פתיחת התפריט הראשי

האם התכוונתם ל...

פיזיולוגיה
אקולוגיה
מדעים מדויקים
כלכלה
מסלול הכשרה או תוכנית למידה
  • מחזור (לימודים) – קבוצת תלמידים בבית ספר מסוים או בתוכנית הכשרה מסוימת, המסיימת לימודיה בשנה מסוימת
    • תמונת מחזור – אמצעי לבוגרי תיעוד מחזור לימודים
    • ספר מחזור – אמצעי לבוגרי תיעוד מחזור לימודים וחוויות מהלימודים
    • פגישת מחזור – פגישה לצורך חברתי-נוסטלגי של בוגרי תוכנית לימודים
תרבות