הבדלים בין גרסאות בדף "מיסוי הימורים, הגרלות ופעילות נושאת פרסים"

(יצירת דף עם התוכן "'''זכייה בהימורים, בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים''', העולה על סכום מסוים, חייבת בישראל ב[...")
תגית: תו כיווניות מפורש
 
==שיעור המס==
שיעור המס נקבע בסעיף 124ב לפקודה, שנוסחו הנוכחי הוא: "על אף הוראות סעיף 121, שיעור המס על הכנסה מהימורים, מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים, לפי סעיף 2א, יהיה 35%, בלא זכאות לפטור, להנחה, לניכוי, לזיכוי או לקיזוז כלשהם, למעט פטור לפי סעיף 9(28) או ניכוי לפי סעיף 17(11)."
עם הטלת המס, ביולי 2003, נקבע שיעורו ל-25%.{{הערה|שם=תיקון 134}} ב-1 באוגוסט 2013 הועלה שיעור המס ל-30%.{{הערה|[http://fs.knesset.gov.il//19/law/19_lsr_301574.pdf חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013], ס"ח 2405 מ-5 באוגוסט 2013}} ב-1 בינואר 2017 הועלה שיעור המס ל-35%.{{הערה|שם=תיקון 234|[http://fs.knesset.gov.il//20/law/20_lsr_366872.pdf חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016], ס"ח 2592 מ-29 בדצמבר 2016}} פטור לפי סעיף 9(28) הוא פטור לסכומי זכייה נמוכים, כאמור לעיל, וניכוי לפי סעיף 17(11) הוא ניכוי בגין הוצאות הכרוכות בתשלום המס, כגון שירותי [[רואה חשבון]] להכנת הדו"ח השנתי.
 
ביולי 2015 נוסף לפקודה סעיף 121ב, המטיל מס על הכנסות גבוהות, מכל מקורות ההכנסה החייבים במס, ובכלל זה הכנסה מהימורים ומפעילות נושאת פרסים. כאשר הכנסתו הכוללת של אדם עלתה על 800,000 ש"ח בשנה, הוטל על חלקה שמעל לסף זה מס נוסף בשיעור 2%. בהתאם לכך, שיעור המס הכולל על חלקה של זכייה שמעל לסף זה הגיע ל-32%. ב-1 בינואר 2017 עלה שיעור המס על הכנסות גבוהות ל-3%,{{הערה|שם=תיקון 234}} וההכנסה החייבת במס זה הוקטנה ל-640,000 ש"ח. בהתאם לכך, שיעור המס הכולל על חלקה של זכייה שמעל לסף זה הגיע ל-38%.
 
משלם הזכייה חייב [[ניכוי מס במקור|לנכות במקור]] את המס החל על הזכייה.
 
==בפסיקה==