כשר (פירושונים)

שם משפחה

האם התכוונתם ל...

  • כשרות – מערכת הכללים הקיימים ביהדות על סוגי מזון המותרים באכילה

אישים ששמם כשר:

  • אריה כשר – פרופסור להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב, חוקר היהודים וארץ ישראל בתקופת הבית השני
 
 
 
 
מנחם מנדל כשר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
משה שלמה כשר
 
שמעון כשר
 
מרים כשר
 
אהרן גרינבאום
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
נעמי כשר
 
אסא כשר
 
רימון כשר
 
אפרים גרינבאום