כתובת פנמו השני

כתובת מלכותית עתיקה בשמאלית (פיניקית־ארמית)

כתובת פנמו השני היא כתובת על מצבה מהמאה ה־9 לפנה"ס שהציב בר־רכב מלך שמאל־יאדי לאביו, המלך פנמו השני. המצבה נמצאת במוזיאון המזרח הקרוב בברלין (אנ').[1]

צילום הכתובת על הפסל

בדומה לכתובת על פסל הדד (אנ'), כתובת פנמו נחקקה על שמלת הדמות המפוסלת. היא נכתבה על־ידי בר־רכב מלך שמאל־יאדי בניב המכונה שמאלית (אנ'), הנמצא בין פיניקית לארמית. הכתובת מזכירה את תגלת־פלאסר השלישי ("תגלתפלסר" בנוסח הכתובת) ואת ממלכת גורגום (אנ') ("גרגם" בנוסח הכתובת).

הכתובת

עריכה
 
פריסת הכתובת

הכתובת ידועה בסימון KAI 215. קריאה מעט שונה של הכתובת ידועה בסימון NSI 62.[2]

 
צילום נוסף של הכתובת על הפסל

נצב · זן · שם · בררכב · לאבה · לפנמו · בר · ברצר · מלך · יאדי · במ[---] · שנת [· -]ות[- ·] אבי · פנמו ב[צ]דק
אבה · פלטוה · אלה · יאדי · מן · שחתה · אזה · הות · בבית · אבוה · וקם · אלה · הדד · וחת[-] קלה משבה · ע̇ל ו[..]ו[..]א[.]ש [.]ו[.] שחת[...]
בבית · אבה · והרג · אבה · ברצר · והרג · שבעי 70 איחי · אבה · ואבי · על · רכב · וא · [.....]בך · על[....]ך · בעל · [....]חל [---] · פנמו · [....]
ויתרה · מת · מלא · מסגרת · והכבר · קירת · חרבת · מן · קירת · ישבת · ומ[.]נ[.......] בר [·] ק[ר]ל[...............] ש [.] וח/הנ/מו · תשמ[ו?]
חרב · בביתי · ותהרגו · חד ·בני · ואגם · הוית · חרב · בארק · יאדי · וח̇ל[..]אלפ/ת [·] פנמו בר קרל · א[ ] · אבי · פנם · בר · ברצר · אבדו · בא[רק ....]
שאה · ושורה · וחטה · ושערה · וקם · פרס · בשקל · ושטרבי · שמך · בשקל · ואסנב · משח · בשקל · ויבל אבי · פנ[מו · ב]ר · ב[רצר · שי ·]
עד · מלך · אשור · ומלכה · על · בית · אבה · והרג · אבן · שחת · מן · בית · אבה · ושער · מן · אצר · ביתי · ארק̇ · יאדי · מן · במעה · ר[-]ב[....]
ופשש · מסגרת · והרפי · שבי · יאדי · וק[ם] · אבי · והרפי · נשי · בס[.........] [...]בא[.] · בית · קתילת · וקבר [·] אלן · ב[....]
בית · אבה · והיטבה · מן · קדמתה · וכברת · חטה · ושערה · ושאה · ושורה · ביומיה · ואז [·] אכל [·] [-]שומן · א[........]
זלת · מוכרו · וביומי · אבי · פנמו · שם · מת · בעלי · כפירי · ובעלי · רכב · ונחשב [·] אבי · פנמו · במצעת · מלכי [·] כברי [·] מ[ן · ... א]
בי · לו · בעל · כסף · הא · ולו · בעל · זהב · בחכמתה · ובצדקה · פא · אחז · בכנף · מראה · מלך · אשור · ר[.... מראה · מלך ·]
אשור · פחי · ואחי · יאדי · וחנאה · מראה · מלך · אשור · על · מלכי · כבר ב/יר/בש[....... ורץ]
בגלגל · מראה · תגלתפלסר · מלך · אשור · מחנת · או · מן · מוקא · שמש · ועד · מערב · א[ו ·] מן · [........]
רבעת ארק · ובנת · מוקא · שמש · יבל · מערב · ובנת · מערב · יבל · מו[קא · ש]מש · ואבי · [....]
גבלה · מראה · תגלתפלסר · מלך · אשור · קירת · מן · גבל · גרגם · [...]ו̇י̇[.] · ו[א]בי · פנמו · בר · ב[רצר · ...]
ש מרג · וגם · מת · אבי · פנמו · בלגרי · מראה · תגלתפלסר · מלך · אשור · במחנת · גם [· ...]
ובכיה · איחה · מלכו · ובכיתה · מחנת · מראה · מלך · אשור · כלה · ולקח · מראה · מלך · [א]שור [.... והשק]
י · נבשה · והקם · לה · משכי · בארח · והעבר · אבי · מן · דמשק · לאשו<ר> · ביומי · שר[... ובכ]
יה · ביתה · כלה · ואנכי · בר<ר>כב · בר · פנמ[ו · בצ]דק · אבי · ובצדקי · הושבני · מרא[י....]
אבי · פנמו · בר · ברצר · ושמת · נצב · זן · . [לא]בי · לפנמו · בר · ברצר · וש[..]ת · בט[...]
ואמר · במשות · ועל · יבל · אמן · יסמך · מלך · [.......] · ויבל · יוקא · קדם · קבר · אבי · פנמ[ו....]
וזכר · זנה · הא · פא · הדד · ואל · ורכבאל · בעל · בית · ושמש · וכל · אלהי · יאדי [· ...חנ]
י · קדם · אלהי · וקדם · אנש ·

ראו גם

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה
  מדיה וקבצים בנושא כתובת פנמו השני בוויקישיתוף

הערות שוליים

עריכה
  1. ^ Craig, J.A., "The Panammu Inscription of the Zinjirli Collection" The Academy 43 (1893): 351–52, 441
  2. ^ George Albert Cooke, A Text-Book of North-Semitic Inscriptions: Moabite, Hebrew, Phoenician, Aramaic, Nabataean, Palmyrene, Jewish, Clarendon Press, 1903, pp. 171-173