דיפתונג

רצף של שתי תנועות הנהגות כהברה אחת
(הופנה מהדף כיווץ דיפתונג)

דיפתונגעברית: דו־תנועה[1]) הוא מונח בפונטיקה, שמתייחס לרצף של שתי תנועות הנהגות כהברה אחת.

דיפתונג מתאפיין בתנועה רציפה של הלשון ממיקום אחד בחלל הפה למיקום אחר, לדוגמה: בצורת הרבים של כינוי הקניין לגוף ראשון יחיד (יְלָדַי, סוּסַי) הלשון נעה מ-[a] ל-[i] באופן רציף.

אטימולוגיה

עריכה

מקור המילה הוא מיוונית: diphthongos) δίφθογγος) ופירושו "עם שני צלילים" או "עם שני טונים".

סיווג

עריכה

צליליות

עריכה

נהוג להבחין בין דיפתונגים על פי מידת הצליליות של רכיבי הדיפתונג:

  • דיפתונג עולה הוא דיפתונג שבו הרכיב הראשון הוא חצי תנועה והרכיב השני תנועה מלאה (למשל: /wu/ ,/yi/).
  • דיפתונג יורד הוא דיפתונג שרכיבו הראשון הוא תנועה מלאה והשני הוא חצי תנועה (למשל: /ay/, /aw/).

איכות התנועות

עריכה

הבחנה נוספת מבוססת על איכות התנועות המרכיבות את הדיפתונג:

  • דיפתונג הומוגני הוא דיפתונג ששני מרכיביו הם מאותה איכות תנועתית (למשל: /uw/, /yi/).
  • דיפתונג הטרוגני הוא דיפתונג שמרכיביו נבדלים זה מזה באיכותם (למשל: /aw/).

תהליכים שפתיים

עריכה

בשפות רבות מתרחשים במרוצת הזמן תהליכים של כיווץ דיפתונג או של דיפתונגיזציה.

כיווץ דיפתונג

עריכה

כיווץ דיפתונג משמעו הפיכת הדיפתונג לתנועה רגילה. למשל, הפועל העברי "הוּרַד" כלל במקור את הדיפתונג /uw/‏ (huwrad על משקל hutrad). במקרה זה קרה כיווץ דיפתונג בו /uw/ ---> /ū/[א], וכך התקבלה הצורה "הוּרַד".

דיפתונגיזציה

עריכה

דיפתונגיזציה משמעה הפיכת תנועה רגילה לדיפתונג. כך, למשל, קרה בהגייה האשכנזית של המילים "ביצה", "ביתו" וכדומה. הגייתן המקורית של מילים אלה הייתה בצירה מלא (beto, betsa), אך בעברית האשכנזית נעתקה תנועת הצירה לדיפתונג /ey/ (ככה: beysoy, beytso). כיום, חלק מדוברי העברית הישראלית הוגים את הצירה במילים אלה כדיפתונג (beyto, beytsa) בהשפעת ההגייה האשכנזית או הכתוב (הופעת האות יו"ד במילה).

פירוק דיפתונג

עריכה

בעברית המקראית התרחש תהליך נוסף, המכונה פירוק דיפתונג, כלומר פירוק של רצף התנועות לשתי הברות נפרדות. כך, למשל, אירע בצורות הנפרד של השמות המלעליים שאות השורש השנייה שלהם היא יו"ד (בית, זית, יין וכדומה). שמות אלה כללו במקור דיפתונג /ay/‏ (bayt, zayt, yayn), אך במרוצת הדורות התפרקו הדיפתונגים לשתי הברות על ידי החדרת תנועה נוספת ([i]) אחרי חצי התנועה [y] ‏ (bayit, zayit, yayin). לעומת זאת, בצורת הנסמך של מילים אלה, חל כיווץ דיפתונג רגיל (בֵּית-ספר, יֵין-קודש).

בשפה העברית

עריכה

בעברית קיימים ארבעה סוגים של דיפתונג אותם ניתן לכווץ:

הדיתפונג הבניינים בהם הוא בא לידי ביטוי
[aw/ ---> [ō/ בניין נפעל (כמו: נַוְלַד ---> נוֹלַד) בניין הפעיל (כמו: הַוְלִיד ---> הוֹלִיד)
[uw/ ---> [ū/ בניין הופעל (כמו: הֻוְלַד ---> הוּלַד)
[ay/ ---> [ē/ בניין הפעיל (כמו: הַיְטִיב ---> הֵיטִיב)
[iy/ ---> [ī/ בניין קל (כמו: יִיְנַק ---> יִינַק)

בשפות נוספות

עריכה

ראו גם

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה

ביאורים

עריכה
  1. ^ ראו דוגמה מספר 2 לכיווץ דיפתונג בשפה העברית, בערך זה.

הערות שוליים

עריכה