מינהל סחר חוץ

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה מגבש ומוביל את מדיניות סחר החוץ של מדינת ישראל במטרה להגביר את כושר התחרותיות של התעשייה הישראלית ולמצב את תדמיתה החדשנית בשווקים הבין-לאומיים, למען הגדלה וגיוון של הייצוא הישראלי ומשיכת השקעות זרות.

תחומי הפעילות העיקריים של המינהל כוללים פעולות לקידום הסחר והייצוא, ייזום ותחזוקה של הסכמי סחר לשיפור תנאי הסחר של ישראל, עידוד ומשיכת השקעות זרות ויצירה של שיתופי פעולה אסטרטגיים עם חברות זרות.

לצד הפעילות בישראל, מינהל סחר חוץ מפעיל מערך של 43 נספחים כלכליים בפריסה עולמית, המוצבים במדינות היעד של הייצוא הישראלי ובארגונים הכלכליים הבין-לאומיים, ותפקידם לסייע לתעשייה הישראלית בשוקי חו"ל במגוון דרכים; ייזום פעילויות, ארגון משלחות, ארגון תערוכות ועריכת סמינרים מקצועיים, פתיחת דלתות בחברות ובגופי ממשל בשוקי היעד, ליווי חברות בשלבי הכניסה לשווקים וכן סיוע בנושאי רגולציה, פתרון של חסמי סחר ונושאים אחרים.

בנוסף, המינהל יוזם ומנהל משא ומתן על הסכמי סחר חדשים, מעדכן באופן שוטף הסכמי סחר קיימים, פועל להסרה של חסמי סחר ומייצג את מדינת ישראל בארגונים הכלכליים הבין-לאומיים: ארגון הסחר העולמי (WTO) והארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD) ובנציגות ישראל לאיחוד האירופי.

כמו כן, המינהל מפעיל מערך של כלים וקרנות המסייעים לחברות ישראליות לפעול בחו"ל.

מדי כשנתיים מצרף המינהל לשורותיו את בוגרי קורס נספחי כלכלה וסחר, המשמשים בתפקידי מטה עד הצבתם של חלקם בתפקיד נספח כלכלה וסחר באחת מנספחויות משרד הכלכלה בעולם.

אגפיםעריכה

אגף קידום ייצואעריכה

האגף אחראי לקידום הייצוא ולתפעול הנספחויות הכלכליות בחו"ל. לשם כך הוא מחולק לדסקים גאוגרפיים המתפעלים רשת נספחים כלכליים ברחבי העולם.

הדסקים הגאוגרפיים מחולקים כך: אירופה (1 ו-2), אמריקה הלטינית, צפון אמריקה, אסיה פאסיפיק, סין, שווקים מתעוררים ומוסדות פיננסיים והמזרח התיכון. מחלקת השווקים המתעוררים והמוסדות הפיננסים אמונה על קידום הפעילות הכלכלית במדינות המתפתחות ועל שילוב חברות ישראליות בפרויקטים במימון מוסדות פיננסיים לפיתוח (Development Finance Institutions). במקביל, המחלקה פועלת להגברת המודעות לאתגרי הפיתוח בעולם בקרב התעשייה הישראלית ומובילה הסכמים שונים עם המוסדות הפיננסיים לפיתוח. זאת ועוד, המחלקה מקדמת שיתופי פעולה עם ארגוני חברה אזרחית, המממנים ומובילים פרויקטים במדינות מתפתחות כחלק מעיצוב אסטרטגיית הפיתוח של מדינת ישראל.

הנספחים הכלכליים עומדים בראש הנספחות הכלכלית של משרד הכלכלה והתעשייה הישראלי במדינת היעד. הנספחים אמונים על ניהול הנספחות הכלכלית ומהווים גורם המקשר בין פעילות משרד החוץ במדינת היעד (באמצעות השגרירות) ופעילות הנספחות ומטה מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה בירושלים.

הנספחות הכלכלית, הפועלת בשוק היעד ליצוא ושיתוף פעולה כלכלי, מהווה זרוע דיפלומטית של מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה, ופועלת לפיתוח שותפויות אסטרטגיות בין ישראל למדינות היעד, לקידום יחסים מסחריים בין חברות ישראליות לחברות בשוק היעד, וכן פועלת מול גורמים נוספים בזירה הציבורית והממשלתית.

