מטתזה

תגובה כימית

תגובת מֵטָתֵזה הנקראת לעיתים תגובת התמרה כפולה, היא תהליך כימי המכיל חילוף קשרים בין שני מגיבים, אשר מסתכם ביצירת תוצרים עם חוזק קשר דומה או שווה למגיבים ההתחלתיים.
התגובה מוצגת בצורה הבסיסית:

A-B + C-D → A-D + C-B

הקשר בין המגיבים יכול להיות יוני או קוולנטי. לרוב, תגובות אלה מסתכמות בהוצאת משקע.

סוגי תגובותעריכה

חילוף יון נגדיעריכה

מטתזה היא טכניקה נפוצה לחילוף יונים. כאשר מתחילים מתמיסות מימיות של יונים אנאורגנים, ניתן להשתמש במטתזה כדי לבודד מלחים שמתמוססים בממס אורגני.

אלקילציהעריכה

  ערך מורחב – אלקילציה

קומפלקסים עוברים אלקילציה דרך תגובות מטתזה. דוגמה לכך היא מטילציה של טיטנוצין די-כלורי:

‎(C5H5)2TiCl2 + 2 ClMgCH3 → (C5H5)2Ti(CH3)2 + 2 MgCl2

המלח בדרך כלל מוצא כמשקע.

סתירהעריכה

  ערך מורחב – סתירה (כימיה)

תגובת סתירה היא סוג מסוים של תגובת התמרה כפולה. תגובת סתירה נגרמת כאשר חומצה מגיבה עם כמות שווה של בסיס. לרוב, התוצר של תגובה זו הוא מים. לדוגמה, חומצה כלורית מגיבה עם נתרן הידרוקסידי על מנת ליצור נתרן כלורי ומים:

HCl (aq) + NaOH (aq) → NaCl (aq) + H 2O (l)‎

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה