פתיחת התפריט הראשי

מגדל עדר (מקום מקראי)

אתר מקראי

יישוב בקרבת בית לחם המוזכר בספר בראשית.

אזכוריםעריכה

במקרא נזכר מגדל עדר כמקום שסמוך לו קבע יעקב את מושבו לאחר לידת בנימין, מות רחל וקבורתה בדרך אפרת: "וַיִּסַּע יִשְׂרָאֵל וַיֵּט אָהֳלֹה מֵהָלְאָה לְמִגְדַּל עֵדֶר"[1]

בנוסף נזכר השם מגדל עדר בנבואת מיכה "וְאַתָּה מִגְדַּל עֵדֶר עֹפֶל בַּת צִיּוֹן"[2] אך אין הכרח שמדובר במקום זה ופרשני המקרא במקום הסבירו את השם כמטאפורה לירושלים.[3]. בעקבות אופיים של דברי מיכה נוספו למקום מאפיינים משיחיים שמובאים במספר מקומות במדרשי חז"ל.[4]

במשנה נזכר מגדל עדר במסכת שקלים כמקום בקרבת ירושלים שבהמה הנמצאת בין ירושלים למגדל עדר חזקה עליה שהיא בהמת קודשים:

בהמה שנמצאת מירושלים ועד מגדל עדר, וכמידתה לכל רוח, זכרים, עולות. נקבות, זבחי שלמים.

משנה שקלים פרק ז משנה ד

שם המקוםעריכה

המגדל בשמו של המקום מרמז ככל הנראה על מקום מבוצר, כמו במקומות נוספים במקרא הנקראים על שם המגדל שבתוכם, המשמש לשמירה ומחסה עבור רועי הבקר.

זיהויעריכה

זיהוי המקום לא ברור ואין לזיהויו אלא השערות בלבד. פרופ' שמואל קליין הניח, כי המקום קשור לשדה הרועים המוזכר בברית החדשה [5]. יש המזהים את מקומו של מגדל עדר עם הגבעה אום א-טלע מצפון לעמק ברכה.

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. ^ ספר בראשית, פרק ל"ה, פסוק כ"א.
  2. ^ ספר מיכה, פרק ד', פסוק ח'.
  3. ^ ר"א אבן עזרא: "ואתה - אמר יפת: מגדל דוד, והנכון לירושלים שהיא כמגדל לעדר שהם ישראל" וכן ביארו בעל המצודות והמלבי"ם.
  4. ^ תרגום יונתן בן עוזיאל על בראשית פרק לה, פסוק כא וכן במדרש שכל טוב פרשת וישלח.
  5. ^ "אפשר ולשדה הרועים על יד בית לחם הנזכר בברית החדשה (לוקס ב ח) יש איזה קשר עם מגדל עדר" (ארץ יהודה: מימי העלייה מבבל עד חתימת התלמוד עמ' 89).