מטריצה צמודה

באלגברה ליניארית, מטריצה צמודה למטריצה מרוכבת היא המטריצה המתקבלת משחלוף השורות והעמודות והצמדה של רכיבי המטריצה. דהיינו, בשורה ה- ובעמודה ה- של המטריצה הצמודה מופיע הצמוד המרוכב של הערך מן השורה ה- והעמודה ה- של המטריצה המקורית. בפרט, עבור מטריצות ממשיות, המטריצה הצמודה אינה אלא המטריצה המשוחלפת. כלומר, עבור מטריצה המטריצה הצמודה מקיימת:

ההצמדה היא דוגמה סטנדרטית לאינוולוציה מסוג שני. מטריצה ריבועית שפעולת ההצמדה אינה משנה אותה נקראת מטריצה הרמיטית.

תכונות עריכה

  •  
  • אדיטיביות -   ׁ
  •  
  •   (ובפרט, כל אגף מוגדר אם ורק אם השני מוגדר)
  •  

דוגמאות עריכה

  •  
  •  
  •  

ראו גם עריכה

קישורים חיצוניים עריכה