הבדלים בין גרסאות בדף "תקנון הממשלה"

נוספו 1,229 בתים ,  לפני 14 שנים
סדר היום של ישיבות הממשלה:
* סדר היום של הממשלה נקבע בידי ראש הממשלה
* הממשלה מתכנסת לישיבה רגילה בכל [[יום ראשון]] באולם ישיבות הממשלה ב[[ירושלים]]. ראש הממשלה רשאי לכנס בכל עת ובכל מקום ישיבות ממשלה שלא מן המניין.
* בראש כל ישיבת ממשלה עומד ראש הממשלה, זולת אם נבצר מראש הממשלה לנהל את הישיבה ואז יעמוד בראשה מי שהוסמך לכך מטעם הממשלה (בד"כ [[ממלא מקום ראש הממשלה]]).
* נושאים לסדר היום מטעם שרי הממשלה יוגשו לפי הנהלים ל[[מזכיר הממשלה]] ובמידת הצורך ינתן שיקול דעת לראש הממשלה בדחיפות הנושא לסדר היום.
* הצעה המחייבת פרסום ב[[רשומות]], תכלול טיוטה לפירסום ברשומות.
*
* באם התגלע מחלוקת בין שרים לגבי הפעלת סמכות המצוייה בשניהם ולא הגיעו לעמק השווה תוך 30 יום יובא הדבר להכרעת ראש הממשלה.
* מזכיר הממשלה יכין את סדר היום לממשלה 48 שעות לפני כינוסה ויאפשר, במידה והחומר אינו נוגע לענייני ביטחון או עניינים סודיים, לאפשר את עיונם של השרים בחומר.
* כל החומר העומד לעיון הממשלה ימוספר באופן סידורי.
 
 
=== דרך הגשת נושא לסדר היום של הממשלה ===
שר המעוניין להעלות נושא לסדר היום השבועי של הממשלה עליו להגיש בכתב לא יאוחר מהשעה 12 ביום ד' שלפני ישיבת הממשלה למזכיר הממשלה את נושא ההצעה - שיכלול: כותרת הנושא, ואם המדובר בנושא שמלווה בהחלטת ממשלה - את הצעת נוסח ההחלטה, דברי הסבר להצעה ואת הצורך בה. והיה ונושא כולשהי לא היה סיפק בידי השר להגישו ומפאת דחיפותו יש להעלותו לסדר היום - יוגש למזכיר הממשלה ובהתאם לרצון ראש- הממשלה יועלה לסדר היום.
 
הצעה הכרוכה בהוצאה כספית תצויין במפורש בהצעה המוגשת, והצעה שתקציבה חורג מהתקציב המאושר יציין השר המגיש את המקור למימון ההצעה ואת עמדת שר האוצר לעניין.
הצעה מוגשת מטעם ראש הממשלה ונוגעת לתחום סמכותם של שרים אחרים תואם עם מנכ"ל [[משרד ראש הממשלה]].
 
ל[[למזכירמזכיר הממשלה]] הסמכות לדחות הצעה לסדר היום אם אינה עמדה בתנאים הנ"ל, זולת אם החליט ראש הממשלה אחרת.
 
=== אמנות בנלאומיות ===
חתימה על [[אמנה|אמנה בנלאומית]] (בשונה מאשרורה) אינו מצריך את הגשתה על שולחן הכנסת, אלא הגשתה למזכיר הממשלה בצירוף תרגום לעברית וחוות דעתו של שר החוץ ושר המשפטים.
שר המבקש להעלות הצעה לאשרור אמנה בישיבת הממשלה יגיש עם 10 עותקים לפחות למזכיר הממשלה לפני ישיבת האישור והלה יעבירה לידי הכנסת לשם עיון, ובאם נדרש לאישרורה. יצויין בהצעת אישרור האמנה חוות דעתם של שר האוצר והחוץ וכן האם נדרשים שינוייי חקיקה על מנת לאשררו. לא תוגש הצעה לעיון הכנסת אם מפאת סודיותה או דחיפותה לא ניתן להציגה וזאת באישור [[משרד החוץ|שר החוץ]] ו[[משרד המשפטים|שר המשפטים]].
372

עריכות