הרשאות משתמש

בחירת משתמש  
צפייה בקבוצות המשתמשצפייה בקבוצות שהמשתמש משתייך אליהן שמוליק (שיחה | תרומות)

חבר בקבוצות: בדוקי עריכות אוטומטית, עורכי ממשק

חבר אוטומטית בקבוצה: משתמשים ותיקים

יומן הרשאות