הנספחויות הכלכליות ברחבי העולם פועלות בהתאם לתוכנית העבודה של מטה מינהל סחר חוץ והנהלת משרד הכלכלה והתעשייה ובשיתוף עם משרד החוץ הישראלי ועם שחקנים ממשלתיים נוספים, ארגונים לא ממשלתיים וגופים פרטיים, לפי הצורך. כל זאת, במטרה לקדם ביעילות את מדיניות הסחר הבין-לאומית של מדינת ישראל בהתאם למדיניות משרד הכלכלה והתעשייה ומדיניות ממשלת ישראל.

בכל נספחות כלכלית פועלים מספר קציני סחר, המהווים גשר בין חברות פרטיות/גופים ציבוריים/גורמי ממשלה בשוקי היעד לבין חברות ישראליות המעוניינות לייצא. קציני הסחר מסייעים למשלחות סחר ישראליות המגיעות למדינת היעד או יוצאות לישראל, מתזמנים פגישות B2B אסטרטגיות באירועים הלאומיים והבין-לאומיים החשובים ביותר ומעניקים סיוע וייעוץ מקצועי לחברות ישראליות ממוקדות, המעוניינות לפעול בשוק היעד.

לצד הדסקים הגאוגרפיים פועלות גם מחלקת אירוח, קשרי חוץ, פרסום והסברה וכן המחלקה לתקציבי סחר חוץ ורישום הייצוא.

אגף מדיניות סחר והסכמים בין-לאומייםעריכה

אגף מדיניות סחר והסכמים בין-לאומיים במשרד הכלכלה והתעשייה משרת את היצואן והיבואן הישראלי באמצעות ייזום הסכמי סחר חדשים וטיפול שוטף בהסכמים קיימים; ניהול המשא ומתן לגביהם ומעקב אחר יישומם; טיפול בשאלות רגולציה ופישוט סחר; מסייע בתחום הסחר בשירותים; תומך בתוכנית המשלבת את התעשייה הישראלית בתקינה בין-לאומית, ומשתתף בארגונים הבין-לאומיים, ארגון הסחר העולמי (WTO) והארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD), לרבות הקווים המנחים לאחריות תאגידית.

השירותים שאגף מדיניות סחר מציע לחברות ישראליות מגוונים וכוללים:

• מתן מידע והסבר על הסכמי סחר קיימים, לרבות בירור המכס וכללי מקור.

• קבלת מידע וסיוע בפתרון קשיים רגולטוריים או חסמי סחר שיצואנים נתקלים בהם במדינות היעד.

• סיוע במיפוי תהליכי ייבוא לשוקי היעד.

• בקשות לקבלת הטבות מכס בייצוא או בייבוא.

• טיפול בהיבטים שונים הנוגעים לסחר בשירותים.

• דרכי התמודדות עם האתגרים החדשים של אחריות תאגידית.

• הנגשת מידע וסיוע לתעשייה בהשתתפות במכרזי רכש ממשלתי במדינות שונות בעולם.

מערך כלי סיוע לתעשייהעריכה

מערך כלי סיוע לתעשייה הוא אחת מזרועותיו הביצועיות של המינהל ונועד לסייע לחברות הישראליות לחזק את יכולותיהן השיווקיות בשוק הבין-לאומי בעזרת מגוון תוכניות ייעודיות.

מערך כלי סיוע לתעשייה מפעיל מגוון תוכניות לחיזוק התעשייה הישראלית ולהגדלת אפשרויות התעסוקה. לשם כך, מפעיל המערך כלים שונים לייזום הפעילות של התעשייה הישראלית בשווקים הבין-לאומיים ולהעמקתה.

אגף הפיקוח על הייצוא הדו-שימושי והאב"כעריכה

טכנולוגיה דו-שימושית כוללת מוצרים או רכיבים במוצר, שירות או טכנולוגיה, המיועדים לשימוש אזרחי, שיכולים לשמש גם למטרות צבאיות או לטרור.

מטרת הפיקוח על הייצוא הדו-שימושי והאב"כ בעולם היא מניעת הפצה של כלי נשק וטכנולוגיות, לרבות נשק להשמדה המונית, לגורמים המקדמים טרור בין-לאומי.

אגף הפיקוח על היצוא הדו-שימושי, הועבר בתחילת 2019 למינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה כחלק מרפורמה המתבצעת בתחום.

האגף עוסק בכל הסוגיות הקשורות לפיקוח על הייצוא הדו-שימושי מכוח החוק הישראלי ובהתאם להסדרים הבין-לאומיים בתחום, אשר אותן אימצה ישראל. כאמור, משרד הכלכלה מפקח גם על היצוא בתחום האב"כ.

קישורים חיצונייםעריכה