריוס ב-SIMBAD
2 קאנופוס α בשדרית 0030A‎-0.62 0050A‎-5.64 0310A310 קאנופוס ב-SIMBAD
3 אלפא קנטאורי α בקנטאור 0040A‎-0.28 0470A4.06 0020A4.4 אלפא קנטאורי ב-SIMBAD
4 ארקטורוס α ברועה הדובים 0050A‎-0.05 ‏ 0360A‎-0.31 ‏ 0090A37 ארקטורוס ב-SIMBAD
5 וגה α בנבל 0060A0.03 0410A0.58 0070A25 וגה ב-SIMBAD
6 קאפלה α בעגלון 0070A0.08 0350A‎-0.50 0100A42 קאפלה ב-SIMBAD
7 ריג'ל β באוריון 0080A0.18 משתנה 0030A‎-6.70 משתנה 0430A770 ריגל ב-SIMBAD
8 פרוקיון α בכלב קטן 0090A0.40 0460A2.65 0040A11 פרוקיון ב-SIMBAD
9 אכרנר α בארידנוס 0100A0.45 0200A‎-2.77 0240A144 אכרנר ב-SIMBAD
10 ביטלג'וז α באוריון 0110A0.45 משתנה 0100A‎-5.10 משתנה 0360A430 ביטלג'וז ב-SIMBAD
11 הדר β בקנטאור 0120A0.60 0060A‎-5.45 0400A530 הדר ב-SIMBAD
12 אלטאיר α בנשר 0130A0.76 0450A2.18 0050A17 אלטאיר ב-SIMBAD
13 אקרוקס α בצלב הדרומי 0135A0.77 0130A‎-4.19 0320A320 אקרוקס ב-SIMBAD
14 אלדברן α בשור 0140A0.85 משתנה 0300A‎-0.65 משתנה 0120A65 אלדברן ב-SIMBAD
15 ספיקה α בבתולה 0150A0.98 משתנה 0190A‎-3.56 משתנה 0290A260 ספיקה ב-SIMBAD
16 אנטארס α בעקרב 0160A1.06 משתנה 0070A‎-5.28 משתנה 0420A600 אנטארס ב-SIMBAD
17 פולוקס β בתאומים 0170A1.16 0420A1.09 0080A34 פולוקס ב-SIMBAD
18 פומלהוט α בדג דרומי 0180A1.17 0440A1.73 0060A25 פומלאוט ב-SIMBAD
19 דנב α בברבור 0190A1.25 0010A‎-6.95 0470A1400 דנב ב-SIMBAD
20 מימוזה β בצלב הדרומי 0200A1.25 משתנה 0150A‎-3.92 משתנה 0330A350 מימוזה ב-SIMBAD
21 רגולוס α באריה 0210A1.36 0340A‎-0.52 0140A78 רגולוס ב-SIMBAD
22 אדרה ε בכלב גדול 0220A1.50 0110A‎-4.80 0370A430 אדרה ב-SIMBAD
23 קסטור α בתאומים 0230A1.58 0400A0.56 0110A52 קסטור ב-SIMBAD
24 גקרוקס γ בצלב הדרומי 0240A1.59 0330A‎-0.56 0170A88 גקרוקס ב-SIMBAD
25 שאולה λ בעקרב 0250A1.62 0170A‎-3.60 0340A365 שאולה ב-SIMBAD
26 בלטריקס γ באוריון 0260A1.64 0220A‎-2.69 0280A240 בלטריקס ב-SIMBAD
27 אל-נאת' β בשור 0270A1.65 0260A‎-1.37 0230A130 אל נאת' ב-SIMBAD
28 מיאפלסידוס β בשדרית 0280A1.67 0280A‎-1.00 0210A111 מיאפלסידוס ב-SIMBAD
29 אלנילם ε באוריון 0280A1.69 0040A‎-6.40 0460A1300 אלנילם ב-SIMBAD
30 אל-נאיר α בעגור 0280A1.73 0290A‎-0.69 0180A101 אל נאיר ב-SIMBAD
31 אלניטק ζ באוריון 0290A1.74 0080A‎-5.25 0440A820 אלניטק ב-SIMBAD
32 רגור γ במפרש 0300A1.75 0090A‎-5.25 0450A840 רגור ב-SIMBAD
33 אליות ε בדובה הגדולה 0310A1.76 0370A‎-0.22 0160A81 אליות ב-SIMBAD
34 קאוס אוסטרליס ε בקשת 0320A1.79 0250A‎-1.45 0250A145 קאוס אוסטרליס ב-SIMBAD
35 מירפק α בפרסאוס 0330A1.79 0120A‎-4.47 0410A590 מירפק ב-SIMBAD
36 דובהה α בדובה הגדולה 0340A1.81 0270A‎-1.04 0220A124 דובהה ב-SIMBAD
37 וזן δ בכלב גדול 0350A1.83 0020A‎-6.87 0480A1800 וזן ב-SIMBAD
38 אלקאיד η בדובה הגדולה 0360A1.85 0320A‎-0.58 0190A101 אלקאיד ב-SIMBAD
39 אוויור ε בשדרית 0370A1.86 משתנה 0115A‎-4.58 משתנה 0425A630 אוויור ב-SIMBAD
40 סרגס θ בעקרב 0380A1.86 0210A‎-2.75 0300A270 סרגס ב-SIMBAD
41 מנקלינן β בעגלון 0390A1.90 משתנה 0375A‎-0.10 משתנה 0165A82 מנקלינן ב-SIMBAD
42 אטרייה α במשולש דרומי 0400A1.91 0160A‎-3.63 0350A420 אטרייה ב-SIMBAD
43 אלהנה γ בתאומים 0410A1.93 0310A‎-0.60 0200A105 אלהנה ב-SIMBAD
44 דלתא במפרש δ במפרש 0420A1.93 משתנה 0380A0.00 משתנה 0150A80 דלתא במפרש ב-SIMBAD
45 פיקוק α בטווס 0430A1.94 0230A‎-1.80 0260A180 פיקוק ב-SIMBAD
46 פולריס α בדובה הקטנה 0440A1.97 משתנה 0180A‎-3.59‏ משתנה 0380A430 פולריס ב-SIMBAD
47 מירזם β בכלב גדול 0450A1.98 משתנה 0140A‎-3.95 משתנה 0390A500 מירזם ב-SIMBAD
48 אלפארד α בנחש מים 0460A1.99 0240A‎-1.71 0270A180 אלפארד ב-SIMBAD
49 אלג'יבה γ באריה 0470A2.00 0285A‎-0.93 0225A126 אלג'יבה ב-SIMBAD
50 המל α בטלה 0480A2.01 0390A0.48 0130A66 המל ב-SIMBAD

הערות שוליים עריכה