הבדלים בין גרסאות בדף "רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון"

בשנים האחרונות ישנה ביקורת ציבורית נרחבת על עודף רגולציה בשוק ההון בישראל וריבוי רגולטורים.{{מקור}} במקביל הפעילות בשווקים הפיננסיים בישראל הצטמצמה בצורה משמעותית.
 
בהתאם לתיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע"ו–2016,{{הערה|[http://www.justice.gov.il/SitePages/OpenFile.aspx?d=4A49CqZQMS1fP4a9tebtorQ07tKC5XgQxPoxDx1Jq2Y%3d חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע"ו–2016], ס"ח 2582 מ-21 באוגוסט 2016}} יהפוך האגף לרשות נפרדת - רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון.
 
== מטרות ופעולות של האגף==