פתיחת התפריט הראשי

שינויים

אין שינוי בגודל, לפני 6 חודשים
תיקון קישורים פנימיים
==נושאים מרכזיים על פי פרקים==
===עם ישראל במצרים (פרקים א-יא)===
בתחילת הספר מובא קישור אסוציאטיבי עם סוף ספר [[בראשית]], על ידי מניית [[שבטי ישראל|בני ישראל]] היורדים מצריימה. אחר כך מספר הכתוב על השינוי הדרסטי ביחס של המצרים לבני ישראל – מאורחים רצויים הם הופכים לעבדים. מתוך עם-העבדים צומח מנהיג ושמו [[משה]], הגדל בבית [[פרעה (דמות מקראית)|פרעה]], מלך מצרים.
 
משה יוצא ורואה את שעבוד אחיו. כאשר הוא מבחין במצרי המכה איש עברי – הוא הורגו, וכשהוא רואה איש עברי מכה איש עברי, הוא מדבר עימו. הדבר נודע לפרעה ומשה בורח ל[[מדין]], דרך [[מדבר סיני]], אזורים בהם הוא עתיד להוביל את עמו. במדין הוא מסייע לבנות הכהן הגדול ואף נישא לאחת מהן, ועובד כרועה צאן. בצאתו למדבר הוא רואה [[הסנה הבוער|סנה בוער]] ואינו אוכל (-מתכלה), וכאן מתגלה אליו ה[[אלהים]] ומצווה עליו ללכת ל[[פרעה]] ולשחרר את בני ישראל.
===מצוות בניית המשכן (פרקים כה-לא)===
{{הפניה לערך מורחב|מצוות בניין בית המקדש}}
משה מצטווה לבנות משכן, שבו ישכון האל. הוא מקבל את המידות והפרטים המדויקים של המשכן ושל כליו : [[ארון הברית]], ה[[מנורההמנורה]], ה[[מזבח]], וכן בגדי הכהונה (הכוללים את ה[[חושן]]).
 
ישנו גם פירוט מלא אודות החומרים מהם אמורים להיעשות כל אלה. ישנו גם פירוט אודות הדרך להקדיש את ה[[כהנים]] לעבודת המשכן, וכן פרטי ה[[קרבנות]] ואופן הקרבתם (פירוט שיימשך וביתר-שאת בחומש הבא - [[ויקרא]]). נבחרים גם אנשי המקצוע האמורים להכין את המשכן ואת כליו - [[בצלאל בן אורי]] ו[[אהליאב בן אחיסמך]].