הרשאות משתמש

בחירת משתמש  
צפייה בקבוצות המשתמשצפייה בהרשאות של המשתמש Tamir Kalman (שיחה | תרומות)

חבר בקבוצות: בדוקי עריכות אוטומטית, חסיני חסימות IP, מנטרים

חבר אוטומטית בקבוצה: משתמשים ותיקים

יומן הרשאות

  • 14:44, 28 בינואר 2018 Deror avi שיחה תרומות שינה את ההרשאות של Tamir Kalman מ־יוצר חשבונות (זמני, עד 20:42, 30 בינואר 2018), בדוק עריכות אוטומטית, חסין חסימות IP וגם מנטר ל־יוצר חשבונות (זמני, עד 13:44, 28 באפריל 2018), בדוק עריכות אוטומטית, חסין חסימות IP וגם מנטר
  • 20:42, 30 בדצמבר 2017 Deror avi שיחה תרומות שינה את ההרשאות של Tamir Kalman מ־בדוק עריכות אוטומטית, חסין חסימות IP וגם מנטר ל־יוצר חשבונות (זמני, עד 20:42, 30 בינואר 2018), בדוק עריכות אוטומטית, חסין חסימות IP וגם מנטר
  • 14:29, 24 באוגוסט 2017 Eldad שיחה תרומות שינה את ההרשאות של Tamir Kalman מ־בדוק עריכות אוטומטית וגם חסין חסימות IP ל־בדוק עריכות אוטומטית, חסין חסימות IP וגם מנטר (משתמש פעיל, תורם ואמין)
  • 19:52, 23 במרץ 2017 Eldad שיחה תרומות שינה את ההרשאות של Tamir Kalman מ־חסין חסימות IP ל־חסין חסימות IP וגם בדוק עריכות אוטומטית (משתמש תורם, ואמין)
  • 21:55, 9 בפברואר 2017 Eldad שיחה תרומות שינה את ההרשאות של Tamir Kalman מ־(כלום) ל־חסין חסימות IP (משתמש תורם; יש צורך בהרשאה כי הכתובת בבית הספר נחסמת)