לא יוסיף (נקרא גם בל תוסיף) הוא מצוות לא תעשה האוסרת על בית הדין המכה עבריין שהתחייב במלקות להוסיף מלקות נוספות על מספר המלקות שהוא התחייב בהן. חז"ל למדו מאיסור זה גם איסור כללי להכות כל אדם מישראל, אף אם לא נתחייב מלקות בבית הדין.

לא יוסיף
(מקורות עיקריים)
מקרא דברים, כ"ה, ג'
ספרי מניין המצוות ספר המצוות, לאו ש'; ספר החינוך, מצווה תקצ"ה

מקור המצווה עריכה

התורה כותבת לגבי השליח בית דין שמכה את העובר עבירה שאסור להוסיף להכותו מכה נוספת על ארבעים המלקות, ”ארבעים יכנו לא יסיף פן יסיף להכתו על אלה מכה רבה ונקלה אחיך לעיניך” (ספר דברים, פרק כ"ה, פסוק ג'), ולומדים מזה חכמים שאם על אדם שעבר עבירה מצווים שלא להכותו וודאי שכל אדם כשר מישראל[1]. הרמב"ם כתב שזו הסיבה שבמלקות לוקים רק 39 ולא 40 מלקות, כי חכמים הורידו את המכה הארבעים כדי שאם בטעות יוסיף להכותו עוד מכה לא יעבור על האיסור הזה[2].

דיני המצווה עריכה

האיסור כולל הכאת כל אדם ככל מצוות שבין אדם לחבירו, אולם לבית הדין היכן שיש צורך בדבר וכן כל מקום שנצרך להכות לצורך חינוך, אין איסור בדבר[3]. כמו כן אם אדם מכה את חבירו, מותר למוכה להגן על עצמו על ידי הכאת חוזרת למכה, וכן פטור מתשלום נזיקין במקרה זה[4].

קישורים חיצוניים עריכה

הערות שוליים עריכה

  1. ^ מכילתא דרבי ישמעאל מסכתא דנזקין פרשה ח
  2. ^ משנה תורה, ספר שופטים, הלכות סנהדרין, פרק יז, הלכה א'.
  3. ^ ספר היראים, מצווה רי"ז
  4. ^ הרא"ש, בב"ק, פרק ב', סימן כב.

הבהרה: המידע בוויקיפדיה נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו פסיקה הלכתית.