פתיחת התפריט הראשי

שינויים

נוספו 3 בתים, לפני 5 חודשים
מ
הוספת קישור להמאה ה-15
*אהרן ארנד, הפירוש הקצר של בעל הטורים לתורה, '''מחניים''' 3 (תשנ"ג) 180-187.
*יהודא דוב גלינסקי, על תפוצת הטורים בספרד בדור הגירוש ועל קיצור לא ידוע לטור חושן משפט, '''ישורון''' יב (תשס"ג) תשפד-תתא.
*יהודא דוב גלינסקי, "וזכה זה החכם יותר מכלם שהכל למדו מספריו" : על תפוצת "ארבעה טורים" לר’ יעקב בן הרא"ש מזמן כתיבתו ועד לסוף [[המאה ה-15]], '''סידרא''' יט (תשס"ד) 25-45.
*יעקב קאפל רייניץ, מבוא ל'''פרוש הטור על התורה''', ירושלים: [[פלדהיים]], תשס"ו. ‬