מתעניין בבלשנות ובשפה העברית. חובב מילונים ולקסיקונים. מאמין שהפניה למקורות וסימוכין היא כמעט-חובה לַוויקיפד באשר הוא (אבל לא תמיד נחוצה).

עֲרכים שֶׁ־עריכה

יָצרתיעריכה

שִׁיפרתיעריכה

כמו כן אני משתדל להוסיף מידע על מחדש המילה בערך הקרוב ביותר אליה. שאר העריכות הן הגהות, ניסוחים וניקוד עזר במקרי דו משמעות או שגיאה רווחת – או בשמות של יישובים ואתרים.

שָׁווה הֲצצהעריכה

יצחק אבינרי - פילולוג, סגנונאי ופוסק לשון. {{בעלי ידע/ניקוד}}