קבלן כוח אדם – הבדלי גרסאות

מ
(←‏חוק להסדרת העסקתם של עובדי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון במגזר הציבורי: אני לא בטוח ב-100% שהמידע הזה רלוונטי (ההנחה שלי הייתה שהיו כמה יוזמות חקיקה כאלו שלא עברו בכנסת ושאין סיבה להציג דווקא את זו, אבל לא הצלחתי לאמת את זה), אבל אני כן בטוח שהמיקום הקודם שבר את רצף הקריאה של הפרק והזזתי בהתאם)
מ (הוספת קישור לחוק הזכות לעבודה בישיבה)
הגנה נוספת לעובדי קבלן ניתנת ב'''[[חוק שכר מינימום]]''', התשמ"ז-1987. סעיף 6א לחוק זה קובע כי עובד קבלן שלא שולם לו [[שכר מינימום בישראל|שכר מינימום]] רשאי לתבוע גם את המעסיק בפועל. בתנאים מסוימים ניתן להטיל עונש [[מאסר]] על מעסיק בפועל של עובד קבלן שהקבלן לא שילם לו שכר מינימום.
 
ב'''[[חוק הזכות לעבודה בישיבה]]''', התשס"ז-2007 נקבע כי הוראותיו של חוק זה חלות, לעניין מעביד ועובד, גם על מעסיק בפועל ועל עובד קבלן המועסק אצל מעסיק בפועל.
 
הסעיף ב'''[[חוק עבודת נשים]]''', התשי"ד-1954, המגביל את [[פיטורים|פיטוריה]] של עובדת ב[[היריון]], הורחב כדי להגן גם על עובדת קבלן, ונקבע בו "לא יגרום מעסיק בפועל לכך שקבלן כוח אדם יפטר עובדת בהיריון בניגוד להוראות סעיף זה".