הרשאות משתמש

בחירת משתמש  
צפייה בקבוצות המשתמשצפייה בקבוצות שהמשתמש משתייך אליהן קיפודנחש (שיחה | תרומות)

חבר בקבוצות: יוצרי חשבונות, בדוקי עריכות אוטומטית, עורכי ממשק, מנטרים

חבר אוטומטית בקבוצה: משתמשים ותיקים

יומן הרשאות