האמנה למניעת זיהום מאוניות – הבדלי גרסאות

הוספת מידע לגבי אי אישרור הנספח השישי לאמנה והוספת מקור
מ (עימוד בפרק קישורים חיצוניים (בוט סדר הפרקים))
(הוספת מידע לגבי אי אישרור הנספח השישי לאמנה והוספת מקור)
'''האמנה הבינלאומית למניעת זיהום מאוניות'''{{הערה|שם=האמנה|אמנה בינלאומית בדבר מניעת זיהום מאוניות, 1973. כתב אמנה מספר 997, '''כתבי אמנה''' כרך 29, עמ' 163}}{{הערה|[http://www.snunit.k12.il/www_teva/law/israel/25.html תקנות מניעת זיהום מי הים בשמן (ביצוע האמנה), התשמ"ז-1987]. תקנה 1, הגדרת "האמנה"}}, ולעתים מכונה בעברית אף בשם '''אמנה בינלאומית למניעת זיהום ים מכלי שיט'''{{הערה|1=[http://www.sviva.gov.il/Enviroment/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=object&enDispWho=Articals%5El290&enZone=convention_sea&enVersion=0& אמנות בנושא ים וחופים]. [[המשרד להגנת הסביבה]]}}, '''האמנה הבינלאומית בדבר מניעת זיהום ים מאוניות'''{{הערה|[http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/psolet25_1.pdf תקנות הנמלים (השלכת אשפה מכלי שיט), התש"ע-2010]. תקנה 1, הגדרת "האמנה"}} ו'''אמנת מרפול'''{{הערה|1=[http://www.idi.org.il/Parliament/2007/Pages/2007_55/55_E/Parliament_Issue_55_e.aspx חקיקה סביבתית בישראל ואמנות בינלאומיות]. המכון הישראלי לדמוקרטיה}} (ב[[אנגלית]]: '''International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978'''; הידועה ב[[ראשי תיבות|ראשי התיבות]] '''MARPOL 73/78''') היא אחת ה[[אמנה (הסכם)|אמנות]] הבינלאומיות החשובות ביותר בתחום [[איכות הסביבה]] ה[[ים|ימית]]. האמנה נועדה למזער [[פסולת ימית]] בעולם, כולל תופעות של השלכת [[פסולת]] לים, שמן ו[[גזי פליטה]]. על פי האמנה, מטרתה היא לשמר את הסביבה הימית באמצעות מניעה מוחלטת של זיהום ב[[שמן]] (בעיקר [[נפט]] ותזקיקיו) וחומרים מזיקים אחרים וכן מיזעור אירועים תאונתיים של פליטת חומרים אלה לים. האמנה מחליפה את האמנה למניעת זיהום הים בנפט משנת 1954.
 
אמנת מרפול המקורית נחתמה ב-17 בפברואר 1973, אבל לא נכנסה לתוקף. האמנה הנוכחית היא שילוב של הוראות אמנת מרפול משנת 1973 וכן פרוטוקול משנת 1978. היא נכנסה לתוקף ב-2 באוקטובר 1983. לאמנה המקורית נוספו שישה נספחים, הנספח השישי, העוסק ב[[זיהום אוויר]] מאוניות נכנס לתוקף ב-19 במאי 2005. אך נכון לתאריךלהיום 31(2017) בינוארטרם 2012אושרר חתומיםוטרם עלנסתיימו אמנתכל מרפול,הליכי כוללהחקיקה נספחיםהנדרשים 1לצורך ו-2,יישומו 151ומשכך מדינותהוא בעולם,אינו מתוכןמיושם 68 מדינות אימצו את הנספח השישי והאחרון לאמנהבפועל.<ref>{{הערהקישור כללי|[httpכתובת=https://wwwsvivatit.imo.orgcom/About2017/Conventions05/StatusOfConventions17/Pages/Default.aspx Status of Conventions]. באתר [[ארגון הימאות הבינלאומי]]}}. למעלה מ%d7%9b%d7%9c%d7%99-%d7%a9%d7%99%d7%98-%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%96%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%a4%d7%a8%d7%a5-%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%94/|הכותב=איתמר מ[[מעמס]] אוניות [[צי סוחרהפטר|ציכותרת=לכלי הסוחר]]שיט בעולםמותר מניפותלזהם את [[דגלהאוויר ימי|דגלי]]והמים מדינותבישראל החתומות עלמה האמנה.עושים המדינותמשרדי החתומותהממשלה על האמנהמנת אחראיות לאכיפת האמנה על האוניות הנושאותלעצור את דגליהן, ללא קשר למקום שבו שטה האונייה{{הערהזה?|Claudia Copeland, [http://www.earthאתר=סביבתית-forum.com/NLE/CRSreports/08Jun/RL32450.pdf Cruiseדיווח Shipמפגעי Pollution: Background Laws and Regulations, and Key Issues]סביבה. Update July 1, 2008. |תאריך=2017-05-17|תאריך_וידוא=2017-08-27}}.</ref>
 
נכון לתאריך 31 בינואר 2012 חתומים על אמנת מרפול, כולל נספחים 1 ו-2, 151 מדינות בעולם, מתוכן 68 מדינות אימצו את הנספח השישי והאחרון לאמנה{{הערה|[http://www.imo.org/About/Conventions/StatusOfConventions/Pages/Default.aspx Status of Conventions]. באתר [[ארגון הימאות הבינלאומי]]}}. למעלה מ-99% מ[[מעמס]] אוניות [[צי סוחר|צי הסוחר]] בעולם מניפות את [[דגל ימי|דגלי]] מדינות החתומות על האמנה. המדינות החתומות על האמנה אחראיות לאכיפת האמנה על האוניות הנושאות את דגליהן, ללא קשר למקום שבו שטה האונייה{{הערה|Claudia Copeland, [http://www.earth-forum.com/NLE/CRSreports/08Jun/RL32450.pdf Cruise Ship Pollution: Background Laws and Regulations, and Key Issues]. Update July 1, 2008. }}.
 
ישראל הצטרפה לאמנת מרפול ב-31 באוגוסט 1983 ואישררה אותה ואת חמשת נספחיה הראשונים ב-2 באוקטובר 1983, בחקיקה מתאימה החלה אף על אוניות המניפות את דגל ישראל{{הערה|שם=האמנה}}{{הערה|אדם שלימצק, [http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/FD3603E2-464A-4182-BC6E-EF84EEB0F729/109710/omanut.pdf סקירת אמנות סביבתיות אשר ישראל צד להן]. המשרד להגנת הסביבה, אגף יחסים בינלאומיים, פברואר 2010}}.
2,420

עריכות