כשלי מתאם

קבוצה של כשלים לוגיים

כשלי מתאם היא קבוצת כשלים לוגיים שבהם יש כשל בצירוף מתאמי. צירוף מתאמי הוא יחס בין שתי הצהרות, שביניהן אחת חייבת להיות כוזבת והאחרת נכונה. בלוגיקה פורמלית יחסים אלו ידועים כאו אקסקלוסיבי. דוגמאות למתאמים:

א: עצם אחד גדול מעצם שני.
ב: עצם אחד קטן או שווה בגודלו לעצם שני.
א: רקסי הוא כלב.
ב: רקסי אינו כלב.

ישנם מספר כשלים המבוססים על מתאמים:

  • דילמה כוזבת, היא כשל שבו משהו שאינו נמצא במתאם מטופל כאילו הוא נמצא במתאם, תוך התעלמות מאפשרות תקפה אחרת.
  • הכחשת המתאם, בה נעשה ניסיון להציג אפשרות נוספת לא תקפה אל תוך מתאם אמת.
  • מתאם מודחק, בו הגדרות המתאם עוברות שינוי כך שאחת האפשרויות כוללת את האחרת והופכת אחת מהן לבלתי אפשרית.
  • ברירה כוזבת, שבה אפשרויות מוצגות כבלעדיות, כאשר המצב שונה.