הבדלים בין גרסאות בדף "דייוויד סט. ג'ון"

:::::אבלאֲבָל מובןמוּבַן מאליומֵאֵלָיו שהייתישֶׁהֲיִיתִי רוצהרוֹצֶה לזיֵןלְזַיֵן אתאֶת אוֹפֶלְיָה
 
:::::כלוםכְּלוּם איןאֵין זהזֶה כלכֹּל העניןהָעִנְין כֻּלוֹ שהיאשֶׁהִיא בקשהבִּקְשָׁה
:::::עורהעוֹרָהּ שלהשֶׁלָהּ צחורצָחוֹר כבטנהכְּבִטְנָה שלשֶׁל טְרוּטָה
:::::וְכִמְעַט שָׁקוּף בָּאוֹר הַנוֹזְלִי
:::::וכמעט שקוף באור הנוזלי
:::::שהלבנהשֶׁהַלְבָנָה מניחהמַנִיחָה לִגְלֹשׁ מבעדמִבַּעַד לחלונהלְחָלוֹנָהּ
 
:::::פָּשׁוּט דָמֵה אוֹתִי כְּפִי שֶׁאָמְרָה
:::::פשוט דמֵה אותי כפי שאמרה
:::::מִטַת הָרֶפֶשׁ שֶׁל אִזְמָרַגְד וַכֶסֶף שֶׁמִתַחְתַי
:::::מטת הרפש של אזמרגד וכסף שמתחתי
:::::הַמַים הַמַחְלִיאִים הַמְלַקְקִים אֶת יְרֵכַי
:::::המים המחליאים המלקקים את ירכי
:::::אֲנִי שֶׁלֹא כְּאוֹפֶלְיָה הַצָפָה שֶׁלִי
:::::אני שלא כאופליה הצפה שלי
 
:::::אהיהאֶהֳיֶה עירומהעֵירוֹמָה שערישַׂעֲרִי מניפהמְנִיפָה לחהלַחָה אֲדֻמָה
:::::וַאֲפִלוּ פִּרְחֵי פִּטְמוֹתָי יַרְגִיעוּ
:::::ואפלו פרחי פטמותי ירגיעו
:::::מִתַחַת לְעֲלֵי הַחֲבָצֶלֶת כְּשֶׁתִגְחַן מֵעָלַי
:::::מתחת לעלי החבצלת כשתגחן מעלי
:::::עורגעוֹרֵג לפשֵׂקלְפַשֵׂק אתאֶת רגלירַגְלָי עדעַד שמלֹא
 
:::::הָעוֹלָם שלשֶׁל מותימוֹתִי ימשֹׁךיִמְשֹׁך אותךָאוֹתךָ לחִבּוּקוֹ
 
==קישורים חיצוניים==