ספרדים ועדות מזרח: הבדלים בין גרסאות

מ
קידוד קישורים, קטגוריה
מ (קישורים פנימיים)
מ (קידוד קישורים, קטגוריה)
 
== קישורים חיצוניים ==
* {{סיעת עבר|89}}
* רשימות מועמדים מלאות: [https://web.archive.org/web/20160303171650/http://www.idi.org.il/media/511774/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AAכנסת%201-%20%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA%20%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%9620רשימת%D720איחוד%A820ספרדים%D720ועדות%9720המזרח.pdf לכנסת הראשונה], [https://web.archive.org/web/20160605050659/http://www.idi.org.il/media/512579/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AAכנסת%202-%20%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D720רשימת%A820ספרדים%D720ועדות%9720המזרח.pdf לכנסת השנייה], [https://web.archive.org/web/20160303171116/http://www.idi.org.il/media/512829/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AAכנסת%203-%20%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D720רשימת%A820ספרדים%D720ועדות%9720המזרח.pdf לכנסת השלישית], ו[https://web.archive.org/web/20131018132914/http://www.idi.org.il/media/512997/%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AAכנסת%204-%20%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93%20%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%20%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%9320איחוד%D720לאומי%9920מיסודם%D720של%9D20ספרדים.pdf לכנסת הרביעית (בשם איחוד לאומי)]
* {{המרכז ללימודי רוח|היסטוריום: רגע היסטורי למורים ותלמידים|מפא"י נגד רדיו דמשק: הבחירות לכנסת השלישית|historiyom/mp-y-ngd-rdyv-dmshq-hbkhyrvt-lknst-hshlyshyt}}
 
{{הערות שוליים}}
 
[[קטגוריה:ישראל: מפלגות מרכז היסטוריות]]
[[קטגוריה:סיעות בכנסת]]
[[קטגוריה:ספרדים ועדות המזרח בארץ ישראל]]
[[קטגוריה:מפלגות ציוניות]]
[[קטגוריה:ציונות כללית]]
[[קטגוריה:ישראל: מפלגות מרכז]]
[[קטגוריה:ישראל: מפלגות עדתיות]]
[[קטגוריה:סיעות החברות בממשלת ישראל ה-1]]