האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות – שפות אחרות