Difference between revisions of "חוק שיווי זכויות האישה"

m
הגהת ההתחלה
m (הגהה)
m (הגהת ההתחלה)
'''חוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951'''{{הערה|עד לשנת 2000 נכתב "חוק שיווי זכויות האשה"}} נועד להבטיח [[שוויון זכויות]] ל[[אישה|נשים]]. "מטרתו של החוק, כפי ששמו מעיד עליו, היא להשוות אשה לאיש, ולמנוע ולעקור כל אפליה משפטית שהיא לרעת האשה".{{הערה|שופט [[בית המשפט העליון]], [[משה זילברג]], בבג"ץ 49/54 מלחם נגד השופט השרעי, פ"ד ח 910}}
 
החוק הוגש ל[[האספה המכוננת|אספה המכוננת]] על ידי [[ממשלת ישראל|הממשלה]],{{הערה|[http://fs.knesset.gov.il//1/law/1_ls1_288463.PDF הצעת חוק שווי זכויות האשה, תשי"א-1951], ה"ח 75 מיום מ-9 במאי 1951}} בהתאם לקווי היסוד של [[הממשלה הראשונה]], שבהם נאמר: "יקויים שוויון מלא וגמור של האשה - שוויון בזכויות ובחובות, בחיי המדינה, החברה והמשק ובכל מערכת החוקים". בעת הדיון בכנסת בהצעת החוק הסביר ראש הממשלה, [[דוד בן-גוריון]]: "החוק המוצע על ידי הממשלה רוצה לקבוע עיקרון פשוט וברור: לאשה יש כל הזכויות שיש לגבר. יש מקרים שמקנים לאשה זכויות יתר כשהאשה היא בהריון או בלידה, כי רק האשה יכולה להרות וללדת, אבל בדרך כלל אנו רוצים שתהיה שוות זכויות".{{הערה|[[דברי הכנסת]] 9 (התשי"א) [http://fs.knesset.gov.il//1/Plenum/1_ptm_250086.pdf#page=17 עמ' 2181]}} החוק אושר ב-[[17 ביולי]] [[1951]].{{הערה|שם=נבוחוק|[http://fs.knesset.gov.il//1/law/1_lsr_209710.PDF חוק שיווי זכויות האשה, תשי"א-1951], ס"ח 82 מיום מ-26 ביולי 1951}}
 
==סעיפי החוק==
לב החוק ניתן בסעיף 1 שלו (שלימים הפך לסעיף 1א (א)), המבטיח [[שוויון]] בין ה[[אשה]] וה[[איש]]: "דין אחד יהיה לאשה ולאיש לכל פעולה משפטית; וכל הוראת חוק המפלה לרעה את האשה, באשר היא אשה, לכל פעולה משפטית - אין נוהגים לפיה".
 
סעיף 2 לחוק מבהיר שה[[נישואים]] אינם פוגעים בעיקרון שנקבע בסעיף 1: "לאשה נשואה תהיה כשרות מלאה לקנין ולעשיה בקנינים כאילו הייתה פנויה; ואין קניניה שרכשה לפני הנישואין נפגעים על ידי קשר הנישואין".
בהתחשב בכך ש[[נישואים]] ו[[גירושים]] מוסדרים בישראל על פי כללי [[דת]]ם של בני הזוג, כללים שאין בהם שוויון בין המינים, בא סעיף 5 ומסייג את שנקבע בסעיפים הקודמים: "אין חוק זה בא לפגוע בדיני איסור והיתר לנישואין ולגירושין".
 
בנוסח המקורי של החוק נכלל סעיף 6, שכלל הסתייגות נוספת מעקרון השוויון: "אין חוק זה בא לפגוע בכל הוראת חוק הבאה להגן על האשה באשר היא אשה". סעיף זה בוטל בשנת 2000{{הערה|שם=ת2000|[http://fs.knesset.gov.il//15/law/15_lsr_300201.pdf חוק שיווי זכויות האשה (תיקון מס' 2), התש"ס-2000], ס"ח 1735 מיום מ-9 באפריל 2000}} והוחלף במספר סעיפים אחרים, ביניהםבהם סעיף 1ג. הקובע שהחוק בא להוסיף על זכויות האישה ולא לגרוע מהן.
 
==היסטוריה חקיקתית==
חוק שיווי זכויות האישה תשי"א-1951{{הערה|[http://fs.knesset.gov.il//1/law/1_lsr_209710.PDF שם=חוק שיווי זכויות האישה, התשי"א-1951], ס"ח 82 מ-26 ביולי 1951}} המקורי היה החקיקה הראשונה בנושא שיווי זכויות האישה בישראל. המטרות המוצהרות של חוק זה היו: להביא לידי כך שיחול דין ומשפט שווה וזהה לכל פעולה שתתבצע על ידי נשים וגברים כאחד, ותחייב את שני המינים לאותםלאותן הזכויות והחובות (ובתוך כך דין שווה בדיני [[ירושה]], [[עיזבון]], [[קניין]] ואפוטרופסותו[[אפוטרופסות]] על הילדים). כמו כן קבע החוק כי נדרש אישור האישה להתרת קשרי נישואין,. בחוק זה היו מספר סייגים בתחומי הנישואים והגירושין, שנקבעו שיהיו בטיפול בתי הדין הרבניים. בשנת [[1992]] הקימה הכנסת את הוועדההו[[ועדה לקידום מעמד האישה]], שקיבלה בשנת [[1996]] מעמד סטטוטורי{{הבהרה|למה הכוונה?}} והתפתחה ב-[[1998]] לרשותל[[הרשות לקידום מעמד האישה|רשות לקידום מעמד האישה]] ב[[משרד ראש הממשלה]], מתפקיד ייעוצי בעיקרו לתפקיד ביצועי, ברשות המקיימת כוח אדם ומשאבים.{{הערה|[https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p213k1m2_001.htm{{ויקיטקסט חוק|חוק הרשות לקידום מעמד האשה, תשנ"ח-1998, אתר נבו.]}} כמו-כן,}} בכנסת השלוש עשרה נעשה ניסיון על ידיניסו חברי הכנסת דאז [[אברהם פורז]], [[נעמי חזן]] וענתו[[ענת מאור]] להפוך את החוק לחוקל[[חוק יסוד]], אך היוזמה נכשלה.<ref>{{קישור כללי|כתובת=http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=16025|הכותב=מטח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית|כותרת=תיקון לחוק שיווי זכויות האישה|אתר=|תאריך=}}</ref>
 
*תיקון 1 לחוק נחקק בשנת [[1995]].{{הערה|[http://fs.knesset.gov.il//5/law/5_lsr_208455.PDF חוק הירושה תשכ"ה-1995], ס"ח 446 מ-10 בפברואר 1965}} מטרת התיקון הייתה להביא לשוויון זכויות תחת חוקי הירושה והעיזבון, והרחבת הזכויות במעמד דין. זאת תוך הכללת מעמד וזכויות בת זוג נוספת, או [[ידועה בציבור]] לעיזבון מתחת חוקי הירושה. בנוסף לשמירה על זכויות קניין לאישה נשואה כפנויה, שוויון מבחינה האפוטרופסות על ילדים.{{הערה|שם=חוק שיווי זכויות האישה|[https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/317_004.htm חוק שיווי זכויות האישה, אתר נבו.]}} חקיקה זו נקבעה בהמשך לייסוד החוק הפלילי הבריטי משנת 1936, שלפיו דןשדן ל-5 שנות מאסר אדם המבטל את נישואיו לאישה ללא הסכמתה. בנוסף אסר על נשים לעבוד ולצאת מביתן לאחר השעה 22:00.{{הערה|1={{קישור כללי|כותרת=פקודת החוק הפלילי, 1936 (לא בתוקף). מאגר החקיקה הלאומי. אתר הכנסת.|כתובת=http://m.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawPrimary.aspx?t=lawlaws&st=lawlaws&lawitemid=2000863}}}} באותה השנה הקים [[נציב שירות המדינה]], בהתאם לתיקון מס' ‎ 7ל[[חוק שירות המדינה (מינויים)]], את האגף לקידום ושילוב נשים בנציבות שירות המדינה.{{הערה|[https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p221k1_001.htm חוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959]}} לפי '''חוקיחוק הירושה תשכ"ה-1995''' נקבע מעמד חוקי לעיזבון בני זוג "ידועים בציבור (שאינם נשואים לאחרים)", במקרה של אדם הנשוי ליותר מאישה אחת - תתבצע חלוקה שווה של העיזבון בין הנשים.{{הערה|1={{קישור כללי|כותרת=חוק הירושה, תשכ"ה-1965. אתר נבו.|כתובת=https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/181_001.htm}}}}
 
*תיקון 2 נחקק בשנת [[2000]]{{הערה|[http://fs.knesset.gov.il//15/law/15_lsr_300201.pdf חוק שיווי זכויות האישה (תיקון מס' 2), התש"ס-2000], ס"ח 1735 מ-9 באפריל 2000}} וביקש לוודא שוויון מלא בין המינים לפי עקרונות [[מגילת העצמאות]], תוך הרחבת זכויות האישה מהתחום המשפטי ובתחומים נוספים כמו: קיום בכבוד אנושי, עבודה, חינוך, השכלה, בריאות, דיור, איכות סביבה ורווחה חברתית. בנוסף נקבע כי לנשים קיימת זכות מלאה על גופן. בנוסף זכות להגנה מפני [[אלימות]], [[הטרדה מינית]], [[ניצול מיני]] וסחר גוף. בתחום הביטחון{{הערה|צה"ל, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר וארגוני הביטחון האחרים}} נקבע כי לאישה זכות שווה למלא כל תפקיד. בתחום הציבורי{{הערה|הכולל: משרד ממשלתי, יחידותיו ויחידות הסמך, חברה עירונית, תאגיד או גוף ציבורי שהוקם בחוק, חברה ממשלתית}} נקבע ייצוג הולם של נשים בוועדות המכרזים והמינויים למשרות ובדירוגים השונים בקרב ההנהלה, הדירקטוריון והמועצה, זאת תוך קידום [[העדפה מתקנת]] לנשים.{{הערה|שם=חוק שיווי זכויות האישה}} בתיקון זה הפך סעיף 1 לסעיף 1א, ולפניו בא סעיף הצהרתי, הקושר את החוק ל[[הכרזת העצמאות]] (צעד דומה נעשה ב[[חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו]] וב[[חוק יסוד: חופש העיסוק]]): "חוק זה מטרתו לקבוע עקרונות להבטחת שוויון מלא בין האישה לבין האיש, ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל". כן נוספו לחוק סעיפים אחדים: