פתיחת התפריט הראשי

שינויים

תיקון ר"ת
המק"ם הוא נייר ערך לכל דבר וניתן לקנות אותו דרך חבר בורסה בדרך כלל בנק או בית השקעות, מכיוון שכך על קניה וכן על מכירה של מק"ם יש עמלה של 0.1%. החל מינואר 2013 ביטל [[המפקח על הבנקים]] את תשלום [[דמי משמרת|דמי המשמרת]] על החזקת מק"ם. בזמן פדיון המק"ם צריך לשלם [[מס רווחי הון]] בשיעור מופחת של 15% לעומת מס בשיעור של 25% על [[מס רווח הון|רווחי הון]] בבורסה. המק"ם אינו צמוד למדד, ולכן במידה ובתקופת האחזקה במק"ם שיעור האינפלציה גבוה משיעור תשואת האחזקה ייתכן הפסד ריאלי. כמו כן במידה והריבית עלתה ייתכן הפסד של הרווח החליפי שניתן היה לקבל כתוצאה מהשקעה באפיק אחר.
 
==מק"ם לעומת פקפָּקָ"מם==
{{ערך מורחב|פיקדון קצר מועד}}
הדמיון בצליל גורם לרבים לבלבל בין מק"ם ופקופָקָ"מם, אך מלבד היות שניהם הלוואות נושאות ריבית, אין להם הרבה במשותף. הפק"מם (פיקדוןפיקָדון קצרקְצר מועד) הוא שמו השיווקי של מוצר אותו משווקים הבנקים ללקוחותיהם להפקדת כסף נושאת ריבית בתקופות שונות. הפק"מם נבדל מהמק"ם במספר גורמים עיקריים - ראשית, הריבית שהוא נותן לאותה תקופת זמן נמוכה לרוב משמעותית מהתשואה על מק"ם לאותה תקופת זמן. שנית, זהות הלווה שונה בשני המקרים. במק"ם, המדינה לווה את הכסף מהאזרח, בעוד שבפק"מ מדובר בבנק. (אשר נחשב לרוב כלווה אמין פחות מהמדינה) שלישית, מוצר זה אינו [[נייר ערך]], וככזה לא ניתן לקזז רווחים ממנו מול הפסדים בניירות אחרים לטובת [[מס רווח הון]]. שלישית, מק"ם, כנייר ערך סחיר בבורסה, נזיל ברמה היומית, לרוב ללא איבוד ערך משמעותי, בעוד שבפק"מ קיימות [[עמלת פירעון מוקדם|עמלות פירעון מוקדם]].
 
==המק"ם ככלי מוניטרי==