יש גם ממד של משמעת ושליטה בהכרת מגבלות הספרייה שלך. האינטרנט הוא מכשיר שטני, והוא גרוע בערך כמו אנציקלופדיה. אתה מדפדף, ועד שאתה מגיע למה שאתה רוצה, בדרך אתה צולל לתוך שמונה מאות ערכים אחרים, שזה נורא נחמד ונורא טוב וזה עושה אותך איש רנסנס ומה לא, אבל לא זה מה שהתכוונת, לעזאזל. יש לך עבודה לעשות.

[[ספי בן יוסף. בתוך: מיכל יפת, חיים עם ספרים, אחוזת בית 2005.]]
רשימת מפורטת של הערכים שיצרתי עד כה (2900) + גרסה מייגעת של דף המשתמש