פתיחת התפריט הראשי

מבקר פנים

(הופנה מהדף מבקר פנימי)

מבקר פנים הוא מבקר אשר מתמנה על ידי הנהלת הארגון במטרה לבצע ביקורת פנימית והוא נמנה עם שומרי הסף של הארגון. המבקר יכול להיות עובד חברה עצמה או מומחה חיצוני העוסק בביקורת פנימית.

למרות שמבקר הפנים נבחר על ידי ההנהלה, עצמאות היא המפתח המרכזי לביצוע ביקורת פנימית, התפשרות בנושא זה עלולה להטות את הביקורת.

בישראלעריכה

על פי חוק הביקורת הפנימית, בכל גוף ציבורי, תאגיד בנקאי ותאגיד ביטוח יש חובה למנות מבקר פנים ובהתאם לתנאים הבאים[1]:

  • מבקר הפנים הוא תושב ישראל
  • לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון
  • בעל תואר ראשון או עורך דין או תואר במנהל ציבורי בתחום ביקורת פנימית וציבורית או רואה חשבון
  • הוא רכש ניסיון של שנתיים בעבודת ביקורת

מינוי מבקר הפנים נקבע על ידי דירקטוריון של חברה ציבורית, על פי המלצת ועדת הביקורת. הממונה על מבקר הפנים הוא יושב ראש הדירקטוריון או המנכ"ל.

לרוב, התואר המבקר הפנימי או המבקר הפנימי הראשי מתייחס למבקר הראשי של הארגון, ואילו התואר מבקר, מתייחס לעובד יחידת הביקורת הכפוף למבקר הראשי.

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה