מבקר צה"ל

יחידת הביקורת הפנימית של צה"ל

יחידת מבקר צה"ל היא יחידת הביקורת הפנימית של צה"ל. היחידה הוקמה ב-2011, בראשה עומד אזרח עובד צה"ל בדרגת תת-אלוף שחבר בפורום מטכ"ל.

ממאי 2019 מכהן כמבקר צה"ל תת-אלוף במיל' עופר שריג.

היסטוריה

עריכה

עם הקמת צה"ל הוקם אגף הפיקוח ולמפקח הכללי הראשון מונה אלוף דוד שאלתיאל. האגף התבטל ב-1955.

לאחר מלחמת יום הכיפורים המליצה ועדת אגרנט על יצירה מחדש של תפקיד המפקח הכללי שתפקידו יהיה לקיים ביקורת על פעילות צה"ל. ההמלצה הייתה למנות לתפקיד קצין בדרגת אלוף לתקופה של חמש שנים.

ב-1976 הוחלט על הקמת מחלקת הבקרה והמעקב (בו"ם) שפעלה תחת ראש אג"ם ולאחר מכן תחת סגן הרמטכ"ל.

בסוף שנת 2011 הוקמה יחידת מבקר צה"ל, שייעודה להיות גוף ביקורת פנימי בצה"ל, על-פי הנדרש בחוק הביקורת הפנימית תשנ"ב 1992, על-מנת לסייע לצה"ל בהשגת מטרותיו ועמידתו בייעודו. היחידה אמונה על קיום בקרה מטכ"לית והנחיה מקצועית של גופי הבקרה והבקרות באגפים, בזרועות ובפיקודים.

פעילות היחידה מתבססת על תקני ביקורת בינלאומיים של לשכת מבקרי הפנים (IIA). ביחידה משרתים מבקרים בשירות קבע, אזרחים עובדי צה"ל וחיילי מילואים.

ראשי אגף הפיקוח:

ראשי מחלקת הבקרה והמעקב:

מבקר צה"ל:

תפקיד

עריכה

תפקידי מבקר צה"ל כפי שהוגדרו בפקודות מטכ"ל:

  • לבדוק האם פעולותיו של צה"ל ופעולות בעלי התפקידים בו, לרבות תהליכי קבלת ההחלטות, תקינות מבחינת שמירה על החוק, על המנהל התקין ועל טוהר המידות, והאם הן יעילות ומועילות להשגת היעדים שנקבעו להן.
  • לבדוק האם פקודות הצבא, כהגדרתן בהפ"ע 1.0105 – "פקודות הצבא, פקודות כלליות אחרות, פקודות קבע ופקודות שגרה", מקוימות בצה"ל.
  • להצביע על ממצאים ולקחים העולים מדוחות המבקר הפנימי לצה"ל ולהציגם בפני הרמטכ"ל.
  • לבדוק האם תוקנו הליקויים עליהם הצביעו מבקר המדינה, מבקר מערכת הביטחון והמבקר הפנימי לצה"ל בדוחות שלצה"ל יש בהם חלק.
  • לגבש ולפרסם, בהתאם לאמור בחוק, בהוראה זו, בהנחיות המקצועיות של מבקר מערכת הביטחון ובתקנים המקצועיים המקובלים, את התפיסה, את המדיניות ואת תורת הביקורת בצה"ל ולהטמעה.
  • להכשיר את בעלי התפקידים העוסקים בביקורת ובבקרה בצה"ל ולהנחותם מקצועית.
  • לתאם את גרף הביקורת השנתי ברמת המטה הכללי, בזרועות, באגפים ובפיקודים.

ראו גם

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